بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« قیام‌ مردم‌ تبریزدر29بهمن‌56،بزرگترین‌ حضورتوده‌ای‌ ویکپارچه‌ مردم‌ درسیرتکوین‌انقلاب‌به محوریت‌ شاگردبرجسته‌ امام‌،آیةالله‌سیدمحمدعلی‌ قاضی‌ طباطبایی‌تابه‌ آنروزبودوشوک‌ سیاسی‌ بزرگی‌ به‌ رژیم‌واردکرد »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات‌«والفجر5 »ساعت‌24روز27بهمن‌‌62بارمز«یازهرا(س)درمنطقه‌ کوهستانی‌«چنگوله»حدفاصل‌ شهرهای‌ مهران‌ ودهلران‌ به‌ اجرا درآمد. نیروهای‌ عمل‌ کننده‌ سپاه‌ دردو مرحله‌ باهدف‌ آزادسازی‌ بلندی‌های‌ منطقه‌ چنگوله‌ واردعمل‌ شدندومنطقه‌ای‌ به‌ گستردگی‌110کیلومتر آزادگردید! »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سازمان ملل درگزارش جنگ ایران مینویسد:عراق تسلیحات خود رااز150شرکت آلمانی،آمریکایی وانگلیسی تهیه کرده،براساس گزارشها،دولت عراق از80کمپانی آلمانی،24شرکت آمریکایی وحدود12شرکت انگلیسی وچندشرکت سوئیسی،ژاپنی،ایتالیایی،فرانسوی،سوئدی،برزیلی وآرژانتینی تجهیزات دریافت کرد »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« به ارواح طیبه همه شهدا،به خصوص شهیدان این راه پرارزش(تفحص)که شمادرآن مشغول هستیدواین شهیدعزیزشهیدمحمودوندبه خصوص،برای ارواح طیبه همه شان ازخداوندمتعال علودرجات وهمنشینی باصالحان واولیاء وائمه رامسئلت میکنم،شماباب شهادت رابازنگه داشتید.(امام خامنه ای دردیدارباستادتفحص) »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیاتی باحفاظت اطلاعات کامل!نه صدام ونه دنیاانتظار نداشت ایرانیان بتوانندازآن اروندوحشی عبور کنند!حال رزمندگان اسلام بارمزیافاطمه الزهرا(س)ازمادرسادات کمک خواستندواینچنین شدکه والفجر8درذهنهاماندگارشد! »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۰     ۲۲:۱۰

پیامک شهادت

« «ترس ماازمرگ،همان فاصله ماست تاکربلا..»فاصله ماتاکربلا،همان دوری ماست ازشهادت... »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدعبدالله میثمی:درمسئله دفاع بحث توان مطرح نیست اگر دشمن یک میلیون برابر ماتوان داشته باشدو مایک باشیم وظیفه داریم درمقابل اوبایستیم »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« وصیت نامه شهیدحسن باقری: ماباهیچ دولتی شوخی نداریم وباتمام مستکبرین جهان سرجنگ داریم و دررابطه با این هدف،جنگ باصدام یزیدفقط مقدمه است »  
۱۳۹۱/۱۱/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« تفحص بهاری است درپاییز شهادت که گاه‌گاهی نسیم آن لاله میپرورد ودر روزگارغربت شهادت قربتی ایجاد میکند.از قدح قربت کسانی همچو(جلال شعبانی)سیراب می‌شوند که درزمره تشنگان وصلند.

شادی روح شهدای تفحص صلوات! »  
۱۳۹۱/۱۱/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« وصیتنامه فرمانده شهیدخلیل الله بهاری:یاحسین زهرا اگرآن روز نبودیم که به ندای هل من ناصر ینصرنی تو لبیک گوییم ولی الان به ندای فرزندت خمینی کبیرلبیک گفتیم.امیدوارم که این خدمت ناقابل راهم ازمن قبول کنی. »  
۱۳۹۱/۱۱/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« پیامبراکرم(ص):یکبارپیکاردرراه خدا،نزدمن محبوبترازبجاآوردن چهل حج است! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی(ره):ازچه میترسیم؟!مااگر کشته شویم ان شاء الله بهشت میرویم،اگربکشیم هم به بهشت می رویم!این منطق اسلام است. »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیداحمدافراز:چراامام ندامیکندلبیک نمیگویید؟آنهایی که میگفتندکاش زمان امام حسین(ع)بودیم ودرکربلا کمک میکردیم.فعلاًامام-یالثارات المسلین-میگوید،چرانمیشنوید؟اگربی تفاوت باشیدخداوند زندگی رابرشماتنگ میکند »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۲     ۱۳:۰۰

پیامک شهادت

« دنبال جسدش همه ی جزیره های اطراف راگشتیم.تانزدیکی امارات هم رفتیم،پیدانشد.خودش هم می گفت:«خوبی دریابه اینه که نشونی از آدم نمی مونه.» »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:روزشهیدان دردهه‌ى مبارک فجر،یکى ازفرصتهاى عرض ارادت واخلاص،به ساحت والاى شهیدان انقلاب اسلامى است.انسانهاى والاوسعادتمندى که توفیق مجاهدت یافتندوپاداش شهادت گرفتند
(وعده ماامروزگلزارشهدا) »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی(ره)در چنین روزی درسال57 در مدرسه علوی تهران در جمع روحانیان: مساله جدا بودن دین ازسیاست رایک تز استعماری معرفی کردند.صلوات! »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدسیدنورالدین ابراهیمی:اگرمارامحاصره اقتصادی کنندمافرزندان رمضانیم واماممان علی(ع)است واگرمارامحاصره نظامی کنندمافرزندان محرمیم واماممان حسین(ع)است! »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« من هم مثل پدرم،دعامیکنم دعای فرزندم اجابت شود..ودعای فرزندش..وفرزندفرزندش..و...
آنگاه که میگویند:بابی انت وامی یا حسین... »  
۱۳۹۱/۱۱/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« داستان زندگی سردار شهید حسن سرباز در کتاب «فرشته ها بیدارند» به قلم زیبای رضوان پورشبان نگارش شده است و توسط کنگره بزرگداشت سرداران دوهزاروپانصدشهیدنجف آباد به چاپ رسیده است.

شادی روحشان صلوات! »  
۱۳۹۱/۱۱/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« نیروهای‌ لشکر انصارالحسین(7)سپاه‌ در ساعت‌21سال62در چنین روزی بارمز لبیک‌ یاخمینی ازجنوب‌ غربی‌ شهر مرزی‌ مریوان به‌ سوی‌ مناطق‌ کوهستانی‌ دربندیخان عراق‌ حمله‌ کردندکه‌ عملیات‌ تحریرالقدس نام‌ گرفت. »  
۱۳۹۱/۱۱/۱     ۱۰:۰۰