بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« امشب ازلیالی متبرکه وشب مناجات باحقتعالیست و شبی است که توبه درآن مقبول ودعادر آن مستجابست.
ازاعمال امشب:خواندن هزارمرتبه تسبیحات عشر،زیارت امام حسین(ع)ودعاهای وارده که در مفاتیح الجنان آمده است! »  
۱۳۹۲/۷/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *سالروزپیوندگل باغ نبوی باامیرالمؤمنین علی(ع)تبریک وتهنیت باد*
نمازهای مستحبی امروز:
نمازحضرت فاطمه(4رکعت؛هررکعت:حمد،50بارتوحید)وتسبیح...
2رکعت نمازقبل اذان ظهر(حمد،10بارتوحید،10بارآیة الکرسی،10بارقدر) »  
۱۳۹۲/۷/۱۵     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازدهه اول ذی‌الحجه(مابین نمازمغرب وعشاءخوانده میشود)
2رکعت؛هررکعت:حمدوتوحیدوآیه142اعراف
*بابجاآوردن این نمازدرثواب حاجیان شریک گردید »  
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امروزآخرین فرصت جهت بجاآوردن نمازیکشنبه ذی‌القعده است.اگرخواهان آن هستیدکه مغفرت شامل حال والدین وفرزندانتان گردد،امروزراغنیمت شمارید! »  
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درهرشب جمعه واردشده است 10مرتبه ذکر:«یادائمَ الفَضلِ عَلی البَرِیَّة، یاباسِطَ الیَدَینِ بالعَطِیَّة، یاصاحِبَ المَواهِبِ السَّنِیَّة، صَلّ عَلی مُحمّدوآلِهِ خَیرِالوَری(الوَرا)سَجِیَّة، وَاغفِرلَنا یاذَاالعُلی(العُلا) فی هذهِ العَشِیَّة» »  
۱۳۹۲/۷/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگرمیخواهیدجزءکسانی باشیدکه تمام آنچه درمیان آسمان وزمین است برایشان استغفارمیکنند،روزه فردافراموشتان نشود!
چراکه دحوالارض یکی از4روزیست درطول سال،که فضیلت خاصی برای روزه‌داریش نوشته شده است. »  
۱۳۹۲/۷/۸     ۲۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مبارک بادبرشما!میلادپیامبران اولوالعزم*حضرت ابراهیم وحضرت عیسی(علی نبیناوآله وعلیهماالسلام)*که درشب شریف دحوالارض دیده به جهان گشودند. »  
۱۳۹۲/۷/۸     ۱۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« 4سفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(علیهاالسلام)،براى زمان خوابیدن:
1.قرائت 3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
۱۳۹۲/۷/۶     ۲۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هنگام خروج ازمنزل*معوذتین*بخوانیدتا ازچشم بد درامان بمانید!
انشاءالله »  
۱۳۹۲/۶/۳۰     ۰۶:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام رضا(ع) فرمود:هرکس هنگامیکه ازخانه‌اش بیرون میرود ده بار*سوره توحید*رابخواند،پیوسته درحفظ ونگهدارى خداوند است تابه خانه اش برگردد. »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۶     ۰۶:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مستحبی فردا(یوم الترویه)،غسل ونیزروزه‌داری آنست ودرروایت آمده است که روزه‌اش ثوابی معادل60 سال کفاره دارد! »  
۱۳۹۲/۷/۲۱     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« فضیلت روزه‌داری 9روزاول ماه شریف ذی‌الحجه به اندازه روزه‌داری تمام عمر است،بخصوص فرداکه برایش ثوابی معادل80ماه روزه‌داری نوشته می‌شود! »  
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ورودتان مبارک ای بندگان صالح خدابه ماه شریف ذی‌الحجه!
ماهی که درقرآن مجید،ازدهه اول آن به عنوان*ایام معلومات* ذکرشده وبه فرموده پیامبراکرم(ص):عمل خیروعبادت درهیچ ایامی نزدحقتعالی،محبوبترازاین دهه نیست. »  
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« کسی که بعدازعصرروزجمعه این صلوات رابگوید،برای اومثل ثواب عمل جنّ و انس درآن روز خواهدبود:«أللّهم صلّ عَلی محمّدوآل محمّد،الأوصِیاءِالمَرضِیّین،بِأفضَلِ صَلَواتِکَ،وبارِک علیهم بِأفضَلِ بَرَکاتِک،والسَّلامُ عَلَیهِم وعَلی أرواحِهِم وأجسادِهِم،ورحمةُاللهِ وبَرَکاتُه» »  
۱۳۹۲/۷/۱۲     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مخصوص روز دحوالارض:
روزه‌داری، غسل، عبادت واجتماع برای ذکرخدا، نمازودعای ویژه این روز، وزیارت امام رضا(علیه‌السلام) که افضل اعمال مستحبی امروزست.
(ر.ک مفاتیح)
*همچنین در روایتست که حضرت قائم(عج) دراین روز قیام خواهدنمود*
جهت تعجیل درظهورش صلوات »  
۱۳۹۲/۷/۹     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب (شب دحوالارض: پهن شدن زمین از زیر خانه کعبه بر روی آب) از لیالی شریفه است که رحمت خدا در آن نازل می‌شود و ایستادن به عبادت، اجر بسیاری دارد.
یعنی:*عبادت امشب + روزه‌داری فردا = اجر 100سال عبادت* »  
۱۳۹۲/۷/۸     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« 23ذی‌القعده،به قولی روزشهادت عالم آل محمد،امام رضا(ع)،بوده وبرطبق روایتی که سیدبن طاووس نقل فرموده:زیارت آنحضرت ازنزدیک و دور سنت است. »  
۱۳۹۲/۷/۷     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شخصی پیامبراکرم(ص)رادرخواب دیدوازآنحضرت خواست که:مرادعایی تعلیم فرماییدکه دلم رازنده گرداند؛حضرت این کلمات راتعلیم فرمود:یاحیُّ یاقیّوم،یالاإله إلّا أنت،أسئلکَ أن تُحیِیَ قَلبی،أللهم صل علی محمدوآل محمد.
آن شخص گفت:3مرتبه این کلمات راخواندم،پس خداقلبم رازنده گردانید. »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۳۱     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شب15ذی‌القعده،شب مبارکیست که خداوندنظررحمت می‌افکندبربندگان مؤمن خود!
برطبق روایت:کسی که دراین شب به طاعت حقتعالی مشغول باشد،برایش اجر100نفرسائح(روزه‌دارملازم مسجدکه خداراذره‌ای معصیت نکرده باشد)نوشته می‌شود،وهرکه دراین شب حاجتی ازخداوندتعالی سؤال کند،به اوعطاخواهدشد. »  
۱۳۹۲/۶/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگریکشنبه هفته گذشته راازدست داده‌اید!امروز نمازیکشنبه ذی‌القعده راکه یکی ازسفارشات مؤکدعرفاست وازفضایلش هم *توسعه رزق وروزی و نیزمدارای ملک‌الموت دروقت جان دادن*است، ازیادنبرید! »  
۱۳۹۲/۶/۲۴     ۱۱:۳۰