بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« امروزهمان18اردیبهشت61رامیگویم!راستش رابخواهی وقتی کیهان تیترزدپادگان حمیدآزادشد!انگارخرمشهربودکه آزادشده بود!وخودمیدانی که نام این عملیات الی بیت المقدس است...پس باشهیدان همنواشوکه محواسرائیل نزدیک است »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک جشن حنابندان

« شهادت/معرفی کتاب:روزوشبی چنددرلحظه های پیش ازخواب،درفضایی عطرآگین ومصفاودر معراج شوروحالی که سطوروکلمات نورانی این کتاب(جشن حنابندان)به خواننده ی خودعطا میکندسیرکردم وخداراسپاس گفتم.رهبری »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهید مطهری

« شهادت/امام خامنه ای:آثار شهید مطهری مبنای فکری کنونی ماست. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک بازی دراز

« بازی دراز،خانقاه عرفان واقعی،این راشهیدبهشتی گفته بود!منطقه ای کوهستانی واستراتژیک میان قصرشیرین وسرپل ذهاب وگیلانغرب،صدام گفته بود:اگرایرانی هااین ارتفاعات راپس بگیرندکلیدبغدادرابه آنهامیدهم.اوایل اردیبهشت سال60بودکه درعملیات بازی درازاین ارتفاعات آزادگردید! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهید شیرودی

« شهادت/امام خامنه ای:سروان شیرودی یک خلبان هوانیروزبودوانسانی همیشه آماده شهادت.شیرودی اولین نظامی است که من درنمازبه او اقتدا کردم. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهید رضا چراغی

« شهادت/شهیدهمت درباره لحظه عروج شهیدچراغی فرمانده لشگر27محمدرسول الله(ص)روایت میکند:چندساعت بعدازرفتن برادرچراغی به خط بابی‌سیم اوراصدازدم؛چندبار گفتم«رضا،رضا،همت...رضا،رضا،همت»ناگهان یک نفرازآن سرخط گفت:«حاجی جان دیگررضاراصدانزنید،رضارفته موقعیت کربلا!» »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهید صیاد شیرازی

« من کان لله کان الله له،هرکه باخداباشدخدابااوست-برادرشماصیادشیرازی »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات کربلای8

« شهادت/18فرودین66کربلای8بارمز«یاصاحب‌ الزمان(عج)»آغازوبمدت‌5روزباهدف‌ تأمین‌«کانال‌ زوجی»درجنوب‌ شلمچه‌ وتوسعه‌ منطقه‌ تصرف‌ ودرغرب‌ کانال«پرورش‌ ماهی»انجام‌ شددراین‌ عملیات‌ محمدحسن‌ قاسمی‌ طوسی‌ مسئول‌ اطلاعات‌وعملیات‌ لشکر25کربلاوحبیب‌الله‌ کریمی‌ فرمانده‌ توپخانه‌63خاتم‌الانبیا،به‌ شهادت‌ رسیدند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/شعری که شهیدتورجی زاده باخواندنش پشت بیسیم،شهیدخرازی رابیهوش کرد...
دربین آن دیوارودر/زهراصدامیزدپدر/دنبال حیدرمیدوید/ازپهلویش خون می چکید »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« تارمز عملیات روگفتم دیدم داره آب قمقمه اش روخالی میکنه روی خاک.باتعجب گفتم:15کیلومتر راهه،چرا آب رومیریزی؟گفت:مگه نگفتی:رمزعملیات یاابوالفضل عباس(ع)؟من شرم میکنم با اسم آقابرم عملیات و با خودم آب ببرم. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک پادگان ابوذر

