بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« همین قدرمیدانم که چیزی ازچنگوله نمیدانیم،یالااقل خیلی کم میدانیم!اماهمین قدربدان امروزمیزبان حاج مهدی شرع‌پسندهایی ست که بارمزمقدس یازهرا(س)عملیات والفجر5رادرساعت24نیمه شب آغازکردند!
ونگو که نمیشناسیش! »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۷     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« 24 بهمن سالروزشهادت"عمادمغنیه"در سال1386
جایزه25میلیون دلاری پلیسF.B.I آمریکابرای زنده یامرده عماد،نشان ازهراس ازهرگونه مقاومت دارد! »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۴     ۰۹:۰۰

پیامک شهادت

« یک لحظه آمدبالا،منورمیزدند،دیدم سیم چین ازدستش افتاد.بعدهم خودش باکله رفت توی آب.منتظرشدم بالابیاید.یک دقیقه،دودقیقه،گفتم:الان خفه میشه.شناکردم طرفش.تیرخورده بودوسط پیشانیش/یادغوصان گمنام والفجر8گرامی »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۰     ۲۲:۱۰

پیامک شهادت

« حضورباقری درجبهه چندماهی طول نکشیدکه نابغه جبهه‌های ایران شدتاآنجاکه اورابنیانگذاراطلاعات سپاه ویکی ازاستراتژیستهای مطرح جنگ می‌نامند »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۵     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدمیثمی که اجرش رادرچنین روزی ازحضرت زهرا(س)گرفت میگفت:خدامیدانداگرپیام شهداوحماسه آفرینی های آنهارابه پشت جبهه منتقل نکنیم،گنهکاریم »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۲     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال59درواحداطلاعات عملیات سپاه مشغول ونام مستعارحسن باقری راانتخاب کرد »  
۱۳۹۰/۱۱/۸     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« افشاگری :ایتالیاتوسط جیانی آنیلی 9میلیون مین ضدنفربه عراق درجنگ فروخت »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۵     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« معرفی یک شهید-شهیدبهمن ماه:نامش *غلامحسین افشردی* وشغلش خبرنگاری بود »  
۱۳۹۰/۱۱/۳     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« تحریرالقدس عملیاتی درجبهه شمالی برای منحرف کردن دشمن درشرایط قبل ازآغازعملیات خیبر؛لشگرانصارالحسین بارمزلبیک یاخمینی ازجنوب غربی مریوان لحظاتی پیش به سوی مناطق کوهستانی دربندیخان عراق حمله ای راآغازکرد »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱     ۲۱:۰۰

پیامک شهادت

« اسماعیل برایش نوشته بود«اگربهشت نصیبم شد؛منتظرت می مانم»
کتاب نیمه پنهان ماه4روایت همسرشهیددقایقی ازلحظات شیرین اما کوتاه بااوبودن است!
28دی سالروز شهادت سرداررشیداسلام اسماعیل دقایقی فرمانده سپاه بدر »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« حکمی برزمین مانده:سلمان رشدی اگرتوبه کندوزاهدزمان هم گردد،برهرمسلمان واجب است باجان ومال تمامی‌هم خودرابه کارگیردتااورابه درک واصل گرداند.امام خمینی(ره)
برای اجرای حکم ازجان ومال خودچقدرخرج کرده اید؟ »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۵     ۰۹:۰۹

پیامک شهادت

« فرهنگ جبهه-گرفتارحوری شدن:درمیدان مین گیرکردن وراه پس وپیش نداشتن؛درآستانه شهادت قرارگرفتن وعن قریب به حوری وپری رسیدن/
عیدتان مبارک! »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۱     ۰۹:۰۰

پیامک شهادت

« حاج احمدنام لشگرش رامحمدرسول الله گذاشت تاهروقت که تویادی ازآن کردی صلوات یادت نرود!حالاخودش که جاویدالاثرشدبماندلشگرش هم جاویدالاثرشد »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۷     ۰۹:۰۰

پیامک شهادت

« هرجاکه گل است ولاله آنجاست بهشت،براهل نظرچقدرزیباست بهشت/روییده زبس گل ازمزارشهدا،بااین همه گل بهشت زهراست بهشت-وعده ماامروزمزارشهدا »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۳     ۱۱:۰۰

پیامک شهادت

« کتاب ناب:
این کتاب(فرهنگ جبهه)ازبس مراجذب کردآن راتاآخرخواندم.اصلابایددرفضای خانه هاباشدوهمه بایدآن راهمیشه داشته باشند.امام خامنه ای »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۰     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« حماسه6بهمنِ آمل‏.هزارسنگریعنى چه؟ظاهراًدردرون شهر،مردم درمقابل گروه‏هاى اشرارسنگردرست کردندامایک تفسیردیگرى دارم:این سنگرهاسنگرهاى درون خیابانهانیست،این سنگرِدلهاست؛هزارتاهم نیست،هزاران سنگراست؛به عددهرمؤمنى،هرانسان باانگیزه‏‌ى باشرفى،یک سنگردرمقابل تهاجم دشمن/رهبری »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۶     ۰۹:۰۰

پیامک شهادت

« امام رضا(ع)درنامه خودبه مأمون نوشت:جهادهمراه امام عادل واجب است وهرکس پیکار کندودرراه دفاع ازمال وره توشه وجان خویش کشته شود،شهیداست. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۴     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« اجرک الله یابقیه الله
پیامبراکرم(ع)فرمودند:به شهید7امتیازازطرف خداوندعطامیشود،اولین آنهابخشیدن تمام گناهان اوست بواسطه اولین قطره خونش »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« سایت رسمی پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس(dsrc.ir)که یکی ازمهم ترین منابع رسمی برای پی گیری اتفاقات درحوزه دفاع مقدس به حساب می آید.مدیرپژوهشگاه هم سرداراحمدسودارگرهست که حتما درموردش شنیدید.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۰/۳۰     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« دی66عملیات‌ بیت‌المقدس2؛بارمزیازهرا(س)؛دراوج‌ سرمای‌ زمستان‌ کردستان‌ »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۵     ۱۳:۲۵