بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« بجاآوردن این عمل درهرشب وروزماه رجب،موجب آمرزش گناهان است:
3مرتبه سوره‌های«حمد،آیةالکرسی،4قل»+
3مرتبه ذکر(سبحان‌الله والحمدلله ولااله‌إلاالله والله‌اکبرولاحول ولاقوة إلابالله العلی العظیم)+
3صلوات+
3مرتبه(أللهم اغفرللمؤمنین والمؤمنات)+
400مرتبه(أستغفرالله وأتوب إلیه) »  
۱۳۹۲/۲/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگرخواهان آمرزش گناهان،محفوظ ماندن ازعذاب قبروروزقیامت،دورنمودن جذام و...ازخود می‌باشید،ازبجاآوردن نمازحضرت سلمان(رض) درروزاول ماه رجب غفلت نورزید!
کیفیت؛
10رکعت(درهررکعت:1مرتبه حمدو 3مرتبه سوره توحید) »  
۱۳۹۲/۲/۲۲     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« انجام اعمالى درشب اول ماه:
اوّل:ازرسول خدا(ص)نقل شده که به هنگام رؤیت هلال ماه رجب،این دعارامیخواند:
اَللّـهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَیْنا بِالاَْمْنِ وَ الاْیمانِ،وَ السَّلامَةِ وَ الاِْسْلامِ، رَبّى وَرَبُّکَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.
دوم:غسل-سوم:زیارت امام حسین(ع) »  
۱۳۹۲/۲/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امروز روز نظافت است وغسل جمعه(ازطلوع فجرتاظهر)بسیار خوب است،گرفتن ناخن سبب فزونى روزى میشود،صدقه دادن فضیلت هزار برابر دارد،زیارت اهل قبور نیز بسیار نیکوست،ازدعا برای ظهور و دعای ندبه نیز فراموش نکنید. »  
۱۳۹۲/۲/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« -کسانی که*نماز روز 4شنبه* رابجای آورند، خداوندتوبه آنان راازهرگناهی می‌پذیرد ودربهشت برایشان حوریه تزویج می‌فرماید!
کیفیت:
4رکعت:(درهررکعت؛ بعداز«حمد»، یک مرتبه سوره‌های مبارکه «توحید» و «قدر») »  
۱۳۹۲/۲/۱۸     ۱۲:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(علیه‌السلام):
حضرت رسول(ص) هنگامی که دررختخواب خود قرارمی‌گرفت، «آیة الکرسی» می‌خواند ومی‌گفت:
«بسم الله، آمنت بالله...»
متن کامل ذکر: مفاتیح،قسمت رساله باقیات الصالحات،باب چهارم،فصل دوم »  
۱۳۹۲/۲/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *میلاد زهره زهرا،طاهره مطهره،کوثررسول،حضرت زهرای بتول برهمگان مبارک باد*
روزه‌ی فردا به جهت اینچنین مناسبت خجسته‌ای بسیار فضیلت دارد. »  
۱۳۹۲/۲/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازمستحبی روزجمعه؛
رکعت1:حمدوسوره ابراهیم
رکعت2:حمدوسوره حجر
منقولست هرگزپریشانی ودیوانگی وبلائی به بجاآورنده این نمازنخواهدرسید. »  
۱۳۹۲/۲/۶     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست که اگرمؤمنی دریک روز40گناه کبیره بکند،پس ازروی ندامت وپشیمانی این استغفاررابخواند،خداوندگناهان اورابیامرزد:
أستغفراللهَ الّذی لاإله‌إلّاهو،ألحیُّ القیّوم،بدیع السموات والارض،ذوالجلال والاکرام،وأسئله أن یَتوبَ عَلَیّ »  
۱۳۹۲/۲/۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ساعت استجابت دعا،ساعت آخرروزجمعه است تاغروب آفتاب.
