بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« *سوم شعبان،ولادت فرخنده مهترجوانان بهشت وآموزگار شهادت،امام حسین(ع)مبارک وخجسته باد*
جهت قرائت دعای روزسوم شعبان: ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
۱۳۹۱/۴/۳     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *مؤمنان! فرارسیدن شعبان‌المعظم،ماه رسول خدا(ص)،گرامی باد*
ازآنحضرت ثواب بسیاری نقل شده برای کسی که 3روزاول این ماه شریف راروزه بداردودرشبهای آنها2رکعت نمازبجای آورد؛
درهررکعت:حمد و11مرتبه سوره توحید »  
۱۳۹۱/۳/۳۱     ۱۹:۲۷

پیامک مفاتیح الجنان

« *مبعث سیدالانبیاءوالمرسلین برشمامبارک
اعمال امروز:
غسل،روزه‌داری،بسیارصلوات فرستادن،زیارت حضرت رسول وامیرالمؤمنین(ع)،ادعیه ونمازمستحبی »  
۱۳۹۱/۳/۲۹     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« زیارت امام رضا(ع)درماه رجب وارد شده است.پس اگرتوفیق تشرف به حرم مطهرآن امام همام نصیبتان گردید،قرائت زیارت رجبیه را فراموش نکنید! »  
۱۳۹۱/۳/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازمعصوم(ع) روایت شده:
هرکه دریکی ازماههای حرام، 3روز متوالی*5 شنبه،جمعه،شنبه* راروزه بگیرد،حقتعالی برای اوثواب900سال عبادت رامینویسد. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۷     ۱۹:۲۵

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب شریف نیمه‌ی رجب:
غسل، زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، نمازهای مستحبی وارده.
*همچنین احیاء امشب به عبادت بسیارفضیلت دارد. »  
۱۳۹۱/۳/۱۶     ۱۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« آیامیدانید؟
درهرشب ازماه رجب،گفتن هزارمرتبه ذکر«لاإله‌إلاالله»وارداست. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۱     ۲۰:۴۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مژده به اشخاصى که قادربه روزه گرفتن دراین ماه شریف نیستند،ولى مشتاقند که به ثواب روزه داریش نائل شوند!
میتوانیدبامراجعه به مفاتیح،هرروز صدمرتبه این تسبیحات راقرائت نمایید:
«سبحان الإله الجلیل،سبحان...» »  
۱۳۹۱/۳/۷     ۱۱:۵۲

پیامک مفاتیح الجنان

« «أللهم عجل لولیک الفرج»
همگى جهت برآورده‌شدن تنها آرزوى تمامى انسانهاى عدالتخواه جهان، بعداز بجاآوردن نمازمخصوص لیلة‌الرغائب، دست به دعا برمیداریم!
(کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح) »  
۱۳۹۱/۳/۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگرخواهان آمرزش گناهان،محفوظ ماندن ازعذاب قبروروزقیامت،دورنمودن جذام و...ازخود می‌باشید،ازبجاآوردن نمازحضرت سلمان(رض) درروزاول ماه رجب غفلت نورزید!
کیفیت؛
10رکعت(درهررکعت:1مرتبه حمدو 3مرتبه سوره توحید) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۳     ۱۱:۵۴

پیامک مفاتیح الجنان

« جهت برآورده‌شدن حاجات دینی ودنیوی خودبجای آورید2رکعت نمازدرهر5شنبه ماه شعبان!
*درهررکعت:حمدوصدمرتبه توحید،فرستادن صدبارصلوات بعدازنماز »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« سحری خواب نمونید!
چراکه روزه روزآخر ماه رجب سبب آمرزش گناهان گذشته وآینده است.
همچنین غسل و نمازحضرت سلمان ازدیگراعمال این روزمی‌باشد. »  
۱۳۹۱/۳/۳۰     ۲۲:۴۷

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب مبارک27رجب(شب بعثت نبی مکرم اسلام):
غسل، 12رکعت نماز مستحبی وادعیه وارده، زیارت حضرت امیرالمومنین(ع) که افضل اعمال امشب است. »  
۱۳۹۱/۳/۲۸     ۱۹:۰۷

پیامک مفاتیح الجنان

« 2نمازمستحبی مخصوص ماه رجب،که درهرشبی ازشب های این ماه مبارک که بخواهیدمیتوانیدبجای آورید:
«2رکعت:درهررکعت(حمدو 50 مرتبه سوره توحید)»
«10رکعت:درهررکعت(حمد،سوره کافرون و3 مرتبه سوره توحید)» »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۰     ۱۹:۵۵

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال روز نیمه رجب:
غسل، زیارت امام حسین(ع)، نمازحضرت سلمان(رض)، نمازمخصوص امروز، عمل ام داود
(شرح اعمال در مفاتیح الجنان) »  
۱۳۹۱/۳/۱۷     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازشب14ماه رجب:
4رکعت است (دونماز2رکعتى)؛
درهررکعت بعدازحمد،بایدسوره هاى یس،ملک و توحیدراقرائت نمود.
*التماس دعا* »  
۱۳۹۱/۳/۱۵     ۲۰:۲۴

پیامک مفاتیح الجنان

« بجاآوردن این عمل درهرشب وروزماه رجب،موجب آمرزش گناهان است:
3مرتبه سوره‌های«حمد،آیةالکرسی،4قل»+
3مرتبه ذکر(سبحان‌الله والحمدلله ولااله‌إلاالله والله‌اکبرولاحول ولاقوة إلابالله العلی العظیم)+
3صلوات+
3مرتبه(أللهم اغفرللمؤمنین والمؤمنات)+
400مرتبه(أستغفرالله وأتوب إلیه) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۹     ۲۰:۳۵

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست:
هرکه در روزجمعه‌ی ماه رجب، صدمرتبه سوره *قل‌هوالله‌أحد* رابخواند، براى او درقیامت نورى باشدکه اورابه بهشت بکشاند. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۵     ۰۸:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« با روزه‌گزاردن فردا، اولین 5شنبه رجب المرجب، خودرابراى ورودبه *شب آرزوها(لیلة الرغائب)* آماده سازید...! »  
۱۳۹۱/۳/۳     ۱۹:۳۲

پیامک مفاتیح الجنان

« *أین الرجبیون...*
حلول ماه رجب المرجب،ماه ریزش باران رحمت الهی بررجبیون مبارک!
اعمال شب اول ماه:
غسل،زیارت امام حسین(ع)،ادعیه و نمازهای مستحبی وارده،احیاءوشب زنده‌داری،آماده شدن برای روزه‌داری فرداو... »  
۱۳۹۱/۳/۲     ۱۹:۱۵