بسته پیامک شهادت


پیامک شهید چمران

« شهادت/31خردادبه طرف سوسنگردبه راه افتادودربین راه آیةالله اشراقی وشهیدتیمسارفلاحی راملاقات وبرای آخرین‏باریکدیگررابوسیدندوبازهم به حرکت ادامه دادتابه قربانگاه رسیدوباصدایی محزون گفت:«خدارستمی رادوست داشت وبردواگرماراهم دوست داشته باشد،می‏برد»وخداچقدرزودثابت کردکه اورادوست دارد!
*یادونام شهیددکترچمران گرامیباد* »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت مجاهدان موتلفه اسلامی

« شهادت/26خرداد44سالروزشهادت مجاهدان مؤتلفه اسلامی/راهشان آغازگرجهادمسلحانه ای شدکه تاپیروزی انقلاب،اسلحه رادردستان مبارزان راه خدانگه داشت.درسحرگاه26خردادمزدوران شاه،سرداران رشیداسلام حاج صادق امانی،محمدبخارایی،سیدمرتضی نیک نژاد،رضاصفارهرندی،یاران حسین زمانه رابه شهادتگاه بردندوناجوانمردانه خون پاکشان رابرزمین ریختند. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

« 21خرداد60آغازعملیات‌«فرمانده کل قوا-خمینی روح خدا»دراین حمله،نیروهای سپاه عمل کننده وارتش پشتیبانی وپدافندرابه عهده داشت.ساعت‌11شب،خبربرکناری بنی صدرازفرماندهی کل قواازرادیوپخش شدووضعیت دربهترین حالت ممکن قرارگرفت.این عملیات،کلیدی برای بازشدن طلسم محاصره آبادان وآزمایشی برای عملیات ثامن الائمه(ع)بود »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات نصر2

« شهادت/عملیات نصر 2(محدود)13خردادبارمزیاحسین‌ مظلوم درجبهه‌ میمک‌ -بلندی‌های‌ جبهه‌ میانی‌ جنگ‌-باهدف‌ تصرف‌ مناطق‌ اشغال‌ شده‌ و سرکوب‌ دشمن‌ آغازشددراین عملیات سرداررشیداسلام تقی‌ رضوی‌ معاونت‌ مهندسی‌ قرارگاه‌ خاتم‌الانبیأ(ع)به شهادت رسید »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک نقش شوروی در جنگ ایران

« شهادت/نقش کشورهادرجنگ:جیمزبیل یکی ازمحققان امریکایی:«شوروی باعراق روابط بسیارنزدیک داردوحدود60درصدازتجهیزات نظامی آن کشورراتأمین میکندوعلاوه برهواپیماهایی مانندمیگ23،21و25درحال حاضرمیگ29وهزاران موشک زمین به زمین اسکاددراختیار عراق گذاشته است.شکی وجودنداردکه شوروی بزرگترین قدرت خارجی است که ازعراق حمایت میکند »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک امتحان الهی

« شهادت/شهیدمحمدجهان آرا:انقلاب بیش ازهرچیزبرای مایک امتحان الهی ویک آزمایش تاریخی واجتماعی است ودرجریان آن امتحان باید رنج،محرومیت،مصائب وناملایمات راباآغوش بازبپذیریم ودربرابر آشوب هاوفتنه هاباخلوص وشهامت،محکم بایستیم وازطولانی شدن دوران امتحان وافزایش سختی نهراسیم. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« درابتدای عملیات بیت المقدس،خبر فوت فرزندشهیدمنفردنیاکی رابه اودادند،اماخم به ابرو نیاوردوبه همسرش نوشت:«این سربازانی که هم اکنون درمصاف بادشمن بعثی هستند،همه فرزندان ماهستندومن وظیفه دارم که درکنارآنها باشم...من نمی توانم دراین بحبوهه  فرزندان سربازخود راتنها بگذارم» »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک حاج حسین بصیر

« شهادت/دوست داشتنی ومتین!قائم مقام لشکر25کربلابود!حاج حسین بصیررامیگویم!همیشه ترس ازشهیدنشدن داشت ومیخواست زودتر شهیدبشه!اماازوقتی امام حسین(ع)تو عالم رویابراش نوشته بودحتما شهیدمیشویدخیالش راحت شده بود »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« بالت اگر شکسته،غمت مباد! شهادت که بال نمیخواهد بال را پس از شهادت میدهند،نه پیش ازآن!شب جمعه ای گلزارشهدای شهرتون یادت نره! التماس دعا »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۵     ۱۵:۰۰

