بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« جمعی ازبین مارفتندوماندند،جماعتی ماندندوازبین رفتند...جمعی شهیدشدند،جماعتی زنده به گور...
بدترین مرگ،نمردن است،وشهادت،برترین مردن... »  
۱۳۹۲/۵/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« بمناسبت آزادسازی پاوه:زبان ازگفتن جنایات ضدانقلاب درپاوه قاصراست41پاسدارمجروح راازبیمارستان خارج کرده وبابدترین شکنجه‌هابه شهادت رساندندبرخی راباحلب وکاشی سربریدند،چشم برخی ازحدقه بیرون کشیده شدوبعضی راباآتش سیگارسوزانده بودند...این اتفاقات قبل ازپیام حضرت امام(ره)بود »  
۱۳۹۲/۵/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« فرهنگ جبهه-آب بیاورنَفَس تازه کن:ازپاافتادی ازبس باعجله خوردی.بلندشوآب بیاوربخور،نفسی تازه کن بقیه اش رابعداًبخور.
نظیر:بلندشودست ورویت رابشور،من راهم بخور،درپشت جبهه به این معنی که توسیربشو نیستی »  
۱۳۹۲/۵/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« وصیت نامه شهیدامیرمختارمهماندوست:پدرومادرم!خداراشکرکنیدتاخداونددرروز قیامت بافضلش بامارفتارکندنه باعدلش،...پیوسته ازجمهوری اسلامی پشتیبانی کنیدواگربرای دوام آن خون لازم است،تو مادرم وخواهرم زینب واروتوپدرم وبرادرم حسین وارواردصحنه شویدوتودهنی به منافقین بزنید! »  
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیـات نصـر6درسال66 بارمز مبارک یااباعبدالله الحسین(ع) به منظورپاسخگویی به شرارتهای آمریکا درخلیج‌فارس وباهدف انهدام نیروهای دشمن وبیرون راندن بقایای آنهاازمنطقه عملیاتی میمک اجراشد.شادی روح شهداصلوات »  
۱۳۹۲/۵/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات والفجر3درسال 62 عملیاتى محدود و به منظورجلوگیرى ازایجاد رکودجنگ به اجرادرآمد.ازنتایج آن آزادسازى جاده ایلام ـمهران ـدهلران بود. »  
۱۳۹۲/۵/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« یک یادگاری ست/درددایی جون/ازیک جزیره/بانام مجنون/دیروزاو شد/حالش کمی بد/آن وقت یک ماسک/برصورتش زد

سرفه های دایی ازکتاب تاپل رنگین کمان سروده مریم هاشم پورکه شامل اشعاری کودکانه درزمینه ایثاروشهادت است »  
۱۳۹۲/۵/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« ازجمله اهداف‌ عملیات قدس4درسال64:آزادسازی150کیلومترمربع‌ ازمنطقه‌ هورونزدیکی به‌ بخشی ازخشکیهای شرق‌ دجله‌گرفتن‌ جای پابرای عملیات‌! »  
۱۳۹۲/۵/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« ازجمله‌ اتفاقات عملیات والفجر2 درسال62، شهادت‌ محمدبروجردی‌(مسیح کردستان) قبل‌ ازعملیات،شهادت‌ حجت‌الاسلام‌ مصطفی‌ ردانی‌پور درحین‌ عملیات‌ وشهادت‌ شهید ذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ میباشد.شادی روحشان صلوات! »  
۱۳۹۲/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی(ره) بعدازپذیرش قطعنامه598:درآینده ممکن است افرادى درمیان مردم این مسأله رامطرح نمایندکه ثمره شهادتهاوایثارهاچه شد.اینهاازفلسفه شهادت بیخبرندونمیدانندکسى که فقط براى رضاى خدابه جهادرفته است حوادث زمان به جاودانگى وجایگاه رفیع آن لطمه‏ اى واردنمیسازد.

