بسته پیامک ولایت


پیامک ولایت

« ولایت/
ما براى آزادى خیلى احترام و ارزش قائلیم و به صورت مبنایى هم معتقدیم که آزادى باید در جامعه باشد؛ آزادى فکر، عقیده و رفتار. »  
۱۳۹۵/۱/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی‌منفعت برود!؟
رهبر انقلاب 1393/05/22 »  
۱۳۹۵/۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده‏ روى و اسراف و ریخت و پاش نباشد، اگر حرص و افزون‏ طلبى در امور مادى نباشد، این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل میشود.
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۱/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
عدالت، یعنى کمک به مردم محروم و ضعیف. عدالت، یعنى این‏که برنامه‏ها و حرکت کلى کشور، در جهت تأمین زندگى مستضعفان باشد. »  
۱۳۹۵/۱/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
حرکت به سمت گشودن گرههاى مردم و ایجاد یک زندگى سالم و مرفه وظیفه‏ ى اسلامى همه است. »  
۱۳۹۵/۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
ایران اسلامی شکست ناپذیر است.آنهایی که نظام اسلامی وجمهوری اسلامی راتهدید میکنندکه ما چنین میکنیم،چنان میکنیم بدانند:جمهوری اسلامی به برکت تفکّر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکست ناپذیر است.(6/9/93) »  
۱۳۹۵/۱/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
همه خودشان راآماده نگه بدارند.آماده به کارباشند.آماده حضوردرمیدانها وعرصه های مختلف باشند.درمقابل این جهتگیریهای دشمنان-که دشمنان ماشب وروز نمیشناسند-ماهم بایستی شب وروز نشناسیم وهمه آماده باشیم »  
۱۳۹۵/۱/۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
من توصیه‏ ام به جوانان این است که عبادت راباتوجّه انجام دهند.من اصرار نمیکنم که زیادعبادت کنید؛نه.شماخواستیدزیادعبادت کنید،خواستیدکم عبادت کنید؛ولى آنچه انجام میدهیدباتوجّه باشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
شاخص‌های انتخاب افراد صالح از نگاه رهبری:
1. کسى که خودش را سپر بلاى مشکلات کشور قرار بدهد.
2. کشور را به دشمن نفروشد.
3. فانى در خدمات، مصالح و منافع عمومى مردم باشد.
4. مصالح کشور را براى رودربایستى با این و آن، زیر پا نگذارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیّت کامل باقی بماند.
(رهبری 1394/10/19) »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
ایستادگى و مقاومت، تنها راه دفاع از اسلام و انقلاب است.
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۱/۱۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود... امام با دل خود با مردم حرف زد. و مردم به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند... »  
۱۳۹۵/۱/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
عزیزان من،یکى ازشعارهاى ما قبل ازپیروزى انقلاب...«ساده زیستى»بود؛زندگى ساده و کمتر بهره بردن ازجلوه‏هاى دنیا! بعدکه انقلاب پیروز شد،سعى کردیم بازهم همین روش، همین شعار و همین مبنا را دنبال کنیم. »  
۱۳۹۵/۱/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
زندگی فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها از همه ابعاد همراه با کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است... فرزندانی تربیت میکند مثل حسن و حسین و زینب؛ شوهری را نگهداری میکند مثل علی و رضایت پدری را جلب میکند مثل پیغمبر!
71/09/25 »  
۱۳۹۵/۱/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثرید؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستید. توجه کنید انقلاب را با ریشه ‏ها و مبانى فکرى و منطقیش، بدرستى بشناسید. »  
۱۳۹۵/۱/۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
کید دشمن را هرگز از نظر دور مدارید. غفلت ما برای دشمنان ما فرصت‌‌آفرین است. درس علی(علیه‌‌السّلام) به ما این است که: «من نام لم ینم عنه» (هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت) »  
۱۳۹۵/۱/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"اسم اقتصاد مقاومتی هم زیاد تکرار میشود... من البتّه خیلی خشنود نیستم از مقدار پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور"
بیانات رهبری 1394/7/22 »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
احکام انتخابات مطابق با فتوای رهبری:
1-آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعا واجب است و عدم شرکت حرام است؟
ج)شرکت درانتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى است. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
«درست انتخاب‌کردن» وظیفه و تکلیف مردم است. اعتماد به فهرستی که «آدمهای متدیّن و مؤمن و انقلابی‌» معرفی کرده‌اند راهی برای انجام این تکلیف است.
1394/10/19 »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۴     ۱۹:۰۰

پیامک آمریکایی‌ها به این انتخابات چشم طمع دوخته‌اند

« ولایت/«آمریکایی‌ها به این انتخابات چشم طمع دوخته‌اند.» آن‌ها می‌خواهند «عنصر نفوذی را وارد مجلس کنند.» آن وقت آن عنصر «مثل موریانه از داخل میجَود و پایه‌ها را سست میکند» تا در ایران تغییرات مورد نظر دشمنان انجام شود.
(رهبری) »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۲۹     ۱۹:۰۰