پیامک شهادت

« زمانی که یحیی میخواست به جبهه برودبه اوگفتم:«میخواهی دانشگاه رارها کنی؟»یحیی گفت:«مادرجان!دراین دانشگاه درس میخوانی،درآن دانشگاه درس میبینی،کدام بالاتراست؟»
شادی روح شهدای خراسان وسیدیحیی بحرانی صلوات »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک تقریط امام خامنه ای بر کتاب من زنده ام

« شهادت/رهبری:کتاب(من زنده ام*)رابااحساس دوگانه‌ی اندوه وافتخار وگاه ازپشت پرده‌ی اشک،خواندم وبرآن صبروهمت وپاکی وصفا،وبراین هنرمندی درمجسّم کردن زیبائیهاوزشتیهاورنجهاوشادیهاآفرین گفتم...
این نیزازنوشته‌هائی است که ترجمه‌اش لازم است.به چهاربانوی قهرمان این کتاب بویژه نویسنده وراوی هنرمندآن سلام میفرستم.(*«انتشارات بروج»منتشرکرده است) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات بیت المقدس 7

« شهادت/عملیات«بیت‌المقدس‌7»-که یک عملیات ویژه درنوع خودبود-به منظورپس زدن دشمن ازاین سوی خطوط بین‌المللی درمنطقه عمومی«شلمچه»ودرنخستین ساعات بامداد23خرداد67بارمز«یااباعبدالله(ع)»آغازشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهید آیت الله سعیدی

« شهادت/شهیدآیةالله سعیدی(شهادت:20خرداد49به دست ساواک):«مرابگیریدوبه بندوحبس کشید،تاآن وقت ازمن سلب مسؤولیت شود،چه اگرآزادباشم،فریادمیزنم،حقایق رامیگویم وافشاگری میکنم.من این لباس راپوشیده ام وازبیت المال امرارمعاش میکنم،که پاسداراسلام ووفاداربه رهبرم،امام خمینی باشم....بنابراین بایدفریادبزنم وجزاین چاره ای ندارم.» »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک من شوخی کردم تو چرا شهید شدی؟!!

« شهادت/گفت اسکله چه خبر؟گفتم«منتظرشماست که برویدشهیدشوید.»خندید،چندقدم جلورفت،برگشت نگاهی کردودوباره رفت.جسدش راکه آوردندگریه ام گرفت.گفتم:من شوخی کردم،توچراشهیدشدی؟! »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/«ترس ماازمرگ،همان فاصله ماست تاکربلا...»فاصله ماتاکربلا،همان دوری ماست ازشهادت... »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۶     ۱۰:۰۰

پیامک 36 میلیون نفر جمعیت خرمشهر

« شب عملیات آزادسازی خرمشهرازبچه هاپرسید:«جمعیت خرمشهرچندنفراست؟»هرکس عددی میگفت،ولی بهروز مرادی گفت:جمعیت خرمشهر36میلیون نفراست.امشب قلب همه مردم ایران درخرمشهرمی تپد.اوهم این جمله راروی یک تابلوی بزرگ نوشت ودرورودی شهرنصب کردکه یک اثرماندگاردرفرهنگ جبهه شد »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« فرهنگ جبهه-مخ یاب:قناصه؛اسلحه ی مخصوص تیراندازی ونشانه گیری سروپیشانی »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک توسل به حضرت زهرا(س)

« شهادت/گلوله های دشمن مثل ابرمیریخت روی سرمون نه راه پس داشتیم نه راه پیش!شهید الله یارجابری فرمانده گردان تیپ ویژه شهداگفت:متوسل بشین به حضرت زهراتابارون بباره!هنوزیه ربع نگذشته بودبارون شروع کردباریدن!آتیش عراقیا آروم شد.الله یارمیگفت:هروقت گرفتارشدیدودیدی کسی جوابتون رونمیداد،امام زمان(عج)رو قسم بدین به حق مادرش، حتما جواب میگیرین! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/فرهنگ جبهه- گرفتار حوری شدن:در میدان مین گیر کردن وراه پس وپیش نداشتن؛در آستانه شهادت قرارگرفتن و عن قریب به حوری وپری رسیدن »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/19اردیبهشت سالروزصدور قطعنامه612 شورای امنیت درموردکاربردسلاح‌های شیمیایی درجنگ درسال67/یادشهدای شیمیایی گرامیباد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۹     ۱۰:۰۰