بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« شب عیدغدیر،بسیارشریف است وکیفیت 12رکعت نمازمخصوص این شب به همراه دعایی،درکتاب*اقبال‌الاعمال*سید آمده است.
*حضرت آیت الله بهجت(ره):هرکس اقبال سیدبن طاووس رانداشت،اساتیدما اورارفیق خودنمی‌شمردند...* »  
۱۳۹۱/۸/۱۲     ۱۶:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال عیدقربان:
غسل(که سنت مؤکداست وبعضی ازعلماء واجب دانسته‌اند)،نمازعید، قرائت دعای46و48صحیفه سجادیه،خواندن دعای ندبه،قربانی نمودن »  
۱۳۹۱/۸/۵     ۰۶:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ازمهمترین اعمال روزعرفه:
غسل،
زیارت امام حسین(ع)که به اندازه هزارحج وهزارعمره وهزارجهاد،بلکه بالاتراست.
دعاى عشرات،
نمازامیرالمؤمنین(ع)،
دعاى امام حسین(ع)درروزعرفه،
صلوات‌های مخصوص،
ونیزعملى که بسیاربرآن تأکیدشده،دعای فراوان نمودن براى مؤمنین(زنده ومرده)است و... »  
۱۳۹۱/۸/۴     ۰۷:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« از اعمال یوم الترویه (امروز)علاوه بر روزه داری،غسل مستحبی است! »  
۱۳۹۱/۸/۳     ۱۳:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« «أللهم یاشاهدکل نجوی...»
هرکه این دعارادرشب‌های جمعه ونیزشب عرفه بخواند،خداونداورامی‌آمرزد.
*ر.ک مفاتیح/ قسمت اعمال شب عرفه »  
۱۳۹۱/۷/۲۷     ۱۷:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« فضیلت روزه‌داری 9روزاول ماه شریف ذی‌الحجه به اندازه روزه‌داری تمام عمر است،بخصوص فرداکه برایش ثوابی معادل80ماه روزه‌داری نوشته می‌شود! »  
۱۳۹۱/۷/۲۵     ۲۲:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ورودتان مبارک ای بندگان صالح خدابه ماه شریف ذی‌الحجه!
ماهی که درقرآن مجید،ازدهه اول آن به عنوان*ایام معلومات* ذکرشده وبه فرموده پیامبراکرم(ص):عمل خیروعبادت درهیچ ایامی نزدحقتعالی،محبوبترازاین دهه نیست. »  
۱۳۹۱/۷/۲۵     ۱۷:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« رسول اکرم(ص): ثواب مسلمانی که پس از ادای نمازصبح درمحل نمازخودبنشیند وتا طلوع آفتاب به ذکرخدامشغول باشد، برای او اجری همانند اجر کسی است که حج خانه خداراانجام داده باشد و(خداوند)گناهانش رامی‌بخشد... »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۴     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مخصوص روز دحوالارض:
روزه‌داری، غسل، عبادت واجتماع برای ذکرخدا، نمازودعای خاصه این روز، وزیارت امام رضا(علیه‌السلام) که افضل اعمال مستحبی امروزست.
(ر.ک مفاتیح)
*همچنین در روایتست که حضرت قائم(عج) دراین روز قیام خواهدنمود*
انشاءالله...
جهت تعجیل درظهورش صلوات »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۱     ۰۸:۴۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگرمیخواهیدجزءکسانی باشیدکه تمام آنچه درمیان آسمان وزمین است برایشان استغفارمیکنند،روزه فردافراموشتان نشود!
چراکه دحوالارض یکی از4روزیست درطول سال،که فضیلت خاصی برای روزه‌داریش نوشته شده است. »  
۱۳۹۱/۷/۲۰     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ذی‌الحجه ازماه‌های حرام است!
و طبق روایت: ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه، شنبه* درماه حرام معادل 900سال عبادت است. »  
۱۳۹۱/۸/۱۰     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب ازلیالی متبرکه وجزء 4شبی است که احیاء آن مستحب است.
وازجمله اعمال آن:
زیارت امام حسین(ع)،دعای«یادائم الفضل علی البریة»
ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۸/۴     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب ازلیالی متبرکه وشب مناجات باحقتعالیست و شبی است که توبه درآن مقبول ودعادر آن مستجابست.ازاعمال امشب:-خواندن هزارمرتبه تسبیحات عشر،-زیارت امام حسین(ع)ودعاهای وارده در مفاتیح در اعمال شب عرفه »  
۱۳۹۱/۸/۳     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« أشهدأن لاإله‌إلاالله...
وازاعمال دهه اول،قرائت روزانه5دعائیست که حضرت جبرئیل برای حضرت عیسی،ازجانب حقتعالی هدیه آورده است!
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۷/۳۰     ۰۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« *سالروزپیوندگل باغ نبوی باامیرالمؤمنین علی(ع)تبریک وتهنیت باد*
نمازهای مستحبی امروز:
نمازحضرت فاطمه(4رکعت؛هررکعت:حمد،50بارتوحید)وتسبیح...
2رکعت نمازقبل اذان ظهر(حمد،10بارتوحید،10بارآیة الکرسی،10بارقدر) »  
۱۳۹۱/۷/۲۶     ۱۰:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازدهه اول ذی‌الحجه(مابین نمازمغرب وعشاءخوانده میشود)
2رکعت؛هررکعت:حمدوتوحیدوآیه142اعراف
*بابجاآوردن این نمازدرثواب حاجیان شریک گردید »  
۱۳۹۱/۷/۲۵     ۱۷:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« بعدازهرنمازعصرمیخوانیم:أستَغفِرُاللهَ الذی لاإله‌إلاهوالحیّ القیوم،ألرحمنُ الرحیمُ،ذوالجلالِ والإکرام،وأسئلُهُ أن یَتوبَ عَلَیَّ تَوبةَ عَبدٍٍ ذَلیلٍٍ خاضعٍٍ فقیرٍٍ بائسٍٍ مِسکینٍٍ مُستَکینٍٍ مُستَجیر،لایَملِکُ لِنَفسِهِ نَفعاً ولاضَرّاً ولامَوتاً ولاحَیاةً ولانُشورا. »  
۱۳۹۱/۷/۲۵     ۱۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امروزآخرین فرصت جهت بجاآوردن نمازیکشنبه ذی‌القعده است.اگرخواهان آن هستیدکه مغفرت شامل حال والدین وفرزندانتان گردد،امروزراغنیمت شمارید! »  
۱۳۹۱/۷/۲۳     ۱۰:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« تبریک بادبرشما!میلادپیامبران اولوالعزم*حضرت ابراهیم وحضرت عیسی(علی نبیناوآله وعلیهماالسلام)*که درشب شریف دحوالارض دیده به جهان گشودند. »  
۱۳۹۱/۷/۲۰     ۱۸:۵۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب (شب دحوالارض: پهن شدن زمین از زیر خانه کعبه بر روی آب) از لیالی شریفه است که رحمت خدا در آن نازل می‌شود و ایستادن به عبادت، اجر بسیاری دارد.
یعنی:*عبادت امشب + روزه‌داری فردا = اجر 100سال عبادت* »  
۱۳۹۱/۷/۲۰     ۱۸:۱۵