بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک شب 23 ماه رمضان

« مفاتیح/«أللهم کن لولیک الحجة بن الحسن...»زمزمه نمودن مداوم دعای سلامتی حضرت صاحب‌(عج)،درتمامی اوقات شب23ماه رمضان،بسیارپرفضیلت است »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۸     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 19 رمضان

« مفاتیح/اذکارمخصوص شب19ماه مبارک/امشب از ایام لیالی قدراست!وفراوانی اعمال در این شب بسیار/رجوع کنید به مفاتیح الجنان/«صدمرتبه:أللهم العن قتلةَأمیرِالمؤمنین
صدمرتبه:أستغفرالله ربی وأتوب إلیه»یادتون نشود! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۴     ۲۱:۱۵

پیامک ثواب سوره قدر

« مفاتیح/طبق روایت:هرکس سوره مبارکه*قدر*راهنگام افطارکردن وسحری خوردن بخوانددرمابین این دووقت ثواب کسی راداردکه درراه خدادرخون خودبغلطد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۲۰:۰۰

پیامک خواندن سوره مبارکه قدر در شب های رمضان

« مفاتیح/درهرشب ازماه رمضان خواندن1000مرتبه سوره *إناأنزلناه* مستحب است.
و ما،دراولین شب جمعه آن ماه مبارک(شب زیارتی آقاامام حسین(ع))،ثواب قرائت این سوره مبارکه راهدیه می‌نماییم به محضرگرانقدرآنحضرت! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۲۱:۳۰

پیامک اعمال روز اول ماه مبارک رمضان

« اهم اعمال روزاول ماه مبارک:
غسل،قدری گلاب برسروصورت خودزدن، نمازاول ماه،صدقه دادن،ادعیه وارده(ازجمله د عای44صحیفه و...)، 2رکعت نمازمستحبی (رکعت اول؛حمدوسوره فتح،رکعت دوم؛حمدوسوره‌ای دلخواه)
*ر.ک مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۰۷:۳۰

پیامک دعای شب آخر ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(ع)درشب آخرماه شعبان وشب اول ماه مبارک رمضان می‌خواندند:
*أللهم إنّ هذاالشهرالمبارک...*
(متن دعا در مفاتیح‌الجنان) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک دعای روز های آخر ماه شعبان

« مفاتیح/به فرموده امام رضا(ع)دربقیه این ماه بسیاربخوانید:
*اللهم إن لم تَکُن غَفَرتَ لَنافیما مَضیَ مِن شعبان،فَاغفِرلَنافیما بقی مِنه* »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/ازامام صادق(علیه السلام)سؤال شد:شب جمعه چه چیزى بخوانم؟
حضرت درجواب فرمودند:«انّا انزلناه فى لیلة القدر» و «قل هو اللّه احد» »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۱     ۱۹:۴۵

پیامک صدقه در ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(علیه السلام):هرکس درماه شعبان صدقه دهد،خداوند متعال صدقه اوراپرورش می دهد،همچنان که شماشتربچه اى راپرورش مى دهید،ودر قیامت به صاحبش مى رسد درحالى که به اندازه کوه اُحد بزرگ شده باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۷     ۲۰:۱۵

پیامک نماز شب 14 شعبان

« مفاتیح/نمازشب14شعبان:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛یعنی
درهررکعت: بعدازحمد،سوره‌های مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۱     ۲۰:۰۰

پیامک اعمال شب 21 ماه رمضان

« مفاتیح/درشب 21ماه مبارک،علاوه برزیارت امام حسین(ع)،بسیارصلوات فرستادن ونیزبسیارلعن ونفرین فرستادن برظالمان آل محمد(ص)ولعن برقاتل امیرمؤمنان(ع)،ثواب فراوانی دارد.
(ضمنادرمفاتیح‌الجنان،برای هریک ازشبهای دهه آخرماه رمضان،بجاآوردن غسل وقرائت ادعیه مخصوصی واردشده‌است) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۶     ۲۱:۱۵

پیامک فضیلت شب و روز 17 رمضان

« مفاتیح/امشب،شب بسیارمبارکى است.دراین شب،رسول خدا(ص)بالشکرکفّارقریش درسرزمین بدربرخوردکرد،ودرروزهفدهم،جنگ بدرواقع شدوخداوند لشکریان اسلام رابرمشرکین پیروزگردانید،ازاین روعلماگفته اندکه دراینروز،غسل وصدقه وشکرخدابجاآوردن مستحب است وعبادت درشب هفدهم فضیلت فراوانى دارد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۲     ۲۱:۱۵

پیامک ثواب افطار

« روزه‌داران گرامی!
اگرمیخواهید ثواب نمازتان400برابرگردد، باخرمای حلال افطارنمایید...
همچنین افطارکردن باآب گرم،شیر،نبات،حلواو...مستحبست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۲۰:۰۰

پیامک سحری خوردن...

« مفاتیح/درروایتست که:حقتعالی وملائکه صلوات میفرستندبرآنهایی که درسحرهااستغفارمی‌کنندوسحری می‌خورند...وبهترین خوراک درسحر،قاووت وخرمااست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۳:۰۰

پیامک اعمال شب اول ماه رمضان

« مفاتیح/مؤمنان!استشمام عطرخوشبوی رمضان گوارای وجودپاکتان.
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت قبرسیدالشهدا،تلاوت قرآن،ادعیه ونمازهای مستحبی(دعای رؤیت هلال ماه،دعای44صحیفه کامله،جوشن کبیر،هزاررکعت نمازو...) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۲:۳۰

پیامک ثواب روزه سه روز اخر ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(ع): هرکس3روزازآخرماه شعبان راروزه بگیردوبه ماه مبارک رمضان متصل سازدخداوندمتعال ثواب روزه 2ماه متوالى رابراى اوبنویسد »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک جمعه آخر ماه

« مفاتیح/امام رضا(ع):اى اباصلت!امروزجمعه آخرماه است،پس تقصیرهای گذشته رادربقیه این ماه جبران کن،وبه آنچه براى توسودمنداست روى آوربسیاردعاواستغفارنماوقرآن رابسیارتلاوت کن وازگناهان خودتوبه نما..وهردین وامانتى برعهده دارى،اداوکینه هرکس که دردل دارى بیرون کن وگناهانى راکه انجام میدادى ترک کن وازخدابترس ودرامور پنهان وآشکارت برخداتوکّل نما »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۰۹:۰۰

پیامک اذکار ماه شعبان

« مفاتیح/هرکس دراین ماه شریف هزارمرتبه بگوید:«لاإله‌إلاالله، ولانعبدإلاإیاه، مخلصین‌له‌الدین، ولوکره‌المشرکون»، عبادت1000ساله درنامه عملش ثبت می گردد.
*(اگرازامروزتاآخرماه،روزی صدمرتبه این ذکرشریف راتکرارکنید،جمعامیشود:1000بار) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۹     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب نیمه شعبان

« مفاتیح/اعمال شب نیمه شعبان:غسل،زیارت امام حسین(ع)(که افضل اعمال امشبست)،قرائت صلوات شعبانیه ودعای کمیل،6رکعت نماز(باکیفیت نمازشب گذشته)،احیاءامشب به نمازودعاواستغفار،ادعیه ونمازهای مستحبی
*ر.ک مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۲     ۲۰:۰۰

پیامک نماز شب 13 شعبان

« کیفیت نمازشب13شعبان (آغازلیالی بیض):
2رکعت؛
درهررکعت: حمد،یس،ملک،توحید »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۰     ۲۰:۰۰