بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک زینت اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع)فرمودند:
ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبرو ریزی ما.
(مشکاة الأنوار، ص 67 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک دروغ حرام است...

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:مرحوم آقای حاج مقدس بایک دسته جمعیتی به کربلامشرف شدندگذرنامه شان تاروزهشتم محرم بود.همه رفقارفتندیک چیزی گفتندکه دوروزدیگرتاروزعاشوراراهم بمانندوروزیازدهم برگردند.ایشان گفتنددروغ حرام است.زیارت مستحب است.روز هشتم سوارشدوبرگشت... »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک شب های ماه رمضان

« ازخودتاخدا/پیغمبراکرم(ص):هرشب ازماه رمضان خداسه بارمی‌فرماید:آیاکسی هست که ازمن درخواستی کندتابه اوبدهم؟آیاکسی هست توبه ورجوع به من بکندتابپذیرم؟کسی هست که ازمن پوزش طلبد؟اینکه لااقل بگوید:خدایا!من بدکردم.همین که بگویدبدکردم،بلافاصله می‌آمرزد.(بحارالأنوار،ج93،ص338) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۲۲:۰۰

پیامک ماه رمضان است ...

« ازخودتاخدا/استادفاطمی نیا:دریک جایی بودم یک کسی میخواست غیبت کند،عصرماه رمضان بود،گفت راستی میخواستم یک چیزی بگویم دیدم غیبت میشود،گفتم این حالت راهمیشه نگه دار،ماه شوال هم که بوداین حرف رابزن، اگه دیدی غیبت است برگردان. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک دعای در ماه رمضان

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت(ره):سالک‌الی‌الله دررمضانی که گذشت وآن راوداع گفت،سالی رابه سختی گذرانده واینک درآستانه ورودبه آن دست به دعابرداشته که«اللهم أَهلنا فیه لِمَاوعدْتَ أَوْلیاءکَ مِنْ کَرَامَتِکَ،وأَوْجِبْ لنافیه ماأَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فی طاعتک،واجعلنافی نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرفیع الْاعلى برحمتکَ(صحیفه سجادیه)» »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک خودت خودت را تربیت کن

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):اگرخودت به خودت چیزیاددهی،بعدهم خودت راتربیت کنی،توبرای تجلیل سزاوارترازآن کسی هستی که دیگران راآموزش می‏دهدوتربیت می‏کند.یعنی تو«خودت»مقدّمی که شعورپیداکنی وروش اخلاقی وروش رفتاری صحیح رابیاموزی. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک باران رحمت الهی

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:به مقداریکه آدم معصیت میکندازرحمت دورشده.هرمقداربرگردددومرتبه برمیگرددزیرباران رحمت.وبرای یک کسانی هست که درسراسرعمرشان باران رحمت برشان می باردومامتاسفانه مزه اش رانچشیده ایم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک شیعیان صبورترند!

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):ماصبورانیم،ولی شیعیان ماازماصبورترند.راوی سؤال می کند،فدایت شوم!چگونه شیعیان شماازشماصبورترند؟امام درپاسخ فرمودند:«چون مابرچیزی که می دانیم(و ازاسرارآن آگاهیم)صبرمی کنیم،ولی شیعیان مادربرابراموری که ازاسرارش آگاه نیستندصبرمی کنند.(کافی،ج 2،ص93) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعای امام عصر(عج)

« ازخودتاخدا/امام زمان(عج):مادررسیدگى وسرپرستى شماکوتاهى واهمال نکرده ویادشماراازخاطر نبرده ایم که اگرجزاین بود،دشوارى هاومصیبت هابرشمافرودمى آمدودشمنان،شما را ریشه کن مى نمودند.
(احتجاج، ج2، ص323 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۹     ۲۲:۰۰

پیامک دعای مومن

« ازخودتاخدا/امام سجاد (ع)فرمودند:مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد،از او دفع می شود.
(تحت العقول، ص280) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲     ۲۲:۰۰

