بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« حدیث قدسی:«هرکس به ولى من اهانت‏ کند،خودرابراى جنگ بامن آماده کرده است ومن براى یارى ونصرت اولیایم خیلى سریع عمل میکنم»
حکم امام هنوزخشک نشده،سلمان رشدی هابدانندعاملان این جنایت واهانت مجازات خواهندشد! »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک شهادت

« میگفت دردوموضوع نسبت به خود شک کرده ام.یکی،آیامن سید‌اسدالله هستم؟وآیاشهیدمیشوم؟شبی اباعبدالله(ع)درخواب دستی به سرش کشیده فرمودند:«پسرم توشهیدمیشوی»که جواب هردوسؤال رامیگیرد!
*شادی روح شهیدمدنی صلوات »  
۱۳۹۱/۶/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« تقریظ امام خامنه ای برای کتاب«پایی که جاماند»:تاکنون هیچ کتابی نخوانده وهیچ سخنی نشنیده‌ام که صحنه‌های اسارت مردان مادرچنگال نامردمان بعثی عراق را،آنچنان که دراین کتاب است به تصویرکشیده باشد. »  
۱۳۹۱/۶/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدآبشناسان:اگردردنیایک چریک پاکباخته ودلباخته به اسلام وحضرت امام(ره)وجودداشته باشد،محمودکاوه است وهررزمنده‌ای که بخواهدخوب پخته وآبدیده شودبایدباتیپ ویژه شهداپیش برود
*یادشهدای عملیات کربلای2گرامی* »  
۱۳۹۱/۶/۱۱     ۱۶:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:مهمترین خصوصیات-شهیدباهنر-کارزیادومفیدوجمع وجوررابدون هیچگونه تظاهروهیجان ظاهری انجام میدادمردی عمیق،صبوروبردبار،کم حرف،متین،پرکار،جدی،صمیمی،صدیق وباصفابودایشان درنوشتن خوش ذوق،ادیب ودارای نوشته‌ای آهنگین وزیبابودوبه هرحال یک انسان کم نظیروبرجسته بود »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« افشاگری جنگ:عربستان یک ماه مانده به شروع جنگ درهنگام استقبال به صدام هدیه شاهانه دادکه گزارش سری امریکاازاوضاع اقتصادی نظامی ایران بود »  
۱۳۹۱/۶/۳     ۱۰:۳۵

پیامک شهادت

« فرهنگ جبهه -اصول سه گانه تدارکات:داشتیم،تمام شد،فعلا نداریم ،به شما تعلق نمی گیرد!
قسمت سوم مخصوص وقتی بود که بچه ها موجودی را می دیدند و تدارکات چی،دیگر اصل آن را نمی توانست حاشا کند. »  
۱۳۹۱/۵/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« اى تشنگانى که به دنبال آب زلال شهادت میروید!تا سیراب نشده ‏اید بازمگردید و چگونه زیستن و چگونه مردن را در معنویت بیابید. معنویتى که درآن شهادت،یک هجرت است،به سوى (الله).
قسمتی ازوصیت نامه شهیدمحمدآزاد »  
۱۳۹۱/۵/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی(ره):اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. »  
۱۳۹۱/۵/۲۶     ۱۷:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی(ره):جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. »  
۱۳۹۱/۵/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« 3تن ازرزمندگان حزب‌الله12سپتامبر1997،درحمله به مواضع اسرائیل درجنوب لبنان به شهادت رسیدندوپیکرآنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاد.تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع ازهویت این3نفر،تصویرخون‌آلودآنانرابه نمایش گذاشت،یکی ازاین3تن،سیدهادی،فرزندسیدحسن نصر‌الله،دبیرکل حزب‌الله بود »  
۱۳۹۱/۶/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات قادربه فرماندهی شهیدصیادشیرازی آغازشده،دردوماه وطی سه مرحله انجام گرفت،اماپاتکهای دشمن مانع ازرسیدن به اهداف نهایی شدوبه انهدام دشمن اکتفاگردید.شهیدآبشناسان فرمانده تیپ23نوهددراین عملیات شهیدشد »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی:اینجانب سالیان طولانی ازنزدیک بااو(شهیدقدوسی)سابقه داشتم وآن بزرگواررابه تقواوحسن عمل،استقامت،مقاومت وتعهددرراه هدف میشناختم.شهادت براومبارک،وفودالی الله وخروج ازظلمات بسوی نوربراوارزانی باد »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۴     ۱۰:۱۵

پیامک شهادت

« گریه کردوگفت چه کنم ازدست بنی صدرکه نه تقوی دارد،نه دین دارد،نه راست میگوید
گفتم:مملکت امام زمان است رجایی.اگرماسقوط کنیم یعنی ماهم باطل بودیم.اگرامام برحق است،این بنی صدراست که سقوط خواهدکرد
*گل آقا* »  
۱۳۹۱/۶/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« وقتی صحبت ازجنگیدن درغرب می شود،صحبت ازجنگیدن درعمق دره هایی است که برسطح آنهابرفی به ارتفاع9متر نشسته،صحبت ازجنگیدن برفرازقله هایی به ارتفاع3تا4هزارمتراست جایی که انسان یخ میبندد... »  
۱۳۹۱/۶/۵     ۱۸:۰۰

پیامک شهادت

« «خدایا!توشاهدی چندین باربه عناوین مختلف،خطرمنافقان انقلاب را...همان‌هاکه رجایی وباهنررامی‌کشندوهم به سوگشان می‌نشینند...به مسوولان گوشزدکرده‌ام،ولی نمی‌دانم چرا...»
بخشی ازوصیت‌نامه‌ شهیدسیداسدالله لاجوردی که دراول شهریور77توسط گروهک منافقین دربازارتهران به شهادت رسید »  
۱۳۹۱/۶/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« خبرنگاران خارجی آمده‌ بودندتاخبراسارت رزمندگان رامخابره کنندکه ناگاه رزمند‌ه‌ای لاغراندام که دستانش ازپشت بسته بود،فریاد زد:مرگ برصدام ضداسلام!و او شهید محمد شهسواری بود که طی عملیات بدر اسیر شده بود. »  
۱۳۹۱/۵/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مرداد59جنگ در2جبهه پاوه ومریوان ودفاع ازمردم درمقابل ضدانقلاب وعراق!
احمدمتوسلیان بابچه هایش آنروزهادلاورانه درمقابل ضدانقلاب ایستادند »  
۱۳۹۱/۵/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خمینی(ره):«اگرروزی اسراء برگشتند ومن نبودم،سلام مرا به آنها برسانید و بگویید خمینی در فکرتان بود»
*سالروز ورود آزادگان گرامی باد* »  
۱۳۹۱/۵/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:سرنوشت فلسطین این است که قطعاًیک روزکشورفلسطین خواهد شد »  
۱۳۹۱/۵/۲۵     ۱۰:۰۰