بسته پیامک شهادت


پیامک لحظه ای است زندگی...

« شهادت/زندگی، لحظاتی بیش نیست. پس، چه چیزی بهتر از اینکه خاتمه این زندگی در راه جهاد و اطاعت خداوند متعال و چه شیرین‌تر از این خاتمه که انسان به خون غلتیده به لقاءالله برود. «شهیدمیثم فیاض» »  
۱۳۹۴/۸/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شما رئیسان بیایید منطقه

« شهادت/یادی ازمردان جنگ:ازرئیس بازى بعضى بالادستى هادلخوربود.مى گفت«مى گن تهران جلسه است.ده پانزده نفرکارهامونو تعطیل مى کنیم مى آییم. سیزده چهارده ساعت راه،براى یک جلسه دوساعته;آخرشم هیچى.شمایکى دونفرید.به خودتون زحمت بدین،بیاین منطقه،جلسه بگذارین.»شهیدمهدی زین الدین »  
۱۳۹۴/۸/۹     ۱۰:۰۰

پیامک مبادا...

« شهادت/صحبتی بامسئولین،دولتیان ومجلسیان:شما را به خدا، خون پاک شهدا وبه عظمت امام(ره)، مبادا از یاد مستضعفان ومحرومان غافل شوید.مباداطرززندگیتان غیرازوضعیت قبل ازانقلاب شود!مباداچون طاغوتیان شوید.دراینصورت شهدا درقیامت جلوی شماراخواهند گرفت.
*شهیدسیدکاظم کاظمی* »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات فتح 1

« درروز 19مهرماه‌ سال‌65، عملیات*فتح‌1* با رمز«یازینب(سلام‌ الله‌ علیها)» آغازشد؛
که ازمهم‌ترین‌ دستاوردهای این‌ عملیات‌ نفوذی-انهدامی، انهدام‌ مقرسازمان‌ امنیت‌ عراق‌ وعناصرضدانقلاب‌ سازمان‌ منافقین‌ خلق‌ ایران‌ رامی‌توان‌ نام‌ برد... »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک یادی از شهید کاوه

« ازشهادت/گونی بزرگی بردوشش داشت ودرسنگرهاجیره غذایی پخش می‌کرد.بچه‌هاهم شوخیشان گل کرده بود.می‌گفتند:اخوی، دیر آمدی، می‌خواهی ما راازگرسنگی بکشی؟اوّل برای خودشیرینی سنگر فرماندهی می‌روی!گونی بزرگ بودوسرآن بنده خدا پایین.کارش که تمام شد گونی رازمین گذاشت،همه اوراشناختند.کاوه بود،فرمانده لشکر(شادی روح شهید کاوه صلوات) »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات مسلم بن عقیل

« عملیات‌«مسلم‌ بن‌ عقیل»باهمکاری سپاه وارتش درسال61باهدف تصرف‌ ارتفاعات‌ مشرف‌ برشهر«مندلی»وپس‌ زدن‌ عراق‌ ازغرب‌ شهر«سومار»آغازشد »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شکست حصر آبادان

« امام فرموده بود«من منتظرم که این حصرآبادان ازبین برود.بایداین حصر شکسته شودمسامحه نکنیددرآن».اینجابودکه صیادویارانش عملیات ثامن الائمه رابارمزنصرمن الله وفتح قریب درساعت یک نیمه شب5مهر60 آغازکردند! »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۵     ۱۰:۰۰

پیامک آغاز تهاجم عراق

« شهادت/عراق،لحظاتی پیش درسال59باحمله هوایی به19شهرکشورجنگ تحمیلی راآغازکرد! وقتی خبرتجاوزعراق رابه امام دادند.درکمال آرامش فرمودند:«بسم الله الرحمن الرحیم،دزدی آمده یک سنگ پرتاب کرده وفرارکرده است». »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۳۱     ۱۴:۰۰

پیامک کربلا یک افق است...

« شهادت/بعضی هاماراسرزنش می کنندکه چرادم ازکربلا می زنیدوازعاشورا؛آنهانمیدانندکه برای ماکربلابیش ازآنکه یک شهرباشدیک افق است که آنرابه تعدادشهدایمان فتح کرده ایم،نه یکبارنه دوبار...به تعدادشهدایمان. شهیدسیدمرتضی آوینی »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات حسین بن علی

« شهادت/عملیات‌ محدود«حسین‌ بن‌ علی(ع)»درجبهه‌ میانی‌میمک بارمز«یاجواد الائمه(ع)»توسط‌ سپاه‌،باهدف‌ انهدام‌ نیروهای‌ عراقی‌ وکاهش‌ روحیه‌ وتوان‌ رزمی‌ عراق صورت‌ گرفت.درنتیجه‌،شماری‌ ازخودروهای‌ زرهی‌ وسلاح‌های‌ دشمن‌ منهدم‌ وبیش‌ از1000نفرازنیروهای‌ عراق‌ کشته‌ وزخمی‌ شدند »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« آیةالله بهجت:شهادت-اگرحسابش رابکنیم-موجب مسرت است،نه موجب حزن؛این حزنى که درانسان پیدامیشود،به خاطراینست که آن(شهید)رفت وماماندیم،دیگرفکرنمیکنیم که اوحالش بهترازماست؛فکرنمیکنیم که الان چه(چیزهایى)خدابراى اوقرارداده،ومامعلوم نیست چه جورى برویم؟آیاباایمان میرویم،یانه؟ »  
۱۳۹۴/۸/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک بیاد مصطفی چمران

« شهادت/چپى هامیگفتند«جاسوس آمریکاست.براى ناساکارمیکند»راستى هامیگفتند«کمونیسته»هردوبراى کشتنش جایزه گذاشته بودندساواک هم یک عده رافرستاده بودترورش کندیک کمى آن طرفتردنیا،استادى سرکلاس میگفت«من دانشجویى داشتم که همین اخیراروى فیزیک پلاسماکارمیکرد»
بیادشهیدمصطفی چمران »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک وصیت نامه شهید همدانی

« شهادت/بخشی ازوصیت نامه سرلشگرپاسدارشهیدحسین همدانی:بنده حقیرحسین همدانی شاگردتنبل دفاع مقدس اعتراف می کنم که وظایف خودم رابه خوبی انجام ندادم وبعضی مواقع این نفس سرکش سراغم می آمد،وسوسه می شدم ونق میزدم،اماخدامن رامتوجه می کرد وپیشمان می شدم وازخداطلب عفو و بخشش می کردم و این اواخر هم دلم خیلی هوای رفتن کرده بود. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک قطعنامه 588

« درچنین روزی درسال65قطعنامه588شورای امنیت درباره جنگ عراق علیه ایران به تصویب رسید.قطعنامه درباره پرهیزازجنگ وحل صلح آمیزاختلاف‌هابود ولی ازاعلام نام کشورمتجاوزپرهیزکردند.ایران این قطنامه رانپذیرفت. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک یادی از محمد جواد باهنر

« شهادت/چپ و راست می رفتندومی آمدندکه باهنربابچه کمونیست هامی گردد.وقتی باآن جوان کمونیست می دیدندش که شوخی و خنده ... - حاج آقا در شأن شما نیست که با این ها باشید ! دست گذاشته بود روی شانه های طرف و گفته بود : - هنر این است که این ها را به راه بیاوریم که اگر نتوانستیم همه جوانهای ما را کمونیست می کنند ...  (شهید محمد جواد باهنر) »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک لیاقت داشته ام؟

« شهادت/خدایا دوست دارم تنهای تنها بیایم دورازهرکژی،دوست دارم گمنام گمنام بیایم،دورازهرهویتی،خدایا!اگربگوئی لیاقت نداری،خواهم گفت:«لیاقت کدامیک ازالطاف تو راداشته‌ام...؟» شهیداحمدرضا احدی »  
۱۳۹۴/۷/۸     ۱۰:۰۰

پیامک آمده ایم بمانیم!!!

« برروی قلب خرمشهرنوشتندکه"جئنالنبقی"؛آمده‌ایم تابمانیم.نامش راتغییردادندو"محمره"صدایش کردند.ازخرمشهربه بصره خط اتوبوس راه انداختندوصرافی افتتاح کردندبرای تبدیل ریال ایران به دینارعراق...
وخرمشهر،محمره شده‌بود.سرخی خاکش،سرخی خون بودوآبی آسمانش،ابرهای اشک رابارورمیکرد... »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۴     ۱۰:۰۰

پیامک هوشیارباشید

« شهادت/شهیدسیدولی براتی:همیشه هوشیارباشیدکه دشمن شماراگول نزندو همیشه صحنه های انقلاب را پرکنید و آنها راخالی نگذارید.شادی روحش صلوات! »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک آزادی دهلاویه

« شهادت/پس ازآزادی سوسنگردچندباربرای آزادی دهلاویه اقدام شدوسرانجام در27شهریور60درعملیاتی به نام آیةالله مدنی دهلاویه برای همیشه آزادشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک ترس و خوف

« شهادت/چه حالتی بهتر از اینکه آدمی حزن و اندوه حوادث گذشته و ترس و خوف از وقایع اینده را نداشته باشد. و این نمی شود مگر به فرموده ی قران کریم « بلی من اسلم وجهه الله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم و لا هم یحزنون»* علی صیاد شیرازی* »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۵     ۱۰:۰۰