بسته پیامک شهادت


پیامک فقط به خدمت فکر میکرد

« شهادت/صیادشیرازی رامیگویم!همیشه حاضربود!هیچ وقت خودش روکنارنمیکشید!حتی وقتی بنی صدرخلع درجه اش کردبالباس بسیجی میرفت سپاه.مثل یه بسیجی صفرکیلومترکارمیکرد!طرح میدادوبرنامه ریزی ستادی میکرداصلابراش مهم نبودکه تادیروزسرهنگ بوده وامروزیه بسیجی ساده.فقط به خدمت فکرمیکرد! »  
۱۳۹۳/۱۲/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهید شوم!!!

« شهادت/دوست دارم روزی شهیدشوم که ازشهادت خبری نیست!!!
شهیدحاج احمدکاظمی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک گمنامی...

« شهادت/گمنامی برای شهوت پرستها دردآور است اگر نه همه اجرها در گمنامی است.
تا آنجا که فرموده اند:آنگونه در راه خدا انفاق کن که آن دست دیگرت هم با خبر نشود.. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک بمباران نیروگاه بصره

« شهادت/توپایگاه هوایی داشتیم مصاحبه صدام باشبکه های تلویزیونی رومیدیدیم.صدام میگفت:هرجوجه خلبان ایرانی که بتونه به5کیلومتری نیروگاه بصره نزدیک بشه حقوق یکسال نیروی هوایی عراق روبهش جایزه میدم!!!تواین لحظه شهیددوران به شهیدیاسینی میگه علیرضابریم روشوکم کنیم؟؟تنها150دقیقه بعدازحرف صدام،نیروگاه بصره باموفقیت بمباران میشه »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک آرپی جی زن

« شهادت/رزمنده ای میگفت:چندروزبعدازعملیات یک نفررودیدم که کاغذوخودکارگرفته بوددستش وهرجامیرفت همراه خودش میبرد...ازیکی پرسیدم:چشه این بچه؟
گفت:آرپی جی زن گردان بوده،اونقدرآر پی جی زده که دیگه نمیشنوه،بایدبراش بنویسی تابفهمه... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهید محلاتی

« شهادت/رهبری:خصوصیتی درمرحوم محلاتی ست که برای عناصرانقلابی خیلی مهم است وآن سازش ناپذیری،مبارزه گری وغیرت دینی وآمادگی برای فداکاری وتلاش است.ایشان ازجمله افرادی بودکه به راحتی،زندگی را،آسایش را،درآمدرا،عنوان راکه این آخری به نظرمن ازهمه مهم تراست،نثار مبارزه میکرد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۱۰:۰۰

پیامک سلام شهیدان

« شهادت/پیامبر(ص):«سوگندبه آنکه جانم دردست اوست هیچ کس برشهدا سلام نمی کندمگراینکه شهیدان سلام آنان را پاسخ می دهند.» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک حکم اعدام سلمان رشدی

« شهادت/حکمی برزمین مانده:سلمان رشدی اگرتوبه کندوزاهدزمان هم گردد،برهرمسلمان واجب است باجان ومال تمامی‌هم خودرابه کارگیردتااورابه درک واصل گرداند.امام خمینی(ره) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک انتظار در مبارزه است

« شهادت/امام «ره»به ماآموخت که «انتظار در مبارزه است» واین بزرگترین پیام او بود،و پس ازاو،اگربازهم امیدی مارازنده میداردهمین است که برای ظهورآخرین حجت حق مبارزه کنیم.سید مرتضی آوینی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک لشکر27محمد رسول الله

« شهادت/17بهمن تشکیل لشکر27مکانیزه محمدرسول الله درسال60/لشکریادگارهمت »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک یک قدم تا بهشت!!!

