بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« مرابطه5:محاسبه دیگرمرحله است که به معنای ازخودحساب کشیدن است.و زمان این کارآخرروزاست!یعنی همین حالا،قبل ازخواب ببین از صبح چه کردی؟ »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرابطه4:مرحله ی دیگری از مرابطه،مراقبه است،یعنی در طول روز انسان مراقب نفس خویش باشد.رفتار و گفتارخودراکنترل کندوخدارادرنظرداشته باشد! »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مراحل مرابطه2:اول مشارطه یعنی اینکه انسان باخودعهدببنددوبه آن پای بندباشد.هرصبح باخودقراری نومیگذاردتابرمبنای آن عهد،روزخودرابه سرکندمثل دعای عهدکه هرروزصبح انسان آنرامیخواندوباامام زمان خویش عهدمیبندد »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(رض):باید بدانیم علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل، و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کارما تمام نخواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب مهمانی2:دعوت برادرمومن رابه مهمانی اجابت کن ومیان غنی وفقیر تفاوت نگذار!بلکه به فقیرزودتروعده بده!بعدمسافت مانع وعده دادنت نشود! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۸     ۲۰:۲۵

پیامک از خود تاخدا

« ازگناه ماوبخاطرماست که حضرت حجت(عج)هزارسال دربیابانهادربه دروخائف است. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۵     ۱۷:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خدامیدانددردفترامام زمان(عج)جزوچه کسانی هستیم!کسی که اعمال بندگان درهرهفته دورو (روزدوشنبه وپنجشنبه)به اوعرضه میشود.همین قدرمیدانیم که آن طوری که بایدباشیم،نیستیم!-حضرت آیت الله بهجت (رض)-
ازخودتاخدا »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۱     ۰۸:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« وقتی روح انسان به عالم دیگر رفت، می فهمد این همه تشریفات در دنیا لازم نبود!
حضرت ایت الله بهجت(علی الله مقامه الشریف) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۶     ۱۰:۲۹

پیامک از خود تاخدا

« عارف کامل ملاحسینقلی همدانی سفارش میکردنددرشب جمعه صدمرتبه و درعصرجمعه صدمرتبه سوره ی قدر بخوانید و قرائت ذکر یونسیه در طولانی مدت! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« برای اینکه نفس اصلاح شودنیازاست مشارطه هرروزصورت گیردمثلاروزاول باخودعهدببندیم که امروزحق کسی راضایع نکنیم روزبعدباهمسرخودتندی نکنیم.. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرابطه ومراحل آن1:علمای اهل معنا،اساتیداخلاق ونیزعرفای بزرگ،برای سازندگی شخص سالک،ازمرابطه استفاده میکنند.یعنی مرزبانی!یعنی خودکشیکی! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب مهمانی3:از حضرت صادق(ع) نقل شده است که فرمودند:«سزاوار مومن نیست که در مجلسی بنشیند که در آن معصیت خدا بشود و نتواند منع کند» »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۹     ۲۰:۴۵

پیامک از خود تاخدا

« مهمانی وآداب آن1:
پیامبر اکرم(ص):کسی که مهمانی ندهدهیچ خیری دراونیست! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۷     ۲۰:۲۵

پیامک از خود تاخدا

« بایددرگذشته خوددقّت وتأمّل کنیم.به هراندازه که دل خراب باشد،کارهم خراب میشود.آنهاکه چشم ودل خودرابه هرچیز مبتذل میدوزندوبه هرموجودبی‌ارزشی دل می‌بندد،چگونه توقّع توجّه درنماز رادارند؟آیاایشان به همان اندازه که به محبوب‌های دروغین خوددل می‌بندد،به نمازهم دل می‌سپرند؟ »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۴     ۱۹:۳۵

پیامک از خود تاخدا

« دشنام دادن به مومن، فسق است و کشتن او کفر است و غیبتش معصیت است و حرمت مالش مثل حرمت خونش است. (بحارالانوار) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۶     ۱۰:۳۴

پیامک از خود تاخدا

« «چقدر تاسف برانگیز است که فردی بسیار عبادت کند ولی به خاطر عدم شناخت و معرفت، از عبادت های خود سودی نبرد، آنگاه دیگری که خود را شناخته، خوابش هم عبادت باشد.» دکتر مرتضی آقا تهرانی »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۶     ۱۰:۲۷