بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« ازامشب وارد ماهی می‌شویم که به نحس‌بودن معروفست وبهترین راه دفع نحوست آن،دادن صدقه وخواندن ادعیه واستعاذات وارده است!
ازجمله:
2رکعت نمازیست که درشب اول هرماه سفارش شده(درهررکعت: حمدوسوره انعام) وبعدازنمازهم،دعاکردن برای ایمنی ازهرگونه ترس ودردی! »  
۱۳۹۱/۹/۲۴     ۱۶:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ازحضرت صادق(ع)منقولست که هرکه درشب جمعه درسجده آخرنافله عشا7مرتبه این دعارابخواند،چون فارغ شودآمرزیده شده باشدواگردرهرشب چنین کند،بهتر است:
أللّهم إنِّی أَسئلکَ بوَجهِکَ الکَرِیم،وَاسمِکَ العَظیمِ‏،أن تُصَلِّیَ عَلى محمّدٍوَآلِ محمّد،وَأن تَغفِرَ لِی ذَنبِیَ العَظیمَ‏ »  
۱۳۹۱/۹/۲۳     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال وارد شده درروزجمعه، گرفتن ناخن است که سبب فزونى روزى می‌شود.
همچنین مستحب است که انسان درگرفتن ناخن ازانگشت کوچک دست چپ شروع وبه انگشت کوچک دست راست ختم کندو نیزدرگرفتن ناخن‌هاى پاى خود به همین ترتیب عمل نماید. سپس درنهایت ریزهاى ناخن را دفن کند. »  
۱۳۹۱/۹/۱۷     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امیرالمؤمنین(ع): هرگاه یکی ازشما اراده کردبخوابد،دست راست خودرادرزیرصورت راست خودبگذاردوبگوید:
«بِسم‌الله، وَضَعتُ جَنبی لِله عَلی مِلَّةِ إبراهیم، وَ دینِ محمدٍٍ صلّی اللهُ علیه وآلِه، وَ وِلایَةِ مَنِ افتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ،ماشاءَ اللهُ کانَ،ومالَم یَشَأ لَم یَکُن» »  
۱۳۹۱/۹/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شایسته است روزعاشورا،کاردنیارا رهاکنیم،مشغول گریه وعزاشویم،به عزاداران آب دهیم وصدبارتوحید،زیارت عاشوراو1000بارذکر«اللّهم العن قتلة الحسین(ع)»بخوانیم.
روزه مکروه است ولی امساک از خوردن و آشامیدن مستحب! »  
۱۳۹۱/۹/۵     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« دعاى ویژه همه عزاداران در «شب‌های جمعه؛ زمان زیارتى مخصوص آقا اباعبدالله الحسین(علیه السلام)»؛
*أللّهم عجّل لولیک الفرج* »  
۱۳۹۱/۹/۲     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام رضا(ع):حضرت رسول(ص)،روزاول محرم2رکعت نمازاقامه می‌کردوچون فارغ میشد،دستهارابلندمی‌نمودو3باردعای پس ازآن رامی‌خواند..
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۸/۲۶     ۱۰:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« 25ذی‌الحجه،روزیست که سوره«هل أتی»درحق اهل‌بیت(ع)نازل وعلاوه برروزه‌داری،برتصدق واطعام برمساکین وایتام تأکیدشده است. وچون بعضی ازعلماء،امروزراروزمباهله میدانند،شایسته است قرائت زیارت جامعه ودعای مباهله! »  
۱۳۹۱/۸/۲۰     ۱۰:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« فردا،24ذی‌الحجه، روزمباهله بوده که روزه‌داری ازجمله اعمال مهم آنست! »  
۱۳۹۱/۸/۱۸     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« چون مؤمنى رادرروزعیدغدیرملاقات کنیداین تهنیت رابگویید:
الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَامِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَالْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ/مفاتیح الجنان »  
۱۳۹۱/۸/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« جهت دفع شراهل آسمان وزمین ونیزشرشیطان وپادشاهان ظالم،بجای آورید*نمازکامله*راقبل ازظهرجمعه:
4رکعت؛هررکعت:10مرتبه حمد،10مرتبه هریک ازسورناس،فلق،توحید،کافرون وآیةالکرسی
پس ازنمازصدمرتبه استغفاروصدمرتبه ذکرتسبیحات اربعه و ولاحَولَ ولاقُوّةَإلاَّبِاللّهِ العَلیِّ العَظیمِ‏ »  
۱۳۹۱/۹/۲۴     ۰۹:۱۰

پیامک مفاتیح الجنان

« چهارسفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى وقت خوابیدن:
1.خواندن3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
۱۳۹۱/۹/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازجمله تعقیبات سفارش‌شده نمازعصر، قرائت10مرتبه سوره مبارکه *قدر* است! »  
۱۳۹۱/۹/۱۴     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« برطبق روایت ثواب روزه سه روزمتوالی*5شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام(ازجمله محرم) معادل 900سال عبادت است! »  
۱۳۹۱/۹/۸     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« دعا،نیایش واحیای امشب بسیار بافضیلت است.
همچنین ازجمله نمازهای مستحبی: 4رکعت؛درهررکعت بعدازحمد 50بار توحید(مطابق نماز امیرالمؤمنین(ع))،
وبعداز نماز بسیارصلوات فرستادن بررسول خدا(ص)و لعن بردشمنان ایشان! »  
۱۳۹۱/۹/۴     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« عزاداران حسینى!
اگرمیخواهیدکه درایام محرم ازهرگناهى محفوظ باشید،تمام این ماه را(غیرازروزعاشورا) روزه بگیرید، به‌ویژه دهه اول! »  
۱۳۹۱/۸/۲۶     ۲۱:۵۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزآخرذى الحجه که آخرسال عرب است سیددراقبال موافق یک روایت ذکرکرده که دورکعت نمازکنددرهررکعت حمدیک مرتبه وده مرتبه قل هو الله أحدوده مرتبه آیة الکرسى بخواندوشب اول محرم سیددراقبال براى این شب چند نماز ذکر فرموده ازجمله صد رکعت در هر رکعت حمد و توحید بخواند! »  
۱۳۹۱/۸/۲۵     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مستحبی روزشریف مباهله:
غسل،نمازهای مستحبی،دعای روزمباهله،تصدق برفقرا-به جهت تأسی به امیرالمؤمنین-وزیارت آنحضرت،قرائت زیارت جامعه »  
۱۳۹۱/۸/۱۹     ۱۰:۵۰

پیامک مفاتیح الجنان

« صدمرتبه بگوییدامروز:الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمَالَ دِینِهِ وَتَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ/دورکعت نمازکندپیش اززوال درهررکعت،حمد1مرتبه،توحید10مرتبه،آیة الکرسی10مرتبه،إناأنزلناه10مرتبه »  
۱۳۹۱/۸/۱۳     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزه‌داری فردا را غنیمت شمارید؛ چراکه روزه عیدشریف غدیر کفاره60سال گناه است و نیز برابراست با روزه عمردنیا ومعادل است باصدحج وصدعمره! »  
۱۳۹۱/۸/۱۲     ۱۹:۴۵