بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« اگرخدای ناکرده سرماخورده‌ایدیابه بیماری دیگری گرفتاریدمیتوانیدبامراجعه به(حاشیه مفاتیح/باب سوم)دعایی راکه جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت بخوانیدویادست خودرابرموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء راقرائت کنید.خواندن 70بارسوره حمدجهت شفانیزبسیارمؤثرست!انشاالله »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکس زمان غسل جمعه این دعارابخواندبرایش طهارتیست تاجمعه آینده:أشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشریک له،وأشهدأنَّ محمداًًعبده ورسوله،أللهم صل علی محمدوآل محمدواجعَلنی مِن التّوّابین واجعلنی من المُتَطَهِّرین »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۱     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازفرزندبرای آمرش پدرومادر:
رکعت اول:حمدو10مرتبه «ربِّ اغفِرلی ولِوالِدَیَّ ولِلمؤمنینَ یَومَ یَقومُ الحِساب»
رکعت دوم:حمدو10مرتبه«ربِّ اغفِرلی ولِوالِدَیَّ ولِمَن دَخَلَ بَیتیَ مُؤمناً،ولِلمؤمنینَ والمؤمنات»
بعدازسلام نماز:10مرتبه«ربِّ ارحَمهُماکَمارَبَّیانی صَغیرا» »  
۱۳۹۱/۱۲/۹     ۱۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست که امام زین‌العابدین(ع)صبح روزجمعه تاظهرآیة‌الکرسی میخواندندوهنگامی که ازنمازفارغ میشدند،شروع میکردندبه خواندن إناآنزلناه... »  
۱۳۹۱/۱۲/۴     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازجمله تعقیبات مشترکه هرنمازاست ذکر:«أللّهم صلّ عَلی محمّدوآل محمّدوَ أجِرنی مِنَ النّار،وَأدخِلنِی الجَنَّةَ وَزَوِّجنِی الحورَالعین» »  
۱۳۹۱/۱۲/۲     ۱۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« اگرخواهان محفوظ ماندن ازشردشمنان هستید...
اگرخواهان گشایش باب رزق و روزى براى خود هستید...
ونیز اگرخواهان آمرزش گناهان گذشته می‌باشید...
دعاى پرفیض *کمیل* رادر هرشب جمعه ازدست ندهید! »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۶     ۱۶:۵۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکه بعدازنمازصبح 10مرتبه بگوید:«سُبحانَ اللهِ العَظیمِ وَ بِحَمدِهِ،وَلاحَولَ وَلاقُوَّةَ إلّابِاللهِ العَلیِّ العَظیم»،حق‌تعالی اوراعافیت دهدازکوری ودیوانگی وجذام وفقر وخانه برسرفرودآمدن... »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرگاه برای نمازآماده شدی،مابین اذان واقامه می‌نشینی ویابه سجده میروی ومیگویی:«أللهم اجعَل قَلبی بارّاً،وعَیشی قارّاً،ورِزقی دارّاً،وَاجعَل لی عِندَ قَبرِرَسولِکَ صلّی اللهُ علیه وآله مُستَقَرّاًوقَراراً»وبعدحاجتت راازحقتعالی طلب میکنی؛چراکه دعابین اذان واقامه ردنمیشود »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۶     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مخصوص 17ربیع الاول:
*روزه داری
*غسل
*عظیم شمردن این عید،تصدق وخیرات نمودن،شادکردن مؤمنین،رفتن به زیارت مشاهدمشرفه
*زیارت حضرت رسول(ص) ازنزدیک ودور
*زیارت مخصوص امیرالمؤمنین(ع)درروزمیلادرسول خدا(ص)(متن:فصل4/باب زیارات)
*نمازمستحبی
(رجوع به مفاتیح) »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۰     ۰۷:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شایسته است انسان روز14این ماه شریف رابه عنوان شکرگزاری ازخداوندبرای نابودی پیشوای ستم وتجاوز(یزیدبن معاویه)روزه بداردوصدقه پرداخت کند! »  
۱۳۹۱/۱۱/۶     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« به جهت طلب روزی درسجده نمازفریضه بگو:*یاخَیرَالمَسئولین ویاخیرَالمُعطین،اُرزُقنی وَارزُق عِیالی مِن فَضلِک،فَإنَّکَ ذوالفَضلِ العَظیم* »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۴     ۱۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« صدمرتبه گفتن این صلوات بعدازعصر5شنبه تاآخرروزجمعه بسیارفضیلت دارد: *أللّهم صلّ عَلی محمّدوآل محمّدوعَجِّل فَرَجهم، وأهلِک عَدُوَّهم مِن الجنِّ والإنسِ مِنَ الأوّلینَ والآخِرین* »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۰     ۱۷:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« «هرکس بعدازهرنمازفریضه،تسبیح حضرت زهرا(علیها‌السلام)وپس ازآن یک مرتبه*لاإله‌إلاالله*بگوید،خداونداورامی‌آمرزد»
امام صادق(علیه‌السلام) »  
۱۳۹۱/۱۲/۷     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« خودرابرای روزه‌داری فرداآماده کنید،چراکه روزه‌10ربیع‌الثانی مستحب است! »  
۱۳۹۱/۱۲/۲     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام محمدباقر(علیه‌السلام):
«هیچ عبادتی در روزجمعه نزدمن، محبوب‌تر از *صلوات برمحمد و آل مطهر او* نیست.» »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۷     ۰۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« بعدازسجده(شکر)،دستت رابرمحل سجده می‌مالی وبعدبطرف چپ صورت،بعدبه پیشانی وسپس به جانب راست3بارمی‌مالی ودرهربارمیگویی:أللهم لَکَ الحَمدُ،لاإله إلاأنت،عالِمُ الغَیبِ والشَّهادَة،الرحمنُ الرَحیم،أللهم أذهِب عَنِّی الهَمَّ وَالحَزَن،وَالغِیَرَوَالفِتَن،ماظَهَرَمِنهاومابَطَن »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۳     ۱۶:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« کسی که*سوره قدر*را76باردرشبانه‌روزبخواند:بعدازاذان صبح(قبل ازنماز)7مرتبه وبعدازنماز10مرتبه،پیش ازنافله ظهر10مرتبه وبعدازنوافل21بار،بعدازنمازعصر10مرتبه،بعدازعشاء7مرتبه ودروقت خواب11مرتبه؛ازجمله ثوابش آنست که حقتعالی1000ملک خلق کندکه در36هزارسال ثواب آن رابرای اوبنویسند »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« پیامبر(ص):جمعه روزهدیه فرستادن برای امواتست...وهدیه آنان،صدقه و دعاست...هرکس به مرده‌اش بادادن صدقه مهربانی کند،نزدخداوند،برای او اجری به اندازه اُحد است ودرقیامت،درسایه عرش خدا،زنده ومرده نجات میابند. »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۳     ۰۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب راگرامى بداریدکه شب بسیارمبارکیست و خودرابراى روزه‌دارى فرداآماده نماییدکه براساس روایات،روزه‌اش ثواب روزه‌دارى یک‌سال رادارد وهمچنین یکى ازآن 4روزیست درتمام سال،که به فضیلت روزه ممتازست! »  
۱۳۹۱/۱۱/۹     ۱۵:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازمخصوص امروز(آغازین روز از هفته‌ی وحدت)؛
رکعت اول:حمد و 3مرتبه سوره کافرون
رکعت دوم:حمد و 3مرتبه سوره توحید »  
۱۳۹۱/۱۱/۵     ۱۱:۱۵