بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« هنگام خروج ازمنزل مستحبست ذکر:بسم الله،آمَنتُ بالله وتوکَّلتُ علی الله »  
۱۳۹۱/۶/۱۳     ۰۶:۴۰

پیامک مفاتیح الجنان

« پیش ازطلوع وغروب آفتاب10مرتبه بگویید:أعوذبِاللهِ السمیع العلیم مِن هَمَزاتِ الشیاطین،وأعوذبالله أن یَحضُرون،إنَّ اللهَ هوالسمیع العلیم »  
۱۳۹۱/۶/۸     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« اگر به جهت عذری ترک کردی تعقیب عصر روزجمعه را،پس ترک مکن هرگزصلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی راکه روایت شده است ازامام عصر(عج)درعصرروزجمعه خوانده شود*جهت قرائت این صلوات رجوع کنیدبه مفاتیح؛اعمال عصرجمعه* »  
۱۳۹۱/۶/۳     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال روزعیدفطر:غسل،پرداخت زکات فطره وافطاردراول روزپیش ازنمازعیدوبهترآنست که به خرمایابه شیرینى باشدوشیخ مفیدفرموده مستحب است تناول کردن مقدارکمى ازتربت سیّدالشهداء(ع)که شفاست ازبراى هردردى!
وآنکه چون مهیّاشدى ازبراى رفتن به نمازعیدبیرون نروى مگربعدازطلوع آفتاب و.. »  
۱۳۹۱/۵/۲۹     ۰۵:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب آخرماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، خواندن سوره‌های «انعام، کهف، یس»و صدمرتبه«أستغفرالله وأتوب إلیه»، نمازوادعیه وارده(به‌ویژه دعای45صحیفه سجادیه) »  
۱۳۹۱/۵/۲۷     ۱۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال امشب بخصوص غسل واردشده وامام سجاد(ع)این دعارامکررمیخواندند ازاول شب تابه آخرشب:
أللهم ارزُقنی التَّجافیَ عن دارِالغرور، و الإنابَةَ إلی دارِالخُلود، و الإستعدادَ لِلمَوتِ قَبلَ حُلولِ الفَوت »  
۱۳۹۱/۵/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« «أللهم کن لولیک الحجة بن الحسن...»
زمزمه نمودن مداوم دعای سلامتی حضرت صاحب‌الزمان(عج)، درتمامی اوقات شب23ماه رمضان،بسیارپرفضیلت است. »  
۱۳۹۱/۵/۲۱     ۱۵:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« عزاداریتان مقبول ودعایتان مستجاب!
امشب باتوجه ویژه‌ای اذکارمخصوص شب19ماه مبارک راتکرارمینماییم وهمه رادردعای خیرمان شریک میسازیم
صدمرتبه:أللهم العن قتلةَأمیرِالمؤمنین
صدمرتبه:أستغفرالله ربی وأتوب إلیه »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ولادت مظهرجودوکرم وبخشش، امام حسن مجتبی(علیه‌السلام)، تهنیت باد!
و درچنین روزمبارکی صدقات و مبرات فضیلت فراوانی دارد. »  
۱۳۹۱/۵/۱۴     ۱۲:۱۶

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازدومین شب ازلیالی بیض:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛
یعنی درهررکعت: بعدازحمد، سور مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت گردد. »  
۱۳۹۱/۵/۱۲     ۱۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند:
«هرکه بعداز نمازعصر 70مرتبه استغفارکند، حقتعالی ازاو 700گناه رامی‌آمرزد» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۱     ۱۲:۱۰

پیامک مفاتیح الجنان

« کیفیت نماز وُتَیره(2رکعت نافله نشسته که بعدازنمازعشاء خوانده میشود)؛
رکعت اول:حمدو (سوره واقعه یاصدآیه ازقرآن)
رکعت دوم:حمدوسوره توحید »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۶     ۱۹:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال شب جمعه:حداقل صدمرتبه ذکرصلوات-وهرکه سوره بنی اسرائیل رابخواندنمیردتابه خدمت حضرت قائم(عج)برسدوازاصحاب آن حضرت باشد! »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« سزاوارست که مردم درآخرین روزازماه مبارک رمضان،بعدازختم قرآن کریم،بخوانند دعای42صحیفه سجادیه را و یابگویند:
*أللّهم اشرَح بِالقرآنِ صَدری واستَعمِل بالقرآن بَدَنی ونَوِّر بالقرآن بَصَری وأطلِق بالقرآن لِسانی وأعِنّی علیهِ ماأبقَیتَنی فَإنّه لاحَول ولاقُوّةَ إلاّ بِک* »  
۱۳۹۱/۵/۲۸     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازشب28ماه مبارک رمضان:
6رکعت؛(درهررکعت:حمد،ده مرتبه «آیةالکرسی»،ده مرتبه سوره کوثرو ده مرتبه سوره توحید)
وصدمرتبه صلوات بعدازنماز »  
۱۳۹۱/۵/۲۶     ۱۹:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« برطبق روایت:هرکس سوره مبارکه *قدر* راهنگام افطارکردن وسحری خوردن بخواند، درمابین این دووقت ثواب کسی راداردکه درراه خدادرخون خودبغلطد. »  
۱۳۹۱/۵/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درشب 21ماه مبارک،علاوه برزیارت امام حسین(ع)، بسیارصلوات فرستادن و نیزبسیارلعن ونفرین فرستادن برظالمان آل محمد(ص) ولعن برقاتل امیرمؤمنان(ع)، ثواب فراوانی دارد.
(ضمنادرمفاتیح‌الجنان، برای هریک ازشبهای دهه آخرماه رمضان، بجاآوردن غسل وقرائت ادعیه مخصوصی واردشده‌است) »  
۱۳۹۱/۵/۱۹     ۱۵:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« 17ماه رمضان،روزوقوع جنگ بدر،روزیست که حقتعالی لشگراسلام رابرمشرکین پیروزساخت؛
به همین جهت، امروزمستحبست صدقه دادن و بسیارشکرخدانمودن! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۶     ۱۰:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب نیمه ماه رمضان:
غسل،صدرکعت نماز(درهررکعت؛حمدو10بارتوحید)،6رکعت نمازباکیفیت نمازشب گذشته،زیارت امام حسین(ع)که بسیارفضیلت دارد. »  
۱۳۹۱/۵/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست:هرکه دعای مجیررادرایام‌البیض(13،14،15ماه رمضان)بخواند،گناهانش آمرزیده شوداگرچه به عددقطرات باران،برگ درختان وریگ بیابان باشد »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۲     ۱۱:۳۰