صلوات! »  
۱۳۹۲/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سردارجهروتی زاده:گویاتنهاباانتشارمحتوای پیام امام(ره)ازرادیو،محاصره شهرشکسته شدوضدانقلاب کیلومترهاازشهرفاصله گرفت.مضمون پیام امام(ره)این بود«به سوی پاوه رفته وغائله راختم کنند،اگرتا24ساعت دیگرحرکت به سوی پاوه انجام نشود،من همه رامسئول می‌دانم»آنروزجمعه 26مردادسال58بود »  
۱۳۹۲/۵/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« پیکر92شهیدگلگون کفن انقلاب اسلامی واردمیهن اسلامی مان شد.پیکر شهدای ایرانی در تفحص صورت گرفته ازسوی کمیته جستجوی مفقودین در خاک عراق در شبه جزیره فاو در جنوب استان بصره و میدان نفتی مجنون یافت شد. »  
۱۳۹۲/۵/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« یک افسربلندپایه عراقی درخاطراتش درسال65ازحال وروزبدسربازان عراقی مینویسد:«افسران ارشدعراقی به شدت ازجنگ خسته شده اندودرجبهه هااغلب بامیگساری شب رابه صبح میرسانند.سربازان ودرجه داران عراقی به رادیوعربی ایران گوش میدهندواین امرموجب وحشت ونگرانی فرماندهان نظامی شده است» »  
۱۳۹۲/۵/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« نیروی زمینی سپاه به«قرارگاه قدس»ماموریت داد«عملیات نصر7»رادرمنطقه عمومی سردشت وبرروی ارتفاعات جنگلی بانی‌گدارمنافقین وچهارقلوباهدف مسدودکردن تنگه ورسیدن به رودخانه گلاس،انجام دهد.بدین منظور،«لشکرهای27حضرت رسول(ص)و7ولی‌عصر(عج)»به خط دشمن زدندوتمامی اهداف موردنظرتصرف شد »  
۱۳۹۲/۵/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام علی(ع):وصیّت من نسبت به خدا،آنکه چیزى راشریک خداقرارندهیدونسبت به پیامبر(ص)این است که سنت وشریعت اوراضایع نکنید.این دوستون محکم رابرپاداریدواین دوچراغ رافروزان نگهدارید.شهادت مولی علی(ع)تسلیت باد! »  
۱۳۹۲/۵/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« نام‌ عملیات: مرصاد،زمان‌:سال67،رمز:یاصاحب‌ الزمان‌،مکان‌:خطوط‌ جبهه‌ میانی‌ جنگ‌،تلفات دشمن:4800 نفر،اهداف‌:در هم‌ کوبیدن‌ تجاوز نیروهای‌ منافق‌ ضد انقلاب‌ و باز پس‌گیری‌ مناطق‌ اشغال‌ شده‌

صلوات! »  
۱۳۹۲/۵/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« درپی قبول قطعنامه598 ازجانب ایران،رژیم عراق به تصور ضربه زدن مجدد به نظام اسلامی،حملات گسترده‌ای راعلیه ایران آغاز کرد.از این روعملیات غدیردرسال 67 جهت دفع این تجاوز،در منطقه شلمچه به اجرا درآمد.صلوات! »  
۱۳۹۲/۵/۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« کتاب عارفانه توسط گروه فرهنگی شهیدابراهیم هادی تدوین شده و موضوع آن شرح ویژگیهای اخلاقی ورفتاری شهیداحمدعلی نیری است که درعملیات والفجر8به شهادت رسید.خاطرات این کتاب درمصاحبه باخانواده،دوستان شهیدوبراساس گفته‌های مرحوم آیت‌الله میرزاعبدالکریم حق‌شناس تدوین شده است. »  
۱۳۹۲/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« نام‌ عملیات:فتح‌8،زمان:سال66،رمز:یارسول‌ الله،مکان‌ اجرا:منطقه‌ شمالی‌ استان‌ موصل‌ عراق‌،ارگانهای‌ عمل‌کننده: رزمندگان‌ نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌،اهداف‌:انهدام‌ اماکن‌ تاسیساتی‌ و پایگاههای‌ نظامی‌ دشمن »  
۱۳۹۲/۴/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدنصرالله مرواری:من عاشق خداوامام حسین(ع) هستم وراهم خداست،هدفم پاسداری ازمیهن واسلام است.گریه برای شهدای کربلاکنیدوبرمظلومیت امام حسین(ع)که مردم کوفه تنهایش گذاشتند.من رفتم به جبهه تاامام تنهانماند »  
۱۳۹۲/۴/۲۶     ۱۰:۰۰