بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال شب جمعه:حداقل صدمرتبه ذکرصلوات-وهرکه سوره بنی اسرائیل رابخواندنمیردتابه خدمت حضرت قائم(عج)برسدوازاصحاب آن حضرت باشد! »  
۱۳۹۲/۵/۲۴     ۲۰:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« حضرت رسول(ص)درهنگام خواب، «آیةالکرسی» می‌خواندندومی‌گفتند:
بسم الله،آمَنتُ بالله وکَفَرتُ بالطاغوت،أللهم احفَظنی فی مَنامی وفی یَقظَتی »  
۱۳۹۲/۵/۲۲     ۲۲:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« سزاوارست که مردم درآخرین روزازماه مبارک رمضان،بعدازختم قرآن کریم،بخوانند دعای42صحیفه سجادیه را و یابگویند:
*أللّهم اشرَح بِالقرآنِ صَدری واستَعمِل بالقرآن بَدَنی ونَوِّر بالقرآن بَصَری وأطلِق بالقرآن لِسانی وأعِنّی علیهِ ماأبقَیتَنی فَإنّه لاحَول ولاقُوّةَ إلاّ بِک* »  
۱۳۹۲/۵/۱۷     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازشب28ماه مبارک رمضان:
6رکعت؛(درهررکعت:حمد،ده مرتبه «آیةالکرسی»،ده مرتبه سوره کوثرو ده مرتبه سوره توحید)
وصدمرتبه صلوات بعدازنماز »  
۱۳۹۲/۵/۱۴     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« دعای روز24:خدایا از تو خواهم در این ماه آنچه تو را خشنود سازد و پناه برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم در آن توفیق براى این که پیرویت کنم و نافرمانیت نکنم اى بخشنده به خواستاران »  
۱۳۹۲/۵/۱۱     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درشب 21ماه مبارک،علاوه برزیارت امام حسین(ع)، بسیارصلوات فرستادن و نیزبسیارلعن ونفرین فرستادن برظالمان آل محمد(ص) ولعن برقاتل امیرمؤمنان(ع)،ثواب فراوانی دارد.
(ضمنادرمفاتیح‌الجنان، برای هریک ازشبهای دهه آخرماه رمضان، بجاآوردن غسل وقرائت ادعیه مخصوصی واردشده‌است) »  
۱۳۹۲/۵/۷     ۲۲:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب نیمه ماه رمضان:
غسل،صدرکعت نماز(درهررکعت؛حمدو10بارتوحید)،6رکعت نمازباکیفیت نمازشب گذشته،زیارت امام حسین(ع)که بسیارفضیلت دارد. »  
۱۳۹۲/۵/۱     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست:هرکه دعای مجیررادرایام‌البیض(13،14،15ماه رمضان)بخواند،گناهانش آمرزیده شوداگرچه به عددقطرات باران،برگ درختان وریگ بیابان باشد »  
۱۳۹۲/۴/۳۱     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« دعای روزنهم:خدایا قرار ده برایم در این روز بهره اى از رحمت وسیعت و راهنماییم کن در این ماه بسوى دلیلهاى درخشانت و مرا بسوى موجبات خشنودى همه جانبه ات سوق ده به حق محبتت اى آرزوى مشتاقان! »  
۱۳۹۲/۴/۲۷     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« دعای روزهفتم:خدایایاریم کن دراین ماه برروزه وشب زنده داریش ودورم بداردرآن ازلغزشهاوگناهانش وروزیم کن درآن ذکرخودرابطور دوام ویکسره به توفیق خوداى راهنماى گمراهان! »  
۱۳۹۲/۴/۲۵     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« «کسی که سوره کوثر رادرنمازهای واجب ومستحب خودبخواند،خداونددرروزقیامت اوراازکوثرسیراب میکند،ومجلس ومحفلش نزدرسول خدا(صلی الله علیه وآله)درزیر درخت طوبی خواهدبود.»
امام صادق(علیه‌السلام) »  
۱۳۹۲/۵/۲۳     ۱۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« شوال اولین ماه ازماه های حج وبه معنای ماهی که اعمال عبادی آن اندک است!
وماهیست که شیطان ازبند رهاشده،پس مراقبه نفس ازاعمال مهم آن است! »  
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب آخرماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، خواندن سوره‌های «انعام، کهف، یس»و صدمرتبه«أستغفرالله وأتوب إلیه»، نمازوادعیه وارده(به‌ویژه دعای45صحیفه سجادیه) »  
۱۳۹۲/۵/۱۶     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال امشب بخصوص غسل واردشده وامام سجاد(ع)این دعارامکررمیخواندند ازاول شب تابه آخرشب:
أللهم ارزُقنی التَّجافیَ عن دارِالغرور، و الإنابَةَ إلی دارِالخُلود، و الإستعدادَ لِلمَوتِ قَبلَ حُلولِ الفَوت »  
۱۳۹۲/۵/۱۳     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« «أللهم کن لولیک الحجة بن الحسن...»
زمزمه نمودن مداوم دعای سلامتی حضرت صاحب‌الزمان(عج)، درتمامی اوقات شب23ماه رمضان،بسیارپرفضیلت است. »  
۱۳۹۲/۵/۹     ۲۳:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اذکارمخصوص شب19ماه مبارک
«صدمرتبه:أللهم العن قتلةَأمیرِالمؤمنین
صدمرتبه:أستغفرالله ربی وأتوب إلیه» »  
۱۳۹۲/۵/۵     ۲۳:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازدومین شب ازلیالی البیض:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛
یعنی درهررکعت: بعدازحمد، سور مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت گردد »  
۱۳۹۲/۴/۳۱     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« شب13رمضان،آغازلیالی بیض است!اعمال مخصوص امشب:
غسل،2نوع نماز (2رکعت؛ هررکعت:سور حمد،یس،ملک،توحید)
(4رکعت؛هررکعت:حمد،25مرتبه سوره توحید) »  
۱۳۹۲/۴/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« برطبق روایت:هرکس سوره مبارکه *قدر* راهنگام افطارکردن وسحری خوردن بخواند، درمابین این دووقت ثواب کسی راداردکه درراه خدادرخون خودبغلطد. »  
۱۳۹۲/۴/۲۶     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزه‌داران گرامی!
اگرمیخواهید ثواب نمازتان400برابرگردد، باخرمای حلال افطارنمایید...
همچنین افطارکردن باآب گرم،شیر،نبات،حلواو...مستحبست »  
۱۳۹۲/۴/۲۴     ۲۰:۰۰