بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« چون پدران بزرگوارخویش؛خودرابراى دفاع ازاسلام بزرگ ومیهن عزیزمهیاسازید؛وبافراگرفتن علم وادب وکوشش درراه به دست آوردن کمال انسانى واخلاق اسلامى براى اسلام عزیزوکشورخودتان فرزندان شایسته ‏اى باشید.
پیام امام خمینی(ره)به فرزندان عزیزشهدا
«شهادت» »  
۱۳۹۱/۳/۱۴     ۲۱:۲۰

پیامک شهادت

« مشغول تفحص بودیم وبعثی هاهم برکارماناظر.میگفتندامام شمادرهیچ کدام ازفیلم هاوتصویرهایی که دیده ایم نمی خنددمثل خودتان!
آن روزشهدابازبه کمکمان آمدندیک شهیدپیداکردیم که عکس امام روی جیبش بود!امام درحال خنده!باخوشحالی عکس رابرداشتم ونشانشان دادم.چهره ماوبعثی هادیدنی بود »  
۱۳۹۱/۳/۱۲     ۲۱:۱۹

پیامک شهادت

« پیش بردن اسلام در جهان -جهانی که پر از فسق و خیانت است-ایثار می‌خواهد.در راه امام حسین(ع) رفتن،حسینی شدن رامی‌خواهد.شهیداسماعیل دقایقی »  
۱۳۹۱/۳/۷     ۱۸:۰۰

پیامک شهادت

« آنگاه که"خرمشهر،شهر خون آزاد شد" مسرور گشتی،وتحقق وعده خداوندرا بر"یاری کردن مؤمنان و کسانی که خالصانه در راه خداوند تلاش میکنند"دیدی! »  
۱۳۹۱/۳/۳     ۱۷:۰۰

پیامک شهادت

« وصیت نامه سردارشهیدمحمدمحمودی:
این دنیامیگذردهمچنان که بردیگران گذشت تامیتوانیدتوشه آخرت بردارید.راه درازی درپیش دارید.این دنیابوده وخواهدبود،ازامام امت جدانشویدوازروحانیون متعهدخط امام جدانشوید! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« افشاگری:آمریکاهایی در جنگ تحمیلی بمبهای خوشه‌ای موسوم به چرخ گوشتهای هوایی رادراختیار عراق میگذارند.چنانچه این بمبهادرست عمل کنندمیتواننددروسعتی به اندازه10برابرزمین فوتبال هرکسی راکشته یازخمی کنند »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« رادیوBBCدرطول عملیات بیت المقدس در تحلیلی گفت:چنانچه ایرانیان درصددبازپس گرفتن خرمشهرباشند«سخت ترین گردو»رابرای شکستن برگزیده اند. »  
۱۳۹۱/۲/۲۰     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« درابتدای عملیات بیت المقدس،خبر فوت فرزندشهیدمنفردنیاکی رابه اودادند،اماخم به ابرو نیاوردوبه همسرش نوشت:«این سربازانی که هم اکنون درمصاف بادشمن بعثی هستند،همه فرزندان ماهستندومن وظیفه دارم که درکنارآنها باشم...من نمی توانم دراین بحبوهه  فرزندان سربازخود راتنها بگذارم» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۵     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« بعدازعملیات فتح المبین،برای آزادسازی خرمشهرعملیات الی بیت المقدس درسال61درچنین روزی آغازشد! عملیاتی که سمبل پیروزی ایران بر عراق شد! »  
۱۳۹۱/۲/۱۰     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« مواظب باش کسیکه سرنماز حواسش همیشه پرت است،در زندگی همیشه حواسش پرت خواهد بود؛
یعنی زندگی اش هیچ حالت منظمی ندارد...
"سید مرتضی آوینی" »  
۱۳۹۱/۲/۶     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« این مرد(امام خمینی«ره»)درست نمونه حضرت علی است،درباره علی گفته اندکه درمیدان جنگ بروی دشمن لبخندی می‌زندودرمحراب عبادت ازشدت زاری بیهوش می‌شود و ما نمونه او را در این مرد می‌بینیم.
شهید مطهری »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۳     ۲۱:۲۰

پیامک شهادت

« فرهنگ جبهه - تک چرخ:جانباز یک پا از دست داده، نیروی واحد تخریب که نیروهای آن اغلب مجروح بودند و قطع عضو داشتند »  
۱۳۹۱/۳/۹     ۲۱:۲۰

پیامک شهادت

« من وشما ازباب امربه معروف ونهی ازمنکر به خود آییم،تاخدای نخواسته مدیون خون شهدا و درد جانبازانمان نباشیم.
جانبازشهیدمهندس حمیدرضا مدنی »  
۱۳۹۱/۳/۵     ۲۱:۱۵

پیامک شهادت

« معرفی شهید:شهیدمحمدبروجردی راهمه میشناسندوخوب می‌دانندکه اوبه واقع منجی کردستان بودوحضورش درآن خطه،دل هردشمنی رامی‌لرزاند. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱     ۲۱:۱۵

پیامک شهادت

« آیت الله اراکی(ره)درباره جنگ تحمیلی میگفت:نظریه من هم مثل آقای خمینی است.آقای خمینی وهمه علمانظرشان این است که هرگاه اسلام درخطرباشد،بایدتمام مسلمانان درمقام دفاع برآیند...جنگ همان دفاع است وپاسداران هم همان جنگجوهاهستندکه ازحقیقت اسلام حمایت میکنند! »  
۱۳۹۱/۲/۲۷     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« مگرمردگان هم شهید می شوند که من هم شهید شوم؟شهادت،تنهابرای زنده هاست! »  
۱۳۹۱/۲/۲۲     ۲۰:۳۷

پیامک شهادت

« امروزهمان18اردیبهشت61رامیگویم!راستش رابخواهی وقتی کیهان تیترزدپادگان حمیدآزادشد!انگارخرمشهربودکه آزادشده بود!وخودمیدانی که نام این عملیات الی بیت المقدس است...پس باشهیدان همنواشوکه محواسرائیل نزدیک است »  
۱۳۹۱/۲/۱۸     ۰۹:۰۰

پیامک شهادت

« «یک زمانی اگرکسی می خواست شهیدنشود میرفت سراغ دانشگاه،اماحالابرعکس شده!»این جمله راازحضرت آقاگفتم تایادت بماندخاکریزجنگ امروزماکجاست؟! »  
۱۳۹۱/۲/۱۲     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« "شیرودی اولین نظامی بودکه من درنمازبه اواقتداکردم!"
امام خامنه ای »  
۱۳۹۱/۲/۸     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« اَلَمْ تَرَکَیْفَ فَعَلَ ربک بِاَصْحَابِ الْفِیلْ؛گویاطبس وعده گاه تحقق وعده الهی است برای مبارزه باشیاطین عالم!وشن هاهمچنان درانتظارهواپیمایی دیگر!سال59هواپیماهای130آمریکایی،سال90پهبادامریکایی و... »  
۱۳۹۱/۲/۴     ۲۰:۰۰