بسته پیامک ولایت


پیامک اگر خواص بد فهمیدند دیر فهمیدند...کربلا ها در تاریخ تکرار خواهد شد

« اگر خواص امری را که تشخیص دادند به موقع و بدون فوتِ وقت عمل کنند، تاریخ نجات پیدا میکند و دیگر حسین‌ بن‌ علی‌ ها به کربلاها کشانده نمیشوند. اگر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند، فهمیدند اما با هم اختلاف کردند؛ کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد.
امام خامنه ای »  
۱۳۹۳/۸/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک روضه ی عصر عاشورا به روایت رهبر

« ولایت/
وقتى که زینب رسید آنجا(قتلگاه)...رفت به طرف جسد عزیزش ابى‌ عبداللَه خطاب به جدش پیغمبر صدایش بلند شد:.. اى جد عزیزم،اى پیغمبر بزرگوار یک نگاهى به صحراى گرم کربلا بکن، این حسین توست که در میان خاک و خون مى‌غلتد و افتاده..
قسمتی از روضه عصر عاشورا به روایت رهبر »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"اگر همه ما عاشورایی باشیم، زمینه ظهور ولی مطلقِ حق، فراهم خواهد شد"
امام خامنه ای »  
۱۳۹۳/۸/۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای: درس بزرگ حسین بن علی(ع) هوشیاری و شناخت دشمن است. »  
۱۳۹۳/۸/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/رهبرانقلاب دردیدار مسئولان حج: دیوارکشیدن میان جمهوری اسلامی بابقیه دنیای اسلام یکی ازشگردهای دشمنان اتحادامت اسلامی است/باید از حج بعنوان«محشر امت اسلامی» برای برچیدن این دیوارساختگی استفاده کرد »  
۱۳۹۳/۸/۴     ۱۰:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
اگر تقوا نباشد،همه کارها خراب است. وقتی تقوا بود، هر تصمیمی که انسان می‌گیرد و هر حرفی که می‌ زند، برای مصلحت مردم و رضای خداست.../
وقتی تقوا نباشد، انسان از روی عصبانیت و کینه‌ ورزی و طمع حرف می‌ زند یا اقدام می‌ کند یا دستور می‌ دهد یا حکم می‌ کند(رهبری) »  
۱۳۹۳/۸/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/رهبری:ملت غالب،ملتى است که فرهنگش‏ غالب است.غلبه‏ فرهنگى است که میتواند غلبه‏ اقتصادى وسیاسى وامنیتى ونظامى وهمه چیزراهم باخودبه دنبال بیاورد »  
۱۳۹۳/۷/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:درجمعى گفتم اصول اسلامى شکل لباس امیرالمؤمنین نیست که اگرامیرالمؤمنین لنگ میبست یاپیراهن مى‏پوشید،امروز لازم باشدماهم همان کاررابکنیم؛اصول اسلامى عبارتست ازعدالت،توحید،انصاف بامردم،ارج نهادن به حقوق مردم،رسیدگى به حال ضعفا،ایستادگى درمقابل جبهه‏ ضداسلام،پافشارى برمبانى اسلام ودفاع ازحق این‏هادرهمه‏ زمانهاهم قابل پیاده شدن است‏! »  
۱۳۹۳/۷/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری:دو خصوصیت وجود دارد که به ما حکم می‌کند که از حافظ تجلیل کنیم و یاد او را زنده کنیم. اول: زبان فاخر اوست که همچنان در قله‌ی زبان فارسی و شعر فارسی است و ما باید از آن معراجی بسازیم به سوی زبان پاکِ پیراسته‌ی کامل والا؛ چیزی که امروز از آن محرومیم.. »  
۱۳۹۳/۷/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/امریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه ی تحریم هم، فایده ای نداشته است
93/5/22 »  
۱۳۹۳/۷/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
تصور من از آقای بهشتی این است که گناه نمی کرد...نمیخواهم بگویم معصوم بود اما برخوردش طوری بود که تصور می کنم ایشان اصلاً گناه نمی کرد.
رهبری »  
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک گریه بر امام حسین(ع)

« ولایت/رهبری:گفته‏ اندهرسال براى امام حسین‏(ع)گریه کنیدگریه کردن،بمعناى زنده بودن یک مصیبت است؛گویى همین دیروزاتفاق افتاده،انسانى هزاروچندصدسال قبل بشهادت رسیده،چرابایدامروزبراى اوگریه کرد؟گریه‏ مابخاطراینست که اگریاداوباهمه‏ ابعادش درذهن وزندگى وبساط هستى مازنده نماندبتدریج فکروسرانگشت اشاره‏ اوکم‏رنگ خواهدشدچه مابخواهیم وچه نخواهیم »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری: مجلس عزای حسین(علیه السلام) باید منشا معرفت باشد »  
۱۳۹۳/۸/۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
عزیزان ازخودتان مراقبت کنید.مراد من مراقبت فیزیکی نیست.مراقبت کنید درتهذیب نفس،شما جوانید؛دلهاتان پاک است،دست یافتن به مقامات معنوی و روحی در سنینی که شما هستید،آسانتر است.
رهبری-91/7/12 »  
۱۳۹۳/۸/۶     ۱۹:۰۰

پیامک اساس سیاست خارجی ما

« ولایت
مابا نظام ارباب - رعیتی در سطح جهان مخالفیم؛ ما با نظام سلطه مخالفیم.اساس سیاست خارجی ما این است که ما این ایده‌ ی مخالفت با سلطه‌ گری و سلطه‌ پذیری را،بعنوان یک ستون مستحکم،درفضای سیاست بین‌المللی در سطح دولتها و ملتها استقرار دهیم
رهبری/5-93 »  
۱۳۹۳/۸/۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:دشمن‏ ستیزى،مشخّص کردن دشمن اصلى ومتمرکزشدن روى دشمنان اصلى،ازدیگرمسائل مهمّ است.بگردیددشمن اصلى رابیابیدوبه مردم معرفى کنید.بنده شنیدم که بعضى ازافرادجناحهاى مختلف گفته بودندکه امروزدشمن اصلى ما،جناح مقابل ماست!خطاى بزرگى درجامعه است که درمجموعه‏ اى که همه معتقدبه اسلام و انقلاب اند،یک جناح،دشمن اصلى خودراجناح مقابل بداند »  
۱۳۹۳/۷/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/رهبرانقلاب دردیدار بمناسبت عیدغدیر:آن کسانی که میخواهند اسلام را به زندگی خصوصی منحصرکنند و نگاه سکولار داشته باشند،جوابشان مسئله غدیر است/نصب امیرالمؤمنین فقط جنبه معنوی نداشت بلکه مسئله مدیریت جامعه بود »  
۱۳۹۳/۷/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/ دو خصوصیت شعر حافظ
رهبری:دوم معارف حافظی است که خود او تکرار می‌کند که از نکات قرآنی استفاده کرده است. قرآن درس همیشگی زندگی انسان است و دیوان حافظ مستفاد از قرآن است و خود او اعتراف می‌کند که نکات قرآنی را آموخته و زبان خودش را به آنها گشوده است. »  
۱۳۹۳/۷/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
پیروزی انقلاب اسلامی نمونه‌ ای اطمینان بخش برای تحقق وعده بزرگ ظهور امام زمان(عج) است(رهبری/93) »  
۱۳۹۳/۷/۱۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه‌ ی جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه‌ ی اسلام خواهد بود (رهبری/88) »  
۱۳۹۳/۷/۱۵     ۱۹:۰۰