« شهادت/بهش میگفتند«دوکوهه دوم»صدکیلومتربعدازکرمانشاه،روی تابلو نوشته:پادگان ابوذر.درزمان جنگ،پادگان ابوذر،نقطه وحدت همه نیروهای سپاهی،ارتشی،وبسیجی بود.همه اینجاراخانه خودشان میدانستند.هیچ کس دراینجااحساس غریبی نمیکرد.پادگان ابوذرهم عشق میکردبارزمنده ها! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/سوال:هرکه شهیدشد،خداراخواهددید؟یاهرکه خدارادید،شهیدخواهدشد؟ »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک آغاز عملیات بیت المقدس

« شهادت/عملیات بیت المقدس که سرانجام به فتح خرمشهرانجامیددر30دقیقه بامدادروز10اردیبهشت61باقرائت رمزعملیات بسم الله الرحمن الرحیم.بسم الله القاسم الجبارین،یاعلی ابن ابی طالب ازسوی فرماندهی آغازشد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت سردار سرلشکرحسن شفیع زاده

« شهادت/8اردیبهشت سالروزشهادت سردارحسن شفیع زاده فرمانده توپخانه نیروی زمینی سپاه درسال66/سرداررحیم صفوی درباره اوچنین میگوید:سیمای اوتجلی اراده ومقاومت وتلاش وپیکارش همواره الهام بخش رزمندگان بودعزیزی که ثمره سخت کوشی های اودرجبهه هاهمیشه مشهودبوداوج قدرت آتش توپخانه راجهانیان درنبردهای والفجر 8،کربلای5وکربلای8به چشم دیدند. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت سپهبد قرنی

« شهادت/شهیدقرنی اولین رییس ستادارتش واولین قربانی ضدانقلاب است.غائله‌ی کردستان درزمان اوآغازو اودراین قضیه با تصمیم‌گیری قاطع و به موقع توانست جلوی پیشروی ضد انقلاب رابگیرد،درنهایت همان قاطعیت خشم ضدانقلاب رابرانگیخت تاسرانجام3اردیبهشت 58توسط گروه فرقان بشهادت رسید »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهید خالد احمد اسلامبولی

« شهادت/ماباهم تصمیم گرفتیم که فرعون مصررابه قتل برسانیم تاشایدخداوندبه خاطراینکار،ماراازننگ دوستی باصهیونیست هاکه دامن ماراگرفته وفساد روحی واخلاقی سادات وهمسرش رادرجامعه علنی ساخته است نجات بخشد.(قسمتی از وصیت نامه شهیدخالداحمدشوقی اسلامبولی) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک آوینی به روایت آوینی

« شهادت/آوینی به روایت آوینی:بنده بایقین کامل می‌گویم که تخصص حقیقی درسایه‌ تعهداسلامی بدست می‌آیدولاغیر.باشروع انقلاب تمام نوشته‌های خویش رااعم ازتراوشات فلسفی داستان‌های کوتاه،اشعارو...درچندگونی ریختم وسوزاندم وتصمیم گرفتم که دیگرچیزی که«‌حدیث نفس»باشدننویسم ودیگراز«خودم»سخنی به میان نیاورم... »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک واقعیت شهید

« باورتان اگرنیست که میشودبود،ولی نبود،مراببینید!واگرنبود،ولی بود،شهدارا »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک زیارت قبور شهدا

« شهادت/امام صادق(ع):«حضرت فاطمه(س)پس از رسول خدا ص … هرگزخوشحال وخندان دیده نشد.اودرهر هفته دو بار،در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زیارت قبور شهدامیرفت ومیگفت: رسول خدا(ص)این طرف بود و مشرکان آن طرف بودند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« برای عروسی اش یک کارت نوشته بودبرای امام رضا(ع)یک کارت برای امام زمان(عج)یک کارت هم به نیّت حضرت زهرا(س)انداخته بودتوی ضریح حضرت معصومه.قبل ازعروسی بی بی اومده بودبه خوابش!فرموده بود:“چرا دعوت شما را رد کنیم ؟چرابه عروسی شمانیایم؟کی بهتر از شما "؟(یادی ازشهیدردانی پور) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۰     ۱۰:۰۰