« شهادت/یک هفته قبل ازشهادتش کنارچادرنشته بودیم وداشتیم گپ میزدیم.یک دفعه میان صحبتهاازمن پرسید:میدانی فاصله ماتابهشت چه قدراست؟گفتم :نه!یک مکث طولانی کرد وگفت :یک قدم وآن قدمی است که روی خودمان بگذاریم.
*هدیه به روح شهیدعلی اکبرسودی ازفرماندهان لشکر31عاشوراصلوات* »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک ایثار و شهادت

« شهادت/رهبری:شهدای عزیزماوایثارگران ماکسانی هستندکه ازهمه‌ خواسته‌ های شخصی خوددل بریدند.این به زبان آسان است؛شهیدازمهرمادرازسایه‌ی پدر،ازلبخند کودک،ازعشق همسردل میبردوبسوی انجام وظیفه حرکت میکند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک استفاده از وقت

« شهادت/صحبت های شهیددستغیب وشهیدمطهری راخیلی دوست داشت.تامن مشغول آماده کردن نهار بودم،محمدحسین یک طرف نوارراگوش میداد.گاهی می گفتیم:"ضبط روبیارسرسفره"وقتش رابیهوده تلف نمیکرد،برای لحظه لحظه اش برنامه داشت.(راوی:برادرشهیدمحمدحسین صوفی آبادی-شادی روحش صلوات) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک حاج حسین خرازی

« شهادت/حاج حسین خرازی علمدار خمینی نشان علمداریش را در طلائیه گرفت ولی شلمچه این وعده گاه عشاق بود که با او قرار و مداری داشت! قرار او امروز بود!حالا حاج حسین ما شده کربلایی!
هشتم اسفندماه سالروز شهادت حاج حسین خرازی در سال 1365 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۸     ۱۰:۰۰

پیامک خدایا بگذر

« شهادت/اگرازدست کسی ناراحت شدید،دورکعت نمازبخوانیدبگوئید:خدایااین بنده توحواسش نبود،من گذشتم توهم ازش بگذر.
"شهیدحسن باقری" »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۱۰:۰۰

پیامک یاد شهیدان

« شهادت/بالت اگرشکسته،غمت مباد!شهادت که بال نمیخواهدبال راپس ازشهادت میدهند،نه پیش ازآن!شب جمعه ای گلزارشهدای شهرتون یادت نره!التماس دعا »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک راضی شدن برای شهید شدن

« شهادت/برای اینکه منوبرای شهادتش راضی کنه یه روزتواتاق ملافه ی سفیدکشیدروخودش وگفت:«وقتی شهیدبشم آخرین دیدارمن وتواینجوریه...»بعددستموگرفت گفت:«ببین من شهیدبشم توهم کنیزحضرت زینب(س)میشی.‌..»
(به نقل ازهمسرشهیدبیضایی) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهیدمغنیه

« شهادت/24 بهمن سالروزشهادت"عمادمغنیه"در سال1386
جایزه25میلیون دلاری پلیسF.B.I آمریکابرای زنده یامرده عماد،نشان ازهراس ازهرگونه مقاومت دارد!وامسال عمادمهمانی ویژه دارد! این روزها"جهاد"هم همپای پدرزنده وباقی، نظارگرمحواسرائیل ازصفحه روزگار است! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک والفجر8

« شهادت/20بهمن سالروزآغازعملیات والفجر8(فتح فاو)در1364/بارمزیافاطمه الزهرا(س)
یکی ازعملیات های بزرگ وغرورافرین که معادلات جنگ رابرهم زد! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک تکریم شهدا

« شهادت/امام خامنه ای:بزرگداشت شهیدان وتکریم نام آن بزرگمردان،بیش ازخودآنان،ملتی راکه این گوهرهای ناب رادردرون خودپرورانده است،سرافراز می سازد.مابااین تکریم،منتّی برآنان نداریم؛آنانند که بادرخشش خود،ماراسرافرازودرخشان کردندوبرمامنت نهادند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۶     ۱۰:۰۰