بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک صدقه

« امشب،صدقه فراموش نشه!چون که تصدق درشب وروزجمعه هزاربرابراوقات دیگه ست. »  
۱۳۹۴/۸/۲۸     ۱۹:۳۰

پیامک دعای محفوظ ماندن از بلا

« مفاتیح/برای محفوظ ماندن ازبلاهای نازله دراین ماه،هرروز10مرتبه میخوانیم:
*یاشدیدالقوی ویاشدیدالمحال یاعزیز...*
(ر.ک اعمال ماه صفردرمفاتیح) »  
۱۳۹۴/۸/۲۵     ۱۹:۳۰

پیامک ورود به ماه صفر

« مفاتیح/ازامشب وارد ماهی شدیم که به نحس بودن معروفست وبهترین راه برای رفع نحوست آن،صدقه دادن و خواندن ادعیه و استعاذات وارده است. »  
۱۳۹۴/۸/۲۱     ۱۸:۰۰

پیامک دعای رفع چشم درد

« مفاتیح/برای دنیاوآخرت ورفع دردچشم این دعارابعدازنمازصبح ومغرب بخوانید:
أللّهم إنّی أسئلُکَ بِحقِّ محمّدِِوآل محمّدِِعلیک،وَاجعَلِ النّورَفی بَصَری،والبَصیرَةَ فی دینی،والیقینَ فی قلبی،والإخلاصَ فی عَمَلی،والسَّلامةَ فی نَفسی،والسَّعَةَ فی رِزقی،والشُکرَلَکَ أبَداًماأبقَیتَنی »  
۱۳۹۴/۸/۱۹     ۱۷:۰۰

پیامک سوره نصر

« مفاتیح/آیامیدونستى که خوندن *سوره نصر*درنمازها،باعث نصرت و پیروزى بر دشمناست؟ »  
۱۳۹۴/۸/۱۸     ۱۷:۰۰

پیامک نماز با اقامه و اذان

« مفاتیح/امیرالمؤمنین(ع):هرکس بااذان واقامه نمازبخواند،صفی ازفرشتگان خدادرپشت سراوبه نمازمی‌ایستندکه دوطرف آن(اول وآخرآن صف)دیده نمی‌شودوکسیکه تنهابااقامه نمازبخواندتنهایک فرشته درپشت سراونمازخواهدخواند »  
۱۳۹۴/۸/۱۲     ۱۱:۳۰

پیامک شفای بیماری

« مفاتیح/اگرخدای نکرده سرماخوردیدیابه بیماری دیگری گرفتارید،توصیه میکنم دعایی که جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت رابخوانید(حاشیه مفاتیح/باب سوم)یا دست خودرا برموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء رابخوانید،خواندن 70 بار سوره حمد جهت شفا نیزبسیارموثر است. »  
۱۳۹۴/۸/۹     ۱۹:۳۰

پیامک ثواب روزه سه روز متوالی ماه حرام

« مفاتیح/برطبق روایت ثواب روزه سه روزمتوالی*5شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام(ازجمله محرم) معادل 900سال عبادت است! »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۶     ۰۰:۰۰

پیامک اعمال شب عاشورا

« مفاتیح/دعا،نیایش واحیای امشب بسیار بافضیلت است.
همچنین ازجمله نمازهای مستحبی: 4رکعت؛درهررکعت بعدازحمد 50بار توحید(مطابق نماز امیرالمؤمنین(ع))،
وبعداز نماز بسیارصلوات فرستادن بررسول خدا(ص)ولعن بردشمنان ایشان! »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱     ۲۰:۳۰

پیامک دعای شب جمعه

« مفاتیح/دعاى ویژه همه عزاداران در «شب‌های جمعه؛ زمان زیارتى مخصوص آقا اباعبدالله الحسین(علیه السلام)»؛
*أللّهم عجّل لولیک الفرج* »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک برای دور ماندن از چشم بد

« وقت خروج ازمنزل معوذتین(ناس وفلق)بخوانیدکه ازچشم بددرامانید،انشاءالله! »  
۱۳۹۴/۸/۲۷     ۰۶:۳۰

پیامک اعامل شب اول صفر

« مفاتیح/ازجمله کارهایی که بایددرشب اول ماه صفرانجام دهیم:
2رکعت نمازیست که درشب اول هرماه سفارش شده(درهررکعت: حمدوسوره انعام) و بعدازنمازهم، دعاکردن برای ایمنی ازهرگونه ترس ودردی! »  
۱۳۹۴/۸/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک دعای سجده آخر نماز عشاء

« ازحضرت صادق(ع)منقولست که هرکه درشب جمعه درسجده آخرنافله عشا7مرتبه این دعارابخواند،چون فارغ شودآمرزیده شده باشدواگردرهرشب چنین کند،بهتر است:
أللّهم إنِّی أَسئلکَ بوَجهِکَ الکَرِیم،وَاسمِکَ العَظیمِ‏،أن تُصَلِّیَ عَلى محمّدٍوَآلِ محمّد،وَأن تَغفِرَ لِی ذَنبِیَ العَظیمَ »  
۱۳۹۴/۸/۲۱     ۱۷:۰۰

پیامک دعای وقت خوابیدن

« مفاتیح/چهارسفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى وقت خوابیدن:
1.خواندن3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
۱۳۹۴/۸/۱۸     ۲۲:۳۰

پیامک روزه ماه حرام

« مفاتیح/معصوم(ع):«ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه،شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است.»این هفته هم می آیدومیگذردازدست ندهید... »  
۱۳۹۴/۸/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/رسول خدا(ص):یاعلى!برتوبادبه تلاوت کردن*آیة الکرسى*بعدازهرنمازواجب،به درستى که محافظت نکنندبرآن مگرپیامبران یاصدیقان یاشهیدان »  
۱۳۹۴/۸/۱۱     ۱۷:۰۰

پیامک تناول انار

« مفاتیح/امام صادق(ع)درهرشب جمعه انارمیل میکردندومیفرمودند:«هرکه دروقت خوابیدن اناربخورد،تاصبح درنفس خودایمن باشد»
بیادداشته‌باشیدکه هنگام خوردن،کسی رادرانارخودشریک نکنیدوحتی دانه‌ای ازآن راازدست ندهید »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۷     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال روز عاشورا

« مفاتیح/شایسته است روزعاشورا،کاردنیارا رهاکنیم،مشغول گریه وعزاشویم،به عزاداران آب دهیم وصدبارتوحید،زیارت عاشوراو1000بارذکر«اللّهم العن قتلة الحسین(ع)»بخوانیم.
روزه مکروه است ولی امساک از خوردن و آشامیدن مستحب! »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۲     ۰۷:۳۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/هرکه درروزجمعه صدمرتبه صلوات فرستدوصدمرتبه‏ «أَستغفِراللَّه ربی وَ أَتُوبُ إِلَیه»بگوید وصدمرتبه توحید بخواند،البته آمرزیده شود »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱     ۰۹:۰۰

پیامک روزه ماه محرم

« مفاتیح/عزاداران حسینى!
اگرمیخواهیدکه درایام محرم ازهرگناهى محفوظ باشید،تمام این ماه را(غیرازروزعاشورا) روزه بگیرید، به‌ویژه دهه اول! »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۵     ۲۰:۳۰