وبرطبق روایت:زمانیست که نصف قرص خورشیدفرورفته ونصف دیگرش غروب نکرده باشدومستحبست دعادرآن هنگام؛وحضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها)درآن وقت دعامی‌نمود! »  
۱۳۹۲/۱/۳۰     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مژده به اشخاصى که قادربه روزه گرفتن دراین ماه شریف نیستند،ولى مشتاقند که به ثواب روزه داریش نائل شوند!
میتوانیدبامراجعه به مفاتیح،هرروز صدمرتبه این تسبیحات راقرائت نمایید:
«سبحان الإله الجلیل،سبحان...» »  
۱۳۹۲/۲/۲۳     ۱۲:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(ع)ازجدّش ازامیرمؤمنان على(ع)نقل کرده است که آن حضرت دوست داشت که درچهارشب ازشبهاى سال،فارغ ازهرچیز،به عبادت بپردازد:شب اوّل ماه رجب،شب نیمه شعبان،شب عید فطرو شب عید قربان. »  
۱۳۹۲/۲/۲۱     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام کاظم(ع):
خدارادرروزجمعه هزارنسیم رحمت است که به هربنده هرآنچه ازآن رحمتهاکه خواهدعطافرماید.
پس هرکه بعدازعصرروزجمعه،صدمرتبه سوره *قدر* رابخواند،حقتعالی آن هزاررحمت رامضاعف کرده وبه اوعطامی‌نماید. »  
۱۳۹۲/۲/۲۰     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام رضا(ع):
سجده بعدازنمازواجب،شکرخداست بخاطرآنکه بنده خودراتوفیق دادتافریضه‌اش رااداکندوحداقل ذکری که دراین سجده گفته می‌شود،آنست که3مرتبه بگوید:«شکرا لله»
*(برای اطلاع بیشترازفضیلت وکیفیت سجده شکر؛
ر.ک مفاتیح‌الجنان،قسمت رساله باقیات‌الصالحات،باب اول،فصل اول) »  
۱۳۹۲/۲/۱۹     ۱۲:۲۹

پیامک مفاتیح الجنان

« امیرالمؤمنین(ع):
هرکه بعدازنمازصبح 11مرتبه *سوره توحید* رابخواند،درآن روز علیرغم تلاشهای شیطان، به گناهی گرفتار نخواهدشد. »  
۱۳۹۲/۲/۱۸     ۰۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال روزولادت حضرت فاطمه زهرا(س):
1.خیرات وپرداخت صدقه برمؤمنان
2.زیارت ایشان(باب سوم مفاتیح)
3.نمازمخصوص آنحضرت(همانندروزشهادت حضرت) »  
۱۳۹۲/۲/۱۱     ۰۷:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« این شب درخشان راباانجام عبادات ظاهری و باطنی گرامی بدارید،زیرا زمان حمل مولودی آغازشده که دردنیاوآخرت دارای عظمت است...
(شب19جمادی‌الثانی، شب باردارشدن مادر پیامبرگرامی اسلام(ص) به ایشان است) »  
۱۳۹۲/۲/۹     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« «هرکه سوره سجده رادرهرشب جمعه بخواند،حقتعالی درقیامت نامه اورابه دست راستش دهدواورابراعمالش محاسبه نکندوازرفقاء محمدوآل اوباشد.» »  
۱۳۹۲/۲/۵     ۲۰:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایات آمده سزاوارست که دروقت غروب آفتاب مشغول باشی به تسبیح کردن واستغفارنمودن؛زیراکه فضیلت این وقت مثل فضیلت پیش ازطلوع است...وازجمله آنها گفتن 10مرتبه ذکرتسبیحات اربعه درهرصبح وشام است! »  
۱۳۹۲/۲/۲     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست که هرگاه حاجتی ازحقتعالی داری که سینه‌ات ازشدت درخواست آن تنگ شده است،پس2رکعت نمازبجای آوروبعدازسلام نماز...
ر.ک مفاتیح،رساله باقیات الصالحات،باب دوم، نمازاستغاثه به حضرت زهرا(س)
*التماس دعا »  
۱۳۹۲/۱/۲۹     ۱۱:۰۰