بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« اگربه کتاب شریف مفاتیح مراجعه نمایید،خواهیددیدکه برای هرشب ازماه مبارک رمضان،نمازی مستحبی مخصوص آن شب واردشده است.
به عنوان نمونه:
(نمازشب پنجم؛2رکعت
درهررکعت:حمدو50مرتبه توحید،وبعدازنمازصدمرتبه صلوات) »  
۱۳۹۲/۴/۲۲     ۲۱:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« درهرشب ازماه رمضان خواندن1000مرتبه سوره *إناأنزلناه* مستحب است.
و ما،دراولین شب جمعه آن ماه مبارک(شب زیارتی آقاامام حسین(ع))،ثواب قرائت این سوره مبارکه راهدیه می‌نماییم به محضرگرانقدرآنحضرت! »  
۱۳۹۲/۴/۲۰     ۲۱:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(علیه‌السلام)درشب آخرماه شعبان وشب اول ماه مبارک رمضان می‌خواندند:
*أللهم إنّ هذاالشهرالمبارک...*
(متن دعا در مفاتیح‌الجنان) »  
۱۳۹۲/۴/۱۷     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« به فرموده امام رضا(ع) دربقیه این ماه بسیاربخوانید:
*أللّهم إن لَم تَکُن غَفَرتَ لَنافیما مَضیَ مِن شعبان،فَاغفِرلَنافیما بَقیَ مِنه* »  
۱۳۹۲/۴/۱۴     ۰۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازامام صادق(علیه السلام)سؤال شد:شب جمعه چه چیزى بخوانم؟
حضرت درجواب فرمودند:«انّا انزلناه فى لیلة القدر» و «قل هو اللّه احد» »  
۱۳۹۲/۴/۱۳     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکس دراین ماه شریف هزارمرتبه بگوید:«لاإله‌إلاالله، ولانعبدإلاإیاه، مخلصین‌له‌الدین، ولوکره‌المشرکون»، عبادت1000ساله درنامه عملش ثبت می گردد.
*(اگرازامروزتاآخرماه،روزی صدمرتبه این ذکرشریف راتکرارکنید،جمعامیشود:1000بار) »  
۱۳۹۲/۴/۹     ۰۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال شب جمعه،بسیارگفتن ذکر لاإله إلاالله،سبحان الله و الحمدلله است که سبب لطف ویژه خداونداست. »  
۱۳۹۲/۴/۶     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *أسعدالله أیامکم*
پرفضیلت‌ترین عمل امروز،زیارت حضرت ولی‌عصر(ع)ودعای برای تعجیل درفرج ایشانست.
پس مدام زمزمه کن:*أللهم عجل لولیک الفرج* »  
۱۳۹۲/۴/۳     ۱۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب نیمه شعبان:
غسل،
زیارت امام حسین(ع)(که افضل اعمال امشبست)،
قرائت صلوات شعبانیه ودعای کمیل،
6رکعت نماز(باکیفیت نمازشب گذشته)،
احیاءامشب به نمازودعاواستغفار،
ادعیه ونمازهای مستحبی
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۲/۴/۲     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« کیفیت نمازشب13شعبان (آغازلیالی بیض):
2رکعت؛
درهررکعت: حمد،یس،ملک،توحید »  
۱۳۹۲/۳/۳۱     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست که:
حقتعالی وملائکه صلوات می‌فرستند برآنهایی که درسحرهااستغفارمی‌کنندو سحری می‌خورند...
وبهترین خوراک درسحر، قاووت وخرمااست. »  
۱۳۹۲/۴/۲۱     ۰۳:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اهم اعمال روزاول ماه مبارک:
غسل،قدری گلاب برسروصورت خودزدن، نمازاول ماه،صدقه دادن،ادعیه وارده(ازجمله د عای44صحیفه و...)، 2رکعت نمازمستحبی (رکعت اول؛حمدوسوره فتح،رکعت دوم؛حمدوسوره‌ای دلخواه)
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۲/۴/۱۹     ۰۴:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(ع): هرکس 3روزازآخرماه شعبان راروزه بگیردوبه ماه مبارک رمضان متصل سازد،خداوندمتعال ثواب روزه 2ماه متوالى رابراى او بنویسد. »  
۱۳۹۲/۴/۱۵     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام رضا(ع):
اى اباصلت!...امروزجمعه آخرماه است،پس تقصیرهای گذشته رادربقیه این ماه جبران کن،وبه آنچه براى توسودمنداست روى آور؛بسیاردعاواستغفارنماوقرآن رابسیارتلاوت کن وازگناهان خودتوبه نما...وهردین وامانتى برعهده دارى،اداوکینه هرکس که دردل دارى بیرون کن وگناهانى راکه انجام میدادى ترک کن وازخدابترس ودرامور پنهان وآشکارت برخداتوکّل نما! »  
۱۳۹۲/۴/۱۴     ۰۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« رسول خدا(صلى الله علیه وآله)فرمود:درهرروز پنجشنبه از ماه شعبان،آسمانها را زینت می کنند،وفرشتگان عرض می کنند:خداوندا! روزه داران این ماه رابیامرز ودعایشان را مستجاب گردان! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱۲     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایت آمده است:هرکس درروزجمعه بعدازنمازصبح بنشیندوتاطلوع آفتاب مشغول تعقیبات گردد،خداونددرفردوس اعلى هفتاددرجه براى او قراردهد. »  
۱۳۹۲/۴/۶     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازامام صادق(علیه السلام)نقل شده:هرکس درماه شعبان صدقه دهد،خداوند متعال صدقه اوراپرورش می دهد،همچنان که شماشتربچه اى راپرورش مى دهید،ودر قیامت به صاحبش مى رسد درحالى که به اندازه کوه اُحد بزرگ شده باشد. »  
۱۳۹۲/۴/۴     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزه فردا یادتون نره!
*هرکه روز2شنبه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیاوبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد* »  
۱۳۹۲/۴/۲     ۲۰:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازشب14شعبان:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛یعنی
درهررکعت: بعدازحمد،سوره‌های مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت می‌شود. »  
۱۳۹۲/۴/۱     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« جهت برآورده‌شدن حاجات دینی ودنیوی خودبجای آورید2رکعت نمازدرهر5شنبه ماه شعبان!
*درهررکعت:حمدوصدمرتبه توحید،فرستادن صدبارصلوات بعدازنماز »  
۱۳۹۲/۳/۳۰     ۱۲:۰۰