بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:ذکرلاإلهَ اِلاَّ اللّهُ،سُبْحانَ اللّهِ والْحَمْدُ لِلّهِ رازیادبگویدکه سبب لطف ویژه خداوند است وبرمحمّدوآل محمّدزیادصلوات بفرستد;چون روایتست شب وروزجمعه فرشتگانى ازآسمان فرودمى آیندکه کارشان تاغروب جمعه،تنهانوشتن ثواب صلوات برمحمّد وآل محمّداست »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۵     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال روزجمعه:غسل جمعه کندکه ازسنّتهاى مؤکّداست ومطابق روایتى،رسول خدا(ص)به امیرمؤمنان على(ع)فرمود: درهرجمعه غسل بجاآوراگرچه هزینه خوراک خودراصرف آن کنى، زیرا سنّتى از این بزرگتر وجود ندارد/مفاتیح »  
۱۳۹۲/۱۲/۹     ۱۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مستحب است هنگام غروب به تسبیح وذکرواستغفارمشغول شوی;چراکه این ساعت درفضیلت وشرف،شبیه صبح است(قاف،39)وامام صادق(ع)میفرماید:«هنگام غروب آفتاب ذکرخداى عزّوجلّ بگوواگرباکسى به سرمیبرى که تورابیهوده ازذکراوبازمیداردپس برخیزواورارهاکن وبه دعامشغول شو»/مفاتیح الجنان »  
۱۳۹۲/۱۲/۷     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هنگام خواب این اموررعایت شود:باطهارت بخوابى،عازم باشى که براى نمازشب برخیزى،زیراکه افتخارمؤمن وزینت اودردنیاوآخرت،نمازدرآخرشب است.سوره«قل هوالله احد»و«الهیکم التکاثر»و«آیةالکرسى»رامیخوانى.تسبیح حضرت زهرا(س)رامیخوانى.درصورتى که ازغلبه خواب نگران باشى که براى نمازشب،یانمازصبح،یاغیرآن بیدارنشوى،خواندن آیه آخرسوره کهف بسیارمؤثراست/مفاتیح »  
۱۳۹۲/۱۲/۶     ۲۲:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکس زمان غسل جمعه این دعارابخواندبرایش طهارتیست تاجمعه آینده:أشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشریک له،وأشهدأنَّ محمداًًعبده ورسوله،أللهم صل علی محمدوآل محمدواجعَلنی مِن التّوّابین واجعلنی من المُتَطَهِّرین »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« به جهت طلب روزی درسجده نمازفریضه بگو:*یاخَیرَالمَسئولین ویاخیرَالمُعطین،اُرزُقنی وَارزُق عِیالی مِن فَضلِک،فَإنَّکَ ذوالفَضلِ العَظیم* »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۳     ۱۷:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام کاظم(ع):
خدارادرروزجمعه هزارنسیم رحمت است که به هربنده هرآنچه ازآن رحمتهاکه خواهدعطافرماید.
پس هرکه بعدازعصرروزجمعه،صدمرتبه سوره*قدر* رابخواند،حقتعالی آن هزاررحمت رامضاعف کرده وبه اوعطامی‌نماید. »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۸     ۱۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« رسول خدا(ص)فرمود:کسی که بخواهدبرای نمازشب برخیزد،دررختخواب خودبگوید:«أللهم لاتُؤمِنّی مَکرَک،ولاتُنسِنی ذِکرَک،ولاتَجعَلنی مِنَ الغافِلین،أقومُ ساعَةَ کذاوکذا»؛ هرگاه چنین گفت،حقتعالی ملکی راموکلش گرداندتااورادرآن ساعت بیدارنماید. »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۶     ۲۲:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام حسن عسکری-علیه السلام:خواندم ازکتابهای پدرانم که هرکه نمازروزشنبه رابجای آورد،خداوندعزّوجل اورادردرجه پیغمبران وشهداوصالحین می‌نویسدوچه نیکورفیقانندایشان!
