بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« درسال66عملیات‌ نصر2 بارمز یا حسین‌ مظلوم توسط‌ نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌ به‌ انجام‌ رسید.هدف‌ عملیات‌ نصر2 آزادسازی‌ بلندی‌های‌ مشرف‌ برخطوط‌ مواصلاتی‌ دشمن‌ در جبهه‌ میمک واقع‌ در منطقه‌ میانی‌ جنگ‌ بود. »  
۱۳۹۲/۳/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدمحمد نظری: اوّلین وصیّت؛به ملّت همیشه درصحنه ایران است که همان‌طوری که از اوّل پشتیبان ولایت فقیه بوده و ازاو حمایت میکردند،از این پس هم باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ نمایند.

شادی روحشان صلوات! »  
۱۳۹۲/۳/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سبک زندگی شهید محمدبروجردی(مسیح کردستان)ازنگاه شهیدمحلاتی:به قدری متواضع بودکه هیچگاه من نمیگفت.جهادوفداکاری اودرحداعلی بودوکمتربرادری به قدر این شهید درغرب خدمت کرده باشد.پاک زندگی کردو پاک ازدنیارفت. »  
۱۳۹۲/۳/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سرانجام خودش رابه ما رساند و جثه کوچکش را پرت کرد توی سنگر.برایمان آب آورده بود.در میان آتش و خون ،بهنام برایمان سقایی میکرد.در تصور من،اوبه عنوان سقای کربلای خرمشهر باقی مانده است.راوی:سید صالح موسوی »  
۱۳۹۲/۳/۵     ۰۵:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:«این کتاب "لشکرخوبان"پراست ازاعجاب وعظمت ناگفته‌ی رزمندگان غواص واطلاعات عملیات جنگ.درایامی که این کتاب رامیخواندم بارهاوبارهامتاثر شدم.»
*لشگرخوبان:خاطرات مهدی قلی رضایی،انتشارات سوره* »  
۱۳۹۲/۲/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« زندگی ازشهادت آغازمی شود؛ازحضوردرمحضرشهید... »  
۱۳۹۲/۲/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« «نه تن مونه،نه پیراهن بمونه/مگه خاکستری ازمن بمونه»
«دعاکن گرنمونه چیزی ازمن/چراغ لاله ها روشن بمونه» »  
۱۳۹۲/۲/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« اصرارداشت برودمنطقه ومن مخالفت میکردم.سماجت رابه جایی رساندکه مجبورشدم دوبار باتسمه تنبیه اش کنم.آنقدرکه هردوازحال رفتیم.ولی اوحتی به من «تو»نگفت.شنیدم که وقتی افتان وخیزان از اتاق بیرون رفت،زمزمه میکرد:«خدایا!توشاهدباش.آن مادرم است ومن هیچی نمی توانم به او بگویم» »  
۱۳۹۲/۲/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« «لن ترانی»برای گوش هایی است که هنوز آوای شهادت را نشنیده اند...موسی اگرشهیدشده بود،خدارا می دید... »  
۱۳۹۲/۲/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« قسمتی ازوصیت نامه شهیدعبدالله میثمی:ازجانب من بر سر قبر سیداحمدحجازی برویدوشب های جمعه قبرمرحوم مجلسی رافراموش نکنید.زیارت قبر آقای مطهری علم و حکمت و زیارت قبر آقای مدنی تقوی و زهد و زیارت قبر آقای بهشتی سوز و گداز به انسان می دهد. زیارت این قبور را فراموش نکنید. »  
۱۳۹۲/۲/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه کتابچه ای باعنوان قصه های ناتمام به منظورآشنایی نوجوانان وجوانان دانش آموز بافرهنگ دفاع مقدس منتشرکرده است. »  
۱۳۹۲/۳/۱۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال66درچنین روزی بزرگترین پایگاه دریایی سپاه درخلیج فارس مستقرشد.صلوات »  
۱۳۹۲/۳/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« آغازعملیات فتح درسال60درمنطقه مرزی ملخودوتسخیر قله بلندمشرف به شهرهای سلیمانیه عراق که به انهدام کلیه پاسگاههای مرزی سپاه1عراق منجرشد »  
۱۳۹۲/۳/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات حضرت مهدی(عج)به منظورتصرف تپه الله اکبربافرماندهی شهیدسرلشکرفلاحی ودکترچمران انجام وپس ازاین عملیات،شهرسوسنگردازتیررس سلاح‌های سنگین دشمن خارج شد.عملیات پس ازگذشت تقریباً8ماه ازآغازجنگ،فتح بابی برای رزمندگان گردیدوسددفاعی دشمن راکه روزبه روزمستحکم‌ترمیشد،شکست »  
۱۳۹۲/۲/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سرهنگ عراقی گفت:«برای صدام صلوات بفرستید»برخاستم وباصدای بلنددادزدم:سرکرده اینهابمیردصلوات!طوفان صلوات برخاست...قائدالرئیس صدام حسین عمرش هرچه کوتاه تربادصلوات،طوفان صلوات...سرهنگ بالبخندگفت:«بسیارخوب است همین طورصلوات بفرستید»درحدودیک ساعت نفرین کردیم وصلوات فرستادیم »  
۱۳۹۲/۲/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال67عملیات بیت‌المقدس‌6بارمزیاامیرالمومنین(ع)درشمال ماووت‌ کردستان‌ عراق‌وباهدف پیشروی‌ واستقرارنیروهادرشمال‌ منطقه‌ سلیمانیه‌ عراق‌ وتکمیل‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ درمنطقه‌ عملیاتی‌ ماووت‌ وامکان‌ خروج‌ معارضان‌ کردعراق‌ ازمناطق‌ تحت‌ هجوم‌ ارتش‌ عراق‌ انجام پذیرفت »  
۱۳۹۲/۲/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« داشتم باهاش(سردارشهیدمحمدفرومندی)حرف میزدم مداح شروع کردبه خواندن:«السلام علیک یااباعبدالله»اشک توی چشماش حلقه زد.صورتش روازمن برگردوندداشت گریه میکرد.گفت:«الان دارن روضه می خونن.حرفامون باشه برای بعد» »  
۱۳۹۲/۲/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مادرشهیدحمیدرضاغفوریان ازشهدای شهرسمنان میگفت:«اگرپایین تراز اومی نشستیم،بلندمیشد و می رفت جایی که پایین ترازماباشد،بنشیند.» »  
۱۳۹۲/۲/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« ازوصیت نامه شهیدبابایی:همیشه بخاطرت این کلمات بسیارشیرین وپرارزش رابسپار«کسی که به پدرومادرش احترام بگذارد،یعنی طوری باآنهارفتارکندکه رضایت آنهاراجلب نماید،همیشه پیش خداوندعزیزودرزندگی خوشبخت خواهدبود» »  
۱۳۹۲/۲/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدفلاحی:وقتی خبرشهادت شهیدشیرودی رابه حضرت امام رساندم ایشان شدیدامتاثر گشت وپس ازآنکه اشک ازچشمانش سرازیرشدفرمود:شیرودی آمرزیده است »  
۱۳۹۲/۲/۹     ۲۱:۰۰