پیامک برای همدیگر دعا کنید

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:درروایت داردکه به حضرت موسی خطاب شد:تومرابه زبانی بخوان که هرگزمعصیت نکرده‎ای.گفت:خدایا!من چگونه می‌توانم اینکاررابکنم؟بالاخره ازاین زبان خطاصادرشده است.خطاب شد:بگوتادیگران برای تودعاکنند،چون توبه زبان دیگران معصیت نکرده‌ای.چنین سفارشی برای این است که درمورددیگران خیلی دعا کنید؛خداچندهزاربرابربه شما میدهد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک حفظ اعضاو جوارح روزه دار

« ازخودتاخدا/حضرت زهرا(س)فرمود:روزه‌دارى که زبان وگوش و چشم وجوارح خودراحفظ نکرده روزه‌اش به چه کارش خواهدآمد.(بحارالانوار،ج93،ص295) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک روزه گرفتن در گرما

« ازخودتاخدا/رسول خدا(ص):روزه گرفتن درگرما،جهاداست(بحارالانوار،ج96،ص257) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعا برای جمهوری اسلامی

« ازخودتاخدا/امام(ره):ماه مبارک رمضان که ماه خداست،همه موفق بشویدبه اینکه دعاکنیدبرای اسلام.درادعیه تان دعابرای اسلام باشد،دررأس ادعیه تان دعابرای جمهوری اسلامی وبقای آن باشدخدمت هایی که جمهوری اسلامی دراین چندسال به اسلام کرده،کسی درطول تاریخ غیراززمان انبیانکرده است »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک فکر کنید راه باز میشود...

« ازخودتاخدا/سوال:سعی درترک گناه بوسیله اینترنت(عکس و...)دارم.ولی بدلیل مسایل درسی امکان ترک اینترنت ندارم،چه کنم؟ج:آیاتحقیقات شماازدین واخلاق وحیاارزش بیشتری دارد؟بنظربنده چاره ای جزترک اینترنت نداریدوهرچه زودترآنراترک کنیدبهتراست.خودتان برای کارهایتان راهی بیابیدفکرکنیدراه بازمیشودکسیکه برای اطاعت خداوفرارازمعصیت فکرمیکندراه بازمیشود »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک گوش به شیطان نسپاریم

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت(ره):وقتی احساس کردیم ازیک جایی دعوت به مخالفت فرمان خدامی­شویم وبه آن طرف کشیده می­شویم ونمی­دانیم کجاست،چون نمی­بینیم،باید بفهمیم که خودش(شیطان)است.چه کارکنیم؟به این دعوت ترتیب اثرندهیم والّامخالفت فرمان خداشروع می­شودسعی می­کندبه هیچ وجه اجازه به ماندهدیک بارهم گوش به حرف خدابدهیم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام زمان(ع)می فرمایند:هرکس حاجت و خواسته اى از پیشگاه خداوند متعال دارد، بعد از نیمه شب جمعه غسل کند و براى مناجات با خداوند در جایگاه نمازش قرار گیرد.
(مصباح، کفعمى، ص396 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک محبت اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام زمان(عج)می فرمایند:پس هریک ازشمابایدکارى کندکه وى رابه محبت ودوستى مانزدیک سازد،وازآن چه خوشایند ما نیست و باعث کراهت و خشم ماست دورى گزیند.
(احتجاج، ج2، ص323و324) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک ظهور حضرت مهدی(عج)

« ازخودتاخدا/علایمی حتمیّه وغیر حتمیّه برای ظهورحضرت ذکرکرده اند.ولی اگرخبردهندفرداظهورمی کند،هیچ استبعادندارد!لازمۀ این مطلب آن است که دربعضی علایم،بَداء صورت می گیردوبعضی دیگرازعلایم حتمی هم،مقارن باظهورآن حضرت اتفاق می افتد.[در محضر بهجت:2/421] »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۵     ۲۲:۰۰

پیامک برتر از خود دیدن

« ازخودتاخدا/ازامام حسین(ع)معناى ادب راپرسیدند؟حضرت فرمودند:ادب عبارت است ازاینکه وقتى که ازخانه خارج میشوى به هرکسى برخوردمیکنى اورابرترازخودبینى(یعنى همیشه دیگران راازخودبهتربینى واحترام آنهارانگهدارى) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۱     ۲۲:۰۰