بسته پیامک ولایت


پیامک آشتی میان انقلاب و امریکا

« ولایت/رهبری:یک حرف خوبـی رااخیـراًیـک جایی خواندم،یکی ازکارشناسان دولتـی آمریــکاگفته است:آشتی میان ایــران وآمریــکاامکان‌پذیرست،امامیان جمهوری اسلامی باآمریـکا ممکن نیست،حرف درستـی زده(93/4/16) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک انقلاب صددرصد مردمی

« ولایت/رهبری:انقلاب‏ درشروع خودصددرصدمردمى بود،نه یک گروه چریکى مسلح،نه یک حزب فعال سیاسى نظامى،نه گروهى ازافسران انقلابى وآزادیخواه ونه هیچ‏یک ازدیگران انواع رائج ومعمولى که تحولات انقلابى کشورهاراپدید مى‏ آورنددرانقلاب‏ ماوجودوحضوروفعالیت نداشتندفقط مردم بودندومردم‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک پیام انقلاب

« ولایت/امام خامنه ای:پیام این انقلاب پیامى بودوزبانى بودکه نمیتواندونمی‏توانست درمرزهاى ایران منحصربماند؛یک مفهوم جهانى،یک حقیقت جهانى،یک حقیقت بشرى به وسیله‏ انقلاب پیام داده شدکه هرکسى دردنیا آنرابشنوداحساس میکندکه به این پیام دلبسته است.آن پیام چیست؟دریک جمله بیان بکنیم:مقابله‏ بانظام سلطه است(1392) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک فداکاری در راه خدا

« امام خامنه ای:یکى ازبزرگترین خدمات انقلاب و امام به ملت و اسلام، احیاى انگیزه‏ ى فداکارى در راه خدا- چه در ایران و چه در سایر کشورهاى اسلامى- بود.امروز، نفوس طیبه‏ ى بسیارى، حاضر به تلاش و تحمل زحمت و قبول دردسر و بذل جان براى خدا هستند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
این نوآوریها، این پیشرفتهای علمی، این جسارت وارد شدن در عرصه‌های نو علمی و تحقیقی به خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیاء هویت ملی پیدا شده است؛ این را انقلاب به‌وجود آورد.
(1383/02/28) »  
۱۳۹۳/۱۱/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رفتار اجتماعی وسبک زندگی،تابع تفسیر ما از زندگی ست:هدف زندگی چیست؟هرهدفی که ما برای زندگی معین کنیم،برای خودمان ترسیم کنیم،به طور طبیعی،متناسب باخود،یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میشود
(1391/07/23) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
ما هم در یک برهه‌ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید انجام بدهیم انجام ندادیم. درحالی‌که امروز در [بعضی از] همین کشورهای غربی از کاهش باروری دارند زیان می‌بینند و پشیمانند، و در بعضی از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد.
(1392/08/08) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
نه تشیعی که با MI6 انگلیس ارتباط دارد شیعه است و نه تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، سنی است؛ بلکه هر دو ضد اسلامند.
93/10/19 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"میگفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست"
بعضی ازکسانیکه نیتهای خوبی هم داشتند، میگفتند آقا بیخود چرا زحمت میکشید، فایده‌ای ندارد...انقلاب میخواست به همه‌ی کسانی که در هر نقطه‌ای از دنیای اسلام هستند، نشان بدهد که این الگو تحقق‌یافتنی و شدنی است...امروز هم همین هدف هست »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک شناخت لحظه

« ولایت/رهبری:لحظه رابایدشناخت،نیازرابایددانست.عده‌ توابین،چندبرابرعده‌ شهدای کربلاست.شهدای کربلاهمه دریکروزکشته شدند؛توابین نیزهمه دریکروزکشته شدند.امااثری که توابین درتاریخ گذاشتند،یک هزارم اثری که شهدای کربلاگذاشتند،نیست!به‌خاطراینکه دروقت خودنیامدند.(20خرداد75) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ابعاد ایمانی انقلاب

« ولایت/رهبری:انقلاب‏ ماهمه‏ چیزش را،هدفهارا،اصول را،وحتى روشهاى مبارزاتى راونیزشکل نظام نوین ونوع اداره‏ آنراازاسلام گرفت.این ابعادشگفت‏ آورى به انقلاب‏ مى‏ بخشدوتعریف تازه‏اى ازپیروزى آن ارائه مى‏ دهد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک حضرت معصومه(س)

« ولایت/امام خامنه ای:بدون تردیدنقش حضرت معصومه‏(س)درقم شدن قم وعظمت یافتن این شهرعریقِ مذهبىِ تاریخى یک نقش مالاکلام فیه است پایگاهى بشودکه انوارعلم وانوار معارف اهل بیت رابه سراسردنیاى اسلام ازشرق وغرب منتقل کند(1389) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک شناخت حق

« امام خامنه ای:باچهره‏ هانمى‏ شودحق راتشخیص داد.یک چهره‏ موجه محترم است،موردقبول است،موردتکریم است؛امااونمى‏ تواندشاخص حق باشدبایدحق راشناخت،بایدراه راتشخیص دادتابفهمیم این شخص حق است یاباطل.هرکه ازاین راه رفت،حق است؛هرکه ازراه حق نرفت،مردود است.حق راباید شناخت. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
تحریم ها برای کشور مشکل ایجاد کرده،
اما اگر دشمن شرط برداشته شدن آنهارا،
فلان مسئله اساسی و آرمانی،
از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد،
قـطـعـاً غـیـرت هـیـچ مـسـئـولــی، قـبــول نـمـی کـنـد.
93/10/17 »  
۱۳۹۳/۱۱/۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
آن چه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه‌ی غربی - با همان مختصات و با همان شاخصها - نیست. پیشرفت برای همه‌ی کشورها و همه‌ی جوامع عالم، یک الگوی واحد ندارد.
(1388/02/27) »  
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۰۰:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
مهمترین فایده‌ی ازدواج تشکیل خانواده است وبقیه‌ی مسائل فرعی و درجه‌2 ویا پشتوانه‌ این مسئله است؛مثل تولید نسل یاارضای غرایز بشری،اینها همه درجه2 است،درجه‌ اول همان تشکیل خانواده است
(1380/12/09) »  
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
کارى کنیدکه وابستگى مالى کشور به نفت کم،کم وکمتر بشود؛..ازجمله‌ى بزرگترین مسئولیتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگردشمن دلش نخواست تحریم رابردارد،به رونق و پیشرفت کشور...ضربه‌اى وارد نشود؛..راه آن اینست که...ازنیروهاى درونى کشور استفاده کنیم.
1393/10/17 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
"انفاق نخبگی"
انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولى ازجیبش دربیاورد وبه یک مستمندى بدهد.این(نخبگی)رزق بالاترى است...انفاق آن هم باارزشتر است،باید اینرا انفاق کنید.انفاق این رزق به اینست که آنرا در راه خدا خرج کنید؛براى خیر