بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک نماز دهه اول ذی الحجه

« مفاتیح/نمازدهه اول ذی‌الحجه(مابین نمازمغرب وعشاء)
2رکعت؛هررکعت:حمدوتوحیدوآیه142اعراف
*بابجاآوردن این نمازدرثواب حاجیان شریک گردید »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۱۷:۴۵

پیامک سفارش رسول الله

« مفاتیح/سفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى زمان خوابیدن:
1.قرائت3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال روز دحوالارض

« مفاتیح/اعمال مخصوص روز دحوالارض:
روزه‌داری،غسل، عبادت واجتماع برای ذکرخدا،نمازودعای خاصه این روز، وزیارت امام رضا(علیه‌السلام) که افضل اعمال مستحبی امروزست.
(ر.ک مفاتیح)
*همچنین در روایتست که حضرت قائم(عج) دراین روز قیام خواهدنمود*
انشاءالله...
جهت تعجیل درظهورش صلوات »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳۰     ۰۵:۰۰

پیامک دحو الارض

« مفاتیح/امشب(شب دحوالارض:پهن شدن زمین اززیرخانه کعبه برروی آب) ازلیالی شریفه است که رحمت خدا در آن نازل می‌شود و ایستادن به عبادت، اجر بسیاری دارد.
یعنی:*عبادت امشب + روزه‌داری فردا = اجر 100سال عبادت* »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک روز زیارتی امام رضا(ع)

« مفاتیح/23ذی‌القعده(فردا)،به قولی روزشهادت امام رضا(ع)،وبرطبق روایتی که سیدبن طاووس نقل فرموده:زیارت آنحضرت ازنزدیک ودورسنت است »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک نماز روزیکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۱۲:۰۰

پیامک عطر زدن

« مفاتیح/درروایتى ازامام کاظم(ع)آمده است:سزاوارنیست ترک بوى خوش درهرروزواگرقادربرآن نبودیک روزدرمیان واگربرآن نیزقادرنبوددرروزجمعه »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۱۱:۰۰

پیامک نماز رو یکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/اگریکشنبه هفته گذشته روازدست دادید! امروز نمازیکشنبه ذی‌القعده راکه یکی ازسفارشات مؤکدعرفاست وازفضایلش هم *توسعه رزق وروزی و نیزمدارای ملک‌الموت دروقت جان دادن*است، ازیادنبرید! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۶     ۱۲:۰۰

پیامک روزه ماه ذی القعده

« مفاتیح/ثواب روزه3روزه متوالی ماه ذی العقده؛پنجشنبه،جمعه،شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است را از دست ندهید »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۲     ۲۱:۱۵

پیامک نماز رو یکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۹     ۱۲:۰۰

پیامک ورود به ماه ذی الحجه

« مفاتیح/ورودتان مبارک ای بندگان صالح خدابه ماه ذی‌الحجه!
ماهی که درقرآن مجید،ازدهه اول آن به عنوان*ایام معلومات*ذکرشده وبه فرموده پیامبراکرم(ص):عمل خیروعبادت درهیچ ایامی نزدحقتعالی،محبوبترازاین دهه نیست »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۱۷:۴۰

پیامک نماز روزیکشنبه ذی القعده

« امروزآخرین فرصت جهت بجاآوردن نمازیکشنبه ذی‌القعده است.اگرخواهان آن هستیدکه مغفرت شامل حال والدین وفرزندانتان گردد،امروزراغنیمت شمارید! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳۰     ۱۲:۰۰

پیامک روزه دحو الارض

« مفاتیح/اگرمیخواهیدجزءکسانی باشیدکه تمام آنچه درمیان آسمان وزمین است برایشان استغفارمیکنند،روزه فردافراموشتان نشود!
چراکه دحوالارض یکی از4روزیست درطول سال،که فضیلت خاصی برای روزه‌داریش نوشته شده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک میلاد پیامبران اولوالعزم

« تبریک بادبرشما!میلادپیامبران اولوالعزم*حضرت ابراهیم وحضرت عیسی(علی نبیناوآله وعلیهماالسلام)*که درشب شریف دحوالارض دیده به جهان گشودند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۱۸:۳۰

پیامک راه های دور کردن شیطان

« مفاتیح/حضرت رسول(ص)فرمودند:
شیطان بر2قسم است؛
1.شیطان جنی وآن دورمی‌شودبه گفتن«لاحَولَ وَ لاقُوّةَ إلّابِالله العَلیِ العَظیم»
2.شیطان انسی وآن دورمی‌شودبه فرستادن صلوات برمحمدوآل طاهرینش »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب شنبه

« مفاتیح/موافق روایتی شب شنبه حکم شب جمعه رادارد و شایسته است آنچه درشب جمعه خوانده می‌شود،در آن شب نیزخوانده شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۲۱:۱۵

پیامک شب 15 ذی القعده

« مفاتیح/شب15ذی‌القعده،شب مبارکیست که خداوندنظررحمت می‌افکندبربندگان مؤمن خود!کسی که دراین شب به طاعت حقتعالی مشغول باشد،برایش اجر100نفرسائح(روزه‌دارملازم مسجدکه خداراذره‌ای معصیت نکرده باشد)نوشته می‌شود،وهرکه دراین شب حاجتی ازخداوندتعالی سؤال کند،به اوعطاخواهدشد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۹     ۲۱:۱۵

پیامک دعا بعد از فریضه ظهر جمعه

« مفاتیح/اللهم اجعل صلاتَکَ وصلاةَملائکتک ورسلِکَ علی محمدوآل محمد
هرکس این دعارابعدازفریضه ظهرجمعه3باربخواندتاجمعه دیگرازبلاهاایمن باشد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۱۲:۰۰

پیامک نمازی برای آمورزش گناهان

« مفاتیح/نمازی به جهت آمرزش گناهان:2رکعت؛درهررکعت:حمدو60مرتبه«قل‌هوالله‌أحد»
درروایتست که چون شخص ازنمازفارغ شود،گناهانش آمرزیده می‌گردد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۱     ۱۲:۰۰

پیامک صدقه جمعه

« آیامیدانیدکه؟
فضیلت تصدق درشب جمعه وروزآن هزاربرابراوقات دیگراست... »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۷     ۰۹:۰۰