بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک *أللهم صل علی محمدوآل محمد*

« *أللهم صل علی محمدوآل محمد*
صلوات بسیار،ازاعمال پرفضیلت این ماه شریفست »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۹     ۱۱:۰۰

پیامک روزه روز آخر ماه رجب

« سحری خواب نمونید!
چراکه روزه روزآخر ماه رجب سبب آمرزش گناهان گذشته وآینده است.
همچنین غسل و نمازحضرت سلمان ازدیگراعمال این روزمی‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۷     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال روز 27 ماه رجب - روز مبعث

« اعمال شب مبارک27رجب(شب بعثت نبی مکرم اسلام):
غسل،12رکعت نمازمستحبی خواه پیش از نیمه شب بخوانید یابعداز آن وادعیه وارده،
زیارت حضرت امیرالمومنین(ع)که افضل اعمال امشب است(شایسته است حضرت رابازیارت رجبیه یابازیارات دیگرمخصوص آن حضرت زیارت کند) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۶     ۰۸:۰۰

پیامک روزه روز 26 رجب

« امام رضا(ع)فرمودند:«کسی که روز26ماه رجب را روزه بدارد، خداوند روزه ی آن روز را کفاره ی 80 سال گناه او قرار می دهد.»
اقبال الاعمال،ص829 »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۴     ۱۹:۱۵

پیامک اعمال شب بیست ویکم رجب

« هرکس درشب بیست ویکم رجب6رکعت نماز-درهررکعت سوره ی«حمد»1باروسوره ی«کوثر»11باروسوره ی«قل هوالله احد»10بار-بخواند،خداوندبه فرشتگان که اعمال بندگان رامی نویسنددستورمیدهدتایک سال هیچ گناهی براوننویسند. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۰     ۱۹:۲۰

پیامک اعمال شب نیمه رجب

« اعمال شب شریف نیمه‌ی رجب:
غسل، زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، نمازهای مستحبی وارده.
*همچنین احیاء امشب به عبادت بسیارفضیلت دارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۴     ۱۹:۱۵

پیامک زیارت امام رضا(ع) در ماه رجب

« زیارت امام رضا(ع)درماه رجب وارد شده است.پس اگرتوفیق تشرف به حرم مطهرآن امام همام نصیبتان گردید،قرائت زیارت رجبیه را فراموش نکنید! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک روزه در ماه حرام

« ازمعصوم(ع) روایت شده:
هرکه دریکی ازماههای حرام، 3روز متوالی*5 شنبه،جمعه،شنبه* راروزه بگیرد،حقتعالی برای اوثواب900سال عبادت رامینویسد. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« بجاآوردن این عمل درهرشب وروزماه رجب،موجب آمرزش گناهان است:
3مرتبه سوره‌های«حمد،آیةالکرسی،4قل»+
3مرتبه ذکر(سبحان‌الله والحمدلله ولااله‌إلاالله والله‌اکبرولاحول ولاقوة إلابالله العلی العظیم)+
3صلوات+
3مرتبه(أللهم اغفرللمؤمنین والمؤمنات)+
400مرتبه(أستغفرالله وأتوب إلیه) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۵     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال روز جمعه ماه رجب

« درروایتست:
هرکه در روزجمعه‌ی ماه رجب،صدمرتبه سوره *قل‌هوالله‌أحد* رابخواند،براى اودرقیامت نورى باشدکه اورابه بهشت بکشاند. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۲     ۰۹:۰۰

پیامک روزه سه روز اول ماه شعبان

« *مؤمنان! فرارسیدن شعبان‌المعظم،ماه رسول خدا(ص)،گرامی باد*
ازآنحضرت ثواب بسیاری نقل شده برای کسی که 3روزاول این ماه شریف راروزه بداردودرشبهای آنها2رکعت نمازبجای آورد؛
درهررکعت:حمد و11مرتبه سوره توحید »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۸     ۱۹:۳۰

پیامک روزه روز 29 رجب

« فضیلت روزه روز بیست و نهم: امام رضا(ع):هرکس روز بیست ونهم رجب را روزه بدارد، روزه ی این روز کفاره ی 100 سال گناه خواهد بود. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۷     ۱۹:۱۵

پیامک اعمال شب 27 رجب

« اعمال شب مبارک27رجب(شب بعثت نبی مکرم اسلام):
غسل،12رکعت نمازمستحبی خواه پیش از نیمه شب بخوانید یابعداز آن وادعیه وارده،
زیارت حضرت امیرالمومنین(ع)که افضل اعمال امشب است(شایسته است حضرت رابازیارت رجبیه یابازیارات دیگرمخصوص آن حضرت زیارت کند) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۵     ۱۹:۱۵

پیامک اعمال شب بیست و پنج رجب

« پیامبراکرم(ص):«هرکس درشب بیست و پنجم رجب بین دو نمازمغرب و عشاء20رکعت نماز-درهررکعت1بارسوره حمدو 1بار آیه ی«ءامن الرسول...»و1بار سوره ی توحیدرابخواندخداونداو و خانواده،دین،مال،دنیاواخرت اوراحفظ می کندوازجای خودبرنمی خیزدمگران که آمرزیده می گردد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳     ۱۹:۱۵

پیامک اعمال روز نیمه ماه رجب

« اعمال روز نیمه رجب:
غسل، زیارت امام حسین(ع)، نمازحضرت سلمان(رض)، نمازمخصوص امروز، عمل ام داود
(شرح اعمال در مفاتیح الجنان) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۵     ۱۲:۰۰

پیامک نماز شب 14 رجب

« نمازشب14ماه رجب:
4رکعت است (دونماز2رکعتى)؛
درهررکعت بعدازحمد،بایدسوره هاى یس،ملک و توحیدراقرائت نمود.
*التماس دعا* »  
۱۳۹۳/۲/۲۳     ۱۹:۱۵

پیامک اعمال ماه رجب

« 2نمازمستحبی مخصوص ماه رجب،که درهرشبی ازشب های این ماه مبارک که بخواهیدمیتوانیدبجای آورید:
«2رکعت:درهررکعت(حمدو 50 مرتبه سوره توحید)»
«10رکعت:درهررکعت(حمد،سوره کافرون و3 مرتبه سوره توحید)» »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک اعمال شب های ماه رجب

« آیامیدانید؟
درهرشب ازماه رجب،گفتن هزارمرتبه ذکر«لاإله‌إلاالله»وارداست. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۶     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال ماه رجب

« مژده به اشخاصى که قادربه روزه گرفتن دراین ماه شریف نیستند،ولى مشتاقند که به ثواب روزه داریش نائل شوند!
میتوانیدبامراجعه به مفاتیح،هرروز صدمرتبه این تسبیحات راقرائت نمایید:
«سبحان الإله الجلیل،سبحان...» »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۳     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه اول ماه رجب

« «أللهم عجل لولیک الفرج»
همگى جهت برآورده‌شدن تنها آرزوى تمامى انسانهاى عدالتخواه جهان، بعداز بجاآوردن نمازمخصوص لیلة‌الرغائب، دست به دعا برمیداریم!
(کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۱     ۲۰:۳۰