بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« شهادت/
خاطره ای از شهید زین الدین: با چشمانی اشک آلود نشسته بود به تأدیب نفس.با تشر به خود میگفت: مهدی! خیال نکن کسی شده ای که این ها این قدر به تو اهمیت میدهند. تو هیچ نیستی، تو خاک پای بسیجیانی. »  
۱۳۹۵/۲/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
ازوصیتنامه شهیدبابایی:همیشه به خاطرت این کلمات رابسپار«کسی که به پدر و مادرش احترام بگذارد،یعنی طوری با آنها رفتار کند که رضایت آنها را جلب نماید،همیشه پیش خداوندعزیز و در زندگی خوشبخت خواهدبود» »  
۱۳۹۵/۲/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
ای مرگ!دیرکردی وطاقت تمام شد/
ای زخم!مرهمی که جراحت تمام شد/
دنیاحکایتی شدوبعدازهزارسال/
یک شب به مارسیدوحکایت تمام شد/
میخواستم شهیدشهادت شوم،نشد/
پنداشتم که دورشهادت تمام شد/
...
علیرضاقزوه »  
۱۳۹۵/۲/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
سردارشهیدمهدی زین الدین:مابایدحسین‌واربجنگیم؛حسین‌وارجنگیدن یعنی مقاومت تاآخرین لحظه؛حسین‌وارجنگیدن یعنی دست ازهمه چیزکشیدن درزندگی؛ای کاش جانهامی‌داشتیم ودرراه امام حسین(ع)فدامیکردیم. »  
۱۳۹۵/۲/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
درچنین روزی سال59محمدمنتظرقائم فرمانده سپاه یزد،بعدازحادثه طبس جهت جمع آوری اسنادفوق سری واردمنطقه شد.ازآن طرف،استکبارجهانی برای ازبین بردن تمامی اسنادتصمیم گرفت باقی مانده هلی کوپترها را نیزازبین ببرد.بنابراین این منطقه بمباران شدومحمد به فیض شهادت نائل آمد. »  
۱۳۹۵/۲/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
سال60دشمن نیروهاشو تو ارتفاعات بازی درازدرمنطقه سر پل ذهاب مستقر کرده بود.ارتش و سپاه هم برا اینکه این امتیاز رو ازش بگیرن عملیاتی طراحی کردن به نام بازی دراز و تونستن 3 قله از 5 قله رو پس بگیرن »  
۱۳۹۵/۲/۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
وَ لا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ أَمواتاً ...
کسانى که مرده‏ ها را انتخاب کرده‏ اند، مرده ‏اند هر چند که نفس بکشند و آن‏ها که زنده ‏ى حىِّ قیوم را خواسته‏ اند، زنده‏ اند و حیات دارند، گرچه نفسى نداشته باشند
(استاد صفایی) »  
۱۳۹۵/۱/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
عملیات والفجر مقدماتی بود که به شهید رضا چراغی لقب "شمشیر لشکر"دادند.داوودآبادی زندگینامه او را در کتاب پرواز پروانه‌ها آورده. »  
۱۳۹۵/۱/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
بخشی ازوصیت شهیدخالداسلامبولی:برشمابادالتزام به احکام اسلام،عمل به قرآن،ترس ازخدا.من شمارابه اطاعت ازدستورات خداونددعوت میکنم »  
۱۳۹۵/۱/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدآیت الله سعیدی:«به خداسوگند،اگرمرابکشیدوخونم رابرزمین بریزید،درهرقطره‌ی خونم،نام مقدس خمینی راخواهید یافت.» »  
۱۳۹۵/۱/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
جان،امانتی است که بایدبه جانان رساند؛اگرخودندهی،میستانند.فاصله هلاکت وشهادت،همین خیانت درامانت است.
زنهار!! هرکه شهیدنشود،لاجرم خواهدمرد! »  
۱۳۹۵/۲/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهادت،داستان ماندگاری آنانی است که دانستند دنیاجای ماندن نیست.. »  
۱۳۹۵/۲/۱۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدفلاحی:وقتی خبرشهادت شهیدشیرودی رابه امام رساندم ایشان شدیدامتاثر شدوپس ازآنکه اشک ازچشمانش سرازیرشدفرمود:شیرودی آمرزیده است »  
۱۳۹۵/۲/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
مشغول تفحص بودیم وبعثی هاهم برکارماناظر.میگفتندامام شمادرهیچ کدام ازفیلم هاوتصویرهایی که دیده ایم نمی خنددمثل خودتان!
ولی شهدا به کمکمان آمدندیک شهیدپیداکردیم که عکس امام روی جیبش بود!امام درحال خنده!باخوشحالی عکس رابرداشتم ونشانشان دادم.چهره بعثی هادیدنی بود. »  
۱۳۹۵/۲/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
امام صادق(ع)میفرمایند:کسی که درراه خدابه شهادت نائل شود،هیچ یک ازگناهان وبدی هایش به اوارائه نخواهدشدیعنی ازهمه آنهاچشم پوشی خواهدشد.
(وسایل الشیعه، ج11، ص9) »  
۱۳۹۵/۲/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
بازی دراز،خانقاه عرفان واقعی،این راشهیدبهشتی گفته بود!منطقه ای کوهستانی واستراتژیک میان قصرشیرین وسرپل ذهاب وگیلانغرب.صدام گفته بود:اگرایرانی ها این ارتفاعات راپس بگیرندکلیدبغدادرابه آنهامیدهم.اوایل اردیبهشت سال60بودکه درعملیات بازی دراز این ارتفاعات آزادگردید! »  
۱۳۹۵/۲/۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
سال67درچنین روزی در ماه رمضان،پرسنل ناوهای جوشن،سهندوسبلان با زبان روزه،مقابل امریکاحماسه‌آفریدندتاخلیج فارس، همیشه فارس بماند! »  
۱۳۹۵/۱/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدچمران:ما به سوی خدا میرویم تا از همه فرآورده های مادی عالم بی نیاز گردیم،نه آنکه خدا را وسیله رسیدن به مصالح شخصی خود کنیم. »  
۱۳۹۵/۱/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
نامتان قوت قلب بوده است همیشه یا صاحب الزمان(عج)!
و اینبار هم عملیاتهای نصر1 و فتح5 در سالهای 60 و 66 با نامتان آغاز گشت! »  
۱۳۹۵/۱/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
"شهید کاظمی پیش من آمد وگفت ازشما 2درخواست دارم:یکی اینکه دعا کنید من روسفید بشوم،دوم این‌که دعاکنید من شهید بشوم.گفتم شماها واقعاً حیف است بمیرید؛...آنروزیکه خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته‌ی شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد."
رهبری »  
۱۳۹۵/۱/۲۲     ۱۰:۰۰