بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« امروزبرای طلب حاجاتتون:نمازمخصوص روزسوم صفرروبخونین و100مرتبه صلوات بفرستین و100مرتبه هم باتمام وجودبگین*أللهم العن آل أبی سفیان*وبعداز100مرتبه ذکراستغفار،حاجات خودتون روازخداوندبزرگ بخواین!
التماس دعا »  
۱۳۹۲/۹/۱۵     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« برای محفوظ ماندن ازبلاهای نازله دراین ماه، هرروز10مرتبه میخوانیم:
*یاشدیدالقوی و یاشدیدالمحال یاعزیز...*
(ر.ک اعمال ماه صفردرمفاتیح) »  
۱۳۹۲/۹/۱۳     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازجمله کارهایی که بایددرشب اول ماه صفرانجام دهیم:
2رکعت نمازیست که درشب اول هرماه سفارش شده(درهررکعت: حمدوسوره انعام) و بعدازنمازهم، دعاکردن برای ایمنی ازهرگونه ترس ودردی! »  
۱۳۹۲/۹/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگه به*باب اول حاشیه مفاتیح*سری زده باشی حتمادیدی که چقدرجالب روز،به12ساعت تقسیم وهرساعت هم به یکی ازائمه اطهار(علیهم السلام)نسبت داده شده ودرضمنش دعایی اومده که راه بسیارخوبی برای توسل به اون امام بزرگواره..(البته که منظوراز ساعت دراینجا،چیزی غیرازمحاسبات ریاضی ماست! »  
۱۳۹۲/۹/۱۲     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« سفارش رسول خدا(ص):یاعلى!برتوبادبه تلاوت کردن*آیة الکرسى*بعدازهرنمازواجب،به درستى که محافظت نکنندبرآن مگرپیامبران یاصدیقان یاشهیدان. »  
۱۳۹۲/۹/۱۱     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« چهارسفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى وقت خوابیدن:
1.خواندن3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
۱۳۹۲/۹/۱۰     ۲۲:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(ع)درهرشب جمعه انارمیل میکردندومیفرمودند:«هرکه دروقت خوابیدن اناربخورد،تاصبح درنفس خودایمن باشد»
ضمنا بیادداشته‌باشیدکه هنگام خوردن آن،کسی رادرانارخودشریک نکنیدوحتی دانه‌ای ازآن راازدست ندهید! »  
۱۳۹۲/۹/۷     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« معصوم(علیه السلام):
«ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است.» »  
۱۳۹۲/۸/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شایسته است روزعاشورامؤمنین کاردنیارا رهاکنند،مشغول گریه وعزاشوند،به عزاداران آب داده وصدبارتوحید،زیارت عاشوراو1000بارذکر«اللّهم العن قَتَلَةَالحسین علیه‌السلام»بخوانند.
روزه مکروه است ولی امساک از خوردن و آشامیدن مستحب! »  
۱۳۹۲/۸/۲۳     ۰۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« دعا،نیایش واحیای امشب بسیار بافضیلت است.
همچنین ازجمله نمازهای مستحبی: 4رکعت؛درهررکعت بعدازحمد 50بار توحید(مطابق نماز امیرالمؤمنین)،
وبعداز نماز بسیارصلوات فرستادن بررسول خدا(ص)و لعن بردشمنان ایشان! »  
۱۳۹۲/۸/۲۲     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب،صدقه فراموش نشه!چون که تصدق درشب وروزجمعه هزاربرابراوقات دیگه ست. »  
۱۳۹۲/۹/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امروز، اول صفر (روزتازه شدن حزن شیعه)، زمان ورودکاروان اهل بیت امام حسین(ع) به شام و روزیست که بنی امیه آن راعیدقراردادند! »  
۱۳۹۲/۹/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازامشب وارد ماهی شدیم که به نحس بودن معروفست وبهترین راه برای رفع نحوست آن، صدقه دادن و خواندن ادعیه و استعاذات وارده است. »  
۱۳۹۲/۹/۱۲     ۱۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگر خدای نکرده سرماخوردیدیا به بیماری دیگری گرفتارید،توصیه میکنم دعایی که جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت رابخوانید(حاشیه مفاتیح/باب سوم)یا دست خودرا برموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء رابخوانید،خواندن 70 بار سوره حمد جهت شفا نیزبسیارموثر است »  
۱۳۹۲/۹/۱۱     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« آیامیدونستى که خوندن *سوره نصر*درنمازها،باعث نصرت و پیروزى بر دشمناست؟ »  
۱۳۹۲/۹/۱۱     ۱۱:۲۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایت آمده است حضرت امام زین العابدین(علیه السلام)هنگامی که صبح روزجمعه فرامی رسیدتاظهرآیةالکرسی میخواندندوچون ازنمازهافارغ میشدندشروع میکردندبه خواندن«إناأنزلنا». »  
۱۳۹۲/۹/۸     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام باقر(علیه السلام)فرمودند:
زیارت کنیدمردگان رادرروزجمعه! چراکه می‌دانندکیست که به زیارت ایشان رفته وشادمی‌گردند. »  
۱۳۹۲/۹/۱     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکه درروزجمعه صدمرتبه صلوات فرستدوصدمرتبه‏ «أَستَغفِرُاللَّهَ رَبّی وَ أَتُوبُ إِلَیه»بگوید وصدمرتبه توحید بخواند،البته آمرزیده شود! »  
۱۳۹۲/۸/۲۴     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درفضیلت احیاء امشب درروایت آمده است:مثل آنست که به اندازه عبادت تمام ملائکه عبادت کرده باشد،وعبادت درآن معادل هفتادسال است. »  
۱۳۹۲/۸/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« برای دنیاوآخرت ورفع دردچشم این دعارابعدازنمازصبح ومغرب بخوانید:
أللّهم إنّی أسئلُکَ بِحقِّ محمّدِِوآل محمّدِِعلیک،وَاجعَلِ النّورَفی بَصَری،والبَصیرَةَ فی دینی،والیقینَ فی قلبی،والإخلاصَ فی عَمَلی،والسَّلامةَ فی نَفسی،والسَّعَةَ فی رِزقی،والشُکرَلَکَ أبَداًماأبقَیتَنی »  
۱۳۹۲/۸/۲۱     ۱۶:۳۰