بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک عذرخواهی برگناهان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):پدرم درنیمه‏ هاى شب به هنگام مناجاتش میگفت:[خدایا]فرمانم دادى فرمان نبردم،مرانهى کردى،دست نکشیدم.پس اینک منم بنده تودرپیشگاهت ایستاده ‏ام وعذرى نمى‏ جویم!(بحارالانوار،ج46،ص290) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک نیکی کردن

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):اهل نیکی،به نیکی کردن محتاج ترندازنیازمندان،چراکه پاداش وافتخار وآوازه ی آن برای نیکوکاران است.پس هرگاه یک شخص،کارنیکی کرد، هماناابتدابه خودش نیکی کرده است(بحارالأنوار،ج75،ص79) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک دوای گناه نکردن

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:اولین کاری که به عنوان دوای دردوکمک برای توانایی بیشتربرای مقابله باگناه هست،که آدم بایدنمازش رادرست کند.یک نمازصحیح بخواند. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک پارساترین...عابدترین...زاهدترین...

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع):پارساترین مردم کسی است که هنگام برخوردباشبهه ومشتبه،توقف کند،عابدترین مردم کسی است که واجبات راانجام دهد.زاهدترین مردم کسی است که ازحرام چشم بپوشد.
(تحف العقول، ص 489.) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« وقتی روح انسان به عالم دیگر رفت، می فهمد این همه تشریفات در دنیا لازم نبود!
حضرت ایت الله بهجت(اعلی الله مقامه الشریف) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک ملاقات مومنین

« حضرت عبد العظیم حسنی(ع)روایت مى کند:مولایم امام رضا(ع)براى من پیامى فرستادوفرمودند:سلام مرابه دوستانم برسان وبه آنان بگو:[به آنان دستور بده]به هم روى آورندوبایکدیگردیدارکنند،که موجب نزدیکى به خداوندست.
(الاختصاص،ص247) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱     ۲۲:۰۰

پیامک دیدار مومنین

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):نیکوکاران چون باهم روبه روشوندـ هرچندبه زبان اظهاردوستى نکنندـدلهایشان،به سرعتِ درآمیختن باران باآب رودخانه ها،باهم الفت میگیرد.وبدکاران هرگاه باهم روبه روشوندـهرچندبه زبان اظهاردوستى کنندـدلهایشان ازالفت بایکدیگردوراست،همانند چارپایان که ازمهرورزى باهم بدورند،گرچه روزگارى درازبرسریک آخور،علوفه خورند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت اموات

« ازخودتاخدا/ازامام صادق(ع)سؤال شدکه اگرشخصی سرقبرکسی برود،آیابه دردآن شخص می‌خورد؟امام فرمود:بله این مثل هدیه ای است که به زنده‌هامی‌ دهید واوراکاملاً خوشحال می‌کنید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک آخرین نماز

« امام سجاد(ع):طوری نمازبخوان که انگارآخرین نمازی است که می‌خوانی! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک صدقه دادن و افزایش روزی

« امام علی(ع):«استنزلوا الرزق بالصّدقة؛:با صدقه اسباب نزول بیشتر رزق خود را فراهم کنید
#صدقه موجب افزایش روزی می شود »  
۱۳۹۳/۱۲/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک دوستی

« ازخودتاخدا/امام صادق علیه السلام فرمودند:با کسى دوستى و رفت و آمد کن که موجب عزّت و سربلندى تو باشد، و با کسى که مى خواهد از تو بهره ببرد و خودنمائى مى کند همدم مباش.
وسائل الشیعه : ج 11 ص 412. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک تقدیر

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):انسان به سبب گناه ازروزى محتوم محروم ماندوتقدیرجزبه دعابرنگرددوعمرجزبه نیکوکارى دراز نشود.(نهج الفصاحه) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک دعا بر طلب عافیت و شکر

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:3نوع صبرداریم:صبربرطاعت،صبربرمعصیت وصبربرمصیبت.درخواست صبر،یعنی بلاهایی که سمتم می آید،تحملش راداشته باشم.معلوم میشودبه سراغ خط بلاومصیبت رفته‏ ای ودرآن خط داری کارمیکنی.بجای این دعابگو:اللهم انی اسئلک العافیۀوالشکرعلی العافیۀ.دقیقاضدبلاءاست »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شهیدمطهری میگوید:یکبارکه به دیدن سیدهاشم حدادرفتم ازمن سؤال کرد:نمازراچگونه میخوانی؟گفتم باتوجه کامل به معانی وکلمات آن.ایشان فرمودند:پس کی نمازمیخوانی؟درنمازتوجه ات فقط به خداباشدوبه معانی توجه مکن »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(علیه_السلام):
"زبان خود را به گفتن سخن نیک و زیبا عادت ده، تا از ملامت محفوظ مانى."
غرر الحکم :ح 6233 »  
۱۳۹۴/۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک هدیه نورورزی

« ازخودتاخدا/براى امام علی علیه السلام هدیه نوروزى آورده شد.حضرت فرمودند: این چیست؟گفتند: امروز نوروز است.حضرت فرمودند:ـ پس در این صورت ـ هر روز ما را نوروزسازید.
(وسائل الشیعه، ج 12، 214) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱     ۰۶:۳۰

پیامک اعتماد به برادر دینی

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):(اگرازبرادرت چیز بدی دیدی یاشنیدی)چشم وگوش خودراتکذیب کن.اگرپنجاه نفربه توگفتند:"او چنین گفت"وخودش گفت:"من چنین نگفتم"،حرفش راقبول کن وحرف آن ها رانپذیر. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک اخلاص

« ازخودتاخدا/هیچ کس به حقیقت اخلاص نمی‌رسدمگروقتی که کاری رابرای خداکرد،دوست نداشته باشددیگران ازاوتمجیدکنند.پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک پیوند با برادر

« ازخودتاخدا/عبدالله بن سنان میگویدبه امام صادق(ع)گفتم:هرچه باپسرعمویم رابطه برقرارمی‌کنم،اوازمن دوری میکندمن هم تصمیم گرفته‌ام بااوقطع رابطه کنم.اجازه می‌دهید؟
امام فرمود:وقتی توبااورابطه داری واوباتوقطع رابطه کرده،خدابالاخره رابطه شماراسامان می‌بخشد.
ولی اگرهردوقطع رابطه کنید،خداهم باهردوی شماقطع رابطه می‌کند! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک رعایت ادب در برابر پدر

« ازخودتاخدا/عبداللّه‏ بن ‏مسکان مى ‏گوید:ازامام باقر(ع)شنیدم که مى‏ فرمودند:پدرم نگاهش افتادبه مردى که پسرش همراهش بودوبربازوى پدرتکیه کرده بود.تاوقتى که پدرم زنده بودبخاطربى‏‌ادبى پسر،بااوصحبت نکردند.
(مشکاة الانوار، ص 165) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۸     ۲۲:۰۰