بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« درحدیث نبوی ست:
هرکه روز 2شنبه و 5شنبه ماه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیا وبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد. »  
۱۳۹۲/۳/۲۹     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *أللهم صل علی محمدوآل محمد*
صلوات بسیار،ازاعمال پرفضیلت این ماه شریفست »  
۱۳۹۲/۳/۲۸     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« سحری خواب نمونید!
چراکه روزه روزآخر ماه رجب سبب آمرزش گناهان گذشته وآینده است.
همچنین غسل و نمازحضرت سلمان ازدیگراعمال این روزمی‌باشد. »  
۱۳۹۲/۳/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *مبعث سیدالمرسلین برشمامبارک*
اعمال امروز:غسل که ازتکالیف والای این روز است،بسیارصلوات فرستادن،زیارت حضرت رسول وامیرالمؤمنین(ع)،ادعیه ونمازروزمبعث که به نقلی دراوایل روزباید خوانده شودوکلینی نقل میکند که هروقت بخواند صحیح است »  
۱۳۹۲/۳/۱۷     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام رضا(ع)فرمودند:«کسی که روز26ماه رجب را روزه بدارد، خداوند روزه ی آن روز را کفاره ی 80 سال گناه او قرار می دهد.»
اقبال الاعمال،ص829 »  
۱۳۹۲/۳/۱۵     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« 3روزروزه داری درماه رجب راازدست ندهید!پیامبر(ص)فرمودند:هرکس3روزازماه رجب راروزه بدارد،خداوندگودال وپرده ای میان اووآتش جهنم قراردهد! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۳     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست:
هرکه در روزجمعه‌ی ماه رجب، صدمرتبه سوره *قل‌هوالله‌أحد* رابخواند، براى او درقیامت نورى باشدکه اورابه بهشت بکشاند. »  
۱۳۹۲/۳/۱۰     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازمعصوم(ع) روایت شده:
هرکه دریکی ازماههای حرام، 3روز متوالی*5 شنبه،جمعه،شنبه* راروزه بگیرد،حقتعالی برای اوثواب900سال عبادت رامینویسد. »  
۱۳۹۲/۳/۸     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« 2نمازمستحبی مخصوص ماه رجب،که درهرشبی ازشب های این ماه مبارک که بخواهیدمیتوانیدبجای آورید:
«2رکعت:درهررکعت(حمدو 50 مرتبه سوره توحید)»
«10رکعت:درهررکعت(حمد،سوره کافرون و3 مرتبه سوره توحید)» »  
۱۳۹۲/۳/۵     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« «أللهم عجل لولیک الفرج»
همگى جهت برآورده‌شدن تنها آرزوى تمامى انسانهاى عدالتخواه جهان، بعداز بجاآوردن نمازمخصوص لیلة‌الرغائب، دست به دعا برمیداریم!
(کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح) »  
۱۳۹۲/۲/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اذکارمخصوص ماه شعبان:
هرروز70مرتبه:أستغفرالله وأسئله التوبه
و70مرتبه:أستغفرالله الذی لاإله‌إلاهو الرحمن‌الرحیم، الحی‌القیوم وأتوب إلیه »  
۱۳۹۲/۳/۲۸     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« بهترین دعاهاوذکرهادرماه شعبان استغفاراست وهرکس هرروزازاین ماه70مرتبه استغفارکند،مثل آنست که70هزارمرتبه درماههای دیگراستغفارنموده‌است! »  
۱۳۹۲/۳/۲۷     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« فضیلت روزه روز بیست و نهم: امام رضا(ع):هرکس روز بیست ونهم رجب را روزه بدارد، روزه ی این روز کفاره ی 100 سال گناه خواهد بود. »  
۱۳۹۲/۳/۱۸     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب مبارک27رجب(شب بعثت نبی مکرم اسلام):
غسل،12رکعت نمازمستحبی خواه پیش از نیمه شب بخوانید یابعداز آن وادعیه وارده،
زیارت حضرت امیرالمومنین(ع)که افضل اعمال امشب است(شایسته است حضرت رابازیارت رجبیه یابازیارات دیگرمخصوص آن حضرت زیارت کند) »  
۱۳۹۲/۳/۱۶     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« پیامبراکرم(ص):«هرکس درشب بیست و پنجم رجب بین دو نمازمغرب و عشاء20رکعت نماز-درهررکعت1بارسوره حمدو 1بار آیه ی«ءامن الرسول...»و1بار سوره ی توحیدرابخواندخداونداو و خانواده،دین،مال،دنیاواخرت اوراحفظ می کندوازجای خودبرنمی خیزدمگران که آمرزیده می گردد.» »  
۱۳۹۲/۳/۱۴     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکس درشب بیست ویکم رجب6رکعت نماز-درهررکعت سوره ی«حمد»1باروسوره ی«کوثر»11باروسوره ی«قل هوالله احد»10بار-بخواند،خداوندبه فرشتگان که اعمال بندگان رامی نویسنددستورمیدهدتایک سال هیچ گناهی براوننویسند. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۰     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« آیامیدانید؟
درهرشب ازماه رجب،گفتن هزارمرتبه ذکر«لاإله‌إلاالله»وارداست. »  
۱۳۹۲/۳/۹     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« زیارت امام رضا(ع)درماه رجب وارد شده است.پس اگرتوفیق تشرف به حرم مطهرآن امام همام نصیبتان گردید،قرائت زیارت رجبیه را فراموش نکنید! »  
۱۳۹۲/۳/۷     ۱۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست:
هرکه در روزجمعه‌ی ماه رجب، صدمرتبه سوره *قل‌هوالله‌أحد* رابخواند، براى او درقیامت نورى باشدکه اورابه بهشت بکشاند. »  
۱۳۹۲/۲/۲۷     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« با روزه‌گزاردن فردا، اولین 5شنبه رجب المرجب، خودرابراى ورودبه *شب آرزوها(لیلة الرغائب)* آماده سازید...! »  
۱۳۹۲/۲/۲۵     ۲۱:۰۰