کیفیت:4رکعت؛درهررکعت: حمد،توحید،آیةالکرسی »  
۱۳۹۲/۱۱/۵     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مخصوص روز17ربیع الاول:
*روزه داری
*غسل
*عظیم شمردن این عید،تصدق وخیرات نمودن،شادکردن مؤمنین،رفتن به زیارت مشاهدمشرفه
*زیارت حضرت رسول(ص) ازنزدیک ودور
*زیارت مخصوص امیرالمؤمنین(ع)درروزمیلادرسول خدا(ص)(متن:فصل4/باب زیارات)
*نمازمستحبی
(رجوع کنیدبه مفاتیح‌الجنان) »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۹     ۰۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امیرمؤمنان(ع):هرکس این آیه رانزدیک شامگاهان ویابعدازشامگاهان،سه مرتبه بخواند،درآن شب،انجام خوبیهاازاوفوت نخواهدشدوبدى هاازاودورمیگردد،وهمچنین اگراین آیه راصبحگاهان تلاوت کندنیز،همین پاداش رادارد.
فَسُبْحانَ اللّهِ حینَ تُمْسُونَ وحینَ تُصْبِحُونَ،وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّماواتِ وَالاَْرْضِ،وَعَشِیّاً وَحینَ تُظْهِرُونَ(آیه17و18روم) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(ع):درنمازمغرب شب جمعه،سوره جمعه وسوره توحیدخوانده شود ودرنمازعشاسوره جمعه وسبّح اسم ربّک الأعلى بخواند(ومطابق روایت دیگرى درنماز عشاسوره هاى جمعه وحشر ومطابق روایت سوّمى جمعه ومنافقین را بخواندوهرکدام راانتخاب کندخوب است)/مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۸     ۱۷:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« یکى ازیاران امام نهم(ع)براى امام نامه اى نوشت که به من دعایى رابیاموز(که اسباب برآمدن حاجت من گردد)آن حضرت درجواب اونوشتند:صبح وشام میگویى:«اَللّهُ اَللّهُ اَللّهُ رَبِّى، اَلرَّحْمنُ الرَّحیمُ، لا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً».
سپس هرحاجتى راکه به نظرت آمدطلب کن;چرا که این دعا براى هر چیزى به اذن خداوند تعالى مؤثّر است »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۷     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام مهدی(عج) فرمودند:فضیلت تعقیب دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب نسبت به بعد از نمازهای مستحبّی، همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحبّ می باشد.
بحارالأنوار، ج 53، ص 161 »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ۱۷:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« صدمرتبه گفتن این صلوات بعدازعصر5شنبه تاآخرروزجمعه بسیارفضیلت دارد: *أللّهم صلّ عَلی محمّدوآل محمّدوعَجِّل فَرَجهم، وأهلِک عَدُوَّهم مِن الجنِّ والإنسِ مِنَ الأوّلینَ والآخِرین* »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۴     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« خودرابرای روزه‌داری فرداآماده کنید،چراکه روزه‌10ربیع‌الثانی مستحب است! »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۰     ۱۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازجمله اعمالی که مستحب است درشب جمعه بجای آوریم:
1.دعادرحق مؤمنین
2.دررکعت اول نمازمغرب وعشاء(بعدازحمد)تلاوت*سوره جمعه*،ودررکعت دوم مغرب*سوره توحید*ودررکعت دوم عشاء*سوره أعلی*
التماس دعا »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۷     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگرپرهیزنکرده وسرماخورده‌ایدیابه بیماری دیگری گرفتاریدمیتوانیدبامراجعه به(حاشیه مفاتیح/باب سوم)دعایی راکه جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت بخوانیدویادست خودرابرموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء راقرائت کنید.خواندن 70بارسوره حمدجهت شفانیزبسیارمؤثرست!انشاالله »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۶     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال سفارش شده درشب جمعه اینست که انسان درحق برادران دینى دعاکندوباذکرنام آنان،درحقشان استغفارنماید؛چرا که ازامام صادق(ع)روایت شده:هرکس براى10نفرازبرادران اموات خوددرشب جمعه دعاکنداهل بهشت خواهدبود! »  
۱۳۹۲/۱۱/۳     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب راگرامى بداریدکه شب بسیارمبارکیست و خودرابراى روزه‌دارى فرداآماده نماییدکه براساس روایات،روزه‌اش ثواب روزه‌دارى یک‌سال رادارد وهمچنین یکى ازآن 4روزیست درتمام سال،که به فضیلت روزه ممتازست! »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۸     ۱۶:۴۵