بسته پیامک شهادت


پیامک شهید فایده

« شهادت/تومنطقه عملیاتی رمضان15نفری محصاره شده بودیم.همه بیحال خوابمان بردوقتی بیدارشدیم شهیدفایده گفت:من خواب حضرت زهرا(س)رودیدم که قمقه شهیدی روپراز آب کردن رفتیم سراغ قمقه یکی ازبچه ها که شهیدشده بوددست زدیم پراز آب خنک بودانگارهمین الان توش یخ انداخته بودن. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهیدکلهر

« شهادت/هنگامیکه درگیلان غرب بودیم شهیدکلهرفرمانده مستقیم مابودآنروزهاچنداصطلاح ازجمله خالیبنددرمیان بچه هارواج پیداکرده بودشهیدکلهرازاین اصطلاح ومانندآن خیلی بدش می آمدومیگفت بسیجیان مومن نبایدازاین حرفها بهم بزنندهرکس این طور حرفهارا میزدتنبیه میشد.ازکتاب «رسم خوبان» »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک نقش عربستان در جنگ ایران

« شهادت/افشاگری جنگ:عربستان یک ماه مانده به شروع جنگ درهنگام استقبال به صدام هدیه شاهانه دادکه گزارش سری امریکاازاوضاع اقتصادی نظامی ایران بود »  
۱۳۹۴/۶/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک فتح 10

« نام‌ عملیات:فتح‌10(نامنظم)، سال:66، تلفات‌ دشمن‌:500نفر، رمز:یااباعبدالله‌ الحسین،مکان‌:محورشمال‌ شرقی‌ استان‌ اربیل‌ عراق‌ -محور شمالی‌ جنگ‌، اهداف‌:انهدام‌ نیروی‌ دشمن‌ بربلندی‌های‌ منطقه‌

صلوات! »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک یادشهیدان رجایی و باهنر

« شهیدمحمدعلی رجایی:آنچه که ما فریاد میکنیم، این است که رهبری در ایران، صرفاً باید به ولایت فقیه باشد، ولو اینکه بسیاری از روشن فکران و بسیاری از کسانی که محتوای انقلاب اسلامی ما را در نیافته اند، این مطلب عظیم و این دستاورد مشترک انقلاب ما را در نیابند.صلوات »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۸     ۱۰:۰۰

پیامک یقه تان را می گیرم...

« شهادت/مادرپیـری دارم،1 زن،3 بـچه قـدونیـم قـد.ازداردنـیا چیـزی نـدارم جـزیک پـیام:قـیامـت یقـه تـان رامـی گـیرم اگـرولـی فقـیه راتـنهـابگـذاریـد!
"شادی روح شهید مجید محمودی صلوات" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک عکس امام

« شهادت/شهیدچمران:دراین چندروزمصیبت(قائله پاوه)،می توانم به جرأت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم ودربرابرسخت ترین فاجعه های منقلب کننده،بااینکه دردرون خودگریه می کردم؛ولی درظاهر،قدرت خودرابه شدت حفظ مینمودم تالحظه ای که درفرمانداری،به عکس امام برخوردم؛یک باره سیل اشک ریختن کردوهمه عقده هاوفشارهاوناراحتی هاآرامش یافت. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک زندگی ساده

« شهادت/فاصله ساختمان سپاه تامرکزمخابرات چندکیلومترمیشدهروقت میخواست به خانه زنگ بزندمیرفت مخابرات.هرجاهم میرفت،خانواده رامیبردوسایلشان یک وانت نمیشدگوشه اتاق چندتاجعبه مهمات بودکه وسایلش رامى گذاشت توى آنهاویک یخ دان به جاى یخچال.توى آن گرماى جنوب فقط یک پنکه داشتنداتاق کارش ازاین هم ساده تربودمثل حجره دوره طلبگیش(شهیدعبدالله میثمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک به یاد شهید لشگری

« شهادت/یکماه ونیم ازآمدنش گذشته بود(پس از18سال)به مراسم‌های مختلف دعوت می‌شدشب که شدشام خوردم ودرورودی راقفل کردم وخوابیدم.یادم رفته بودحسین(لشگری) به ایران بازگشته.هنوزبه آمدنش عادت نکرده بودم.لحظاتی بعددیدم صدای درمی‌آیدتازه یادم آمدحسین پشت دراست وازخجالت نمی‌دانستم چکارکنم.ازآن موقع هروقت می‌خواست جایی برودمیگفت:یادت نره من برگشتم »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک برای خداباشید...

« شهادت/وصیت نامه:برادران وخواهران،بپرهیزیدازهرغیرخدایی وروی آوریدبه خداوند.کارهایتان،رفتارتان،‌کردارتان، گفتارتان،حرکاتتان،عبادتتان برای خدا باشد،ودریک کلمه الهی شوید.(سید حسین تاج ‌زاده قمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک سیدهادی نصرالله

« شهادت/3تن ازرزمندگان حزب‌الله12سپتامبر1997،درحمله به مواضع اسرائیل درجنوب لبنان به شهادت رسیدندوپیکرآنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاد.تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع ازهویت این3نفر،تصویرخون‌آلودآنانرابه نمایش گذاشت،یکی ازاین3تن،سیدهادی،فرزندسیدحسن نصر‌الله،دبیرکل حزب‌الله بود »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک آیا من سیدم؟

« شهادت/میگفت دردوموضوع نسبت به خود شک کرده ام.یکی،آیامن سید‌اسدالله هستم؟وآیاشهیدمیشوم؟شبی اباعبدالله(ع)درخواب دستی به سرش کشیده فرمودند:«پسرم توشهیدمیشوی»که جواب هردوسؤال رامیگیرد!
*شادی روح شهیدآیت الله مدنی صلوات* »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک یاد شهیدان

« فعالیتتان رادرراه خدا بیشتر کنید و به یاد شهیدان باشید ، چرا که یاد شهیدان است که مردم را به سوی خدا منقلب می کند.
شهید احمد کشوری »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک محمد کاوه

« عملیات کربلای2بوددرآن گیرودارمحمود2رکعت نمازخواندبعداز نمازعلت راپرسیدم گفت این2رکعت نماز2علت داشت.یکی برای پیروزی برادرانی که به جلو رفته اندودیگراینکه اگرخدامرالایق بداندهمچون مولایم امام حسین آخرین نمازم درمیدان نبردباشد.همانطور هم شدودرشب دوم عملیات به شهادت رسید. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک جریان ساز باش

« شهادت/خودت رابه دست حوادث وجریانها نسپار ،چون خدا تو را آفریده است تا به وجود آورنده جریانها باشی نه تسلیم شونده در برابر جریانها!!!
"شادی روح شهید دکتر بهشتی صلوات" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک اسارت فرصتی برای بندگی بیشتر

« شهادت/چندسالی ازاسارتمان می گذشت بعضی هاخسته وگوشه گیرشده بودند.
یک روزحاج آقای ابوترابی برای ماسخنرانی کرد.سفارش کردتامی توانیم ازفرصت پیش آمده برای یادگیری وخودسازی استفاده کنیم،قسم خوردکه آرزوی همه اولیای خدابه دست آوردن چنین فرصت هایی بوده تادورازهیاهوی زندگی خداراعبادت کنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک یک تذکر به خود

« شهادت/انسان یک تذکر درهر 24ساعت به خودش بدهد،بد نیست. هترین موقع بعد از پایان نماز،وقتی سر به سجده می گذارید،مروری بر اعمال از صبح تا شب خود بیندازید، آیا کارمان برای رضای خدا بود؟ *سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت* »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک هرشهیدکربلای دارد...

« شهادت/هرشهیدکربلایی داردکه خاک آن کربلا تشنه خون اوست، و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید بدان کربلا رسد و آنگاه خون شهید جاذبه ی خاک را خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از نور خواهد گشود و روحش را از آن، به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد... "شهید سیدمرتضی آوینی" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهید ردانی پور

« شهادت/شهیدمصطفی ردانی پور،حضرت زهرا(س)رادرخواب می بیندکه به عروسی اش آمده ،شهیدردانی پوربه ایشان میگوید:خانم!قصدمزاحمت نداشتم،فقط میخواستم احترام کنم.حضرت زهرا(س)پاسخ می دهند:«مصطفی جان!مااگربه مجالس شمانیائیم به کجا برویم؟»"درسالگردشهادتش شادی روح شهیدردانی پورصلوات" »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات نصر6

« شهادت/عملیـات نصـر6درسال66بارمزمبارک یااباعبدالله الحسین(ع)بمنظورپاسخگویی به شرارتهای آمریکادرخلیج‌فارس وباهدف انهدام نیروهای دشمن وبیرون راندن بقایای آنهاازمنطقه عملیاتی میمک اجراشدشادی روح شهداصلوات »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۰     ۱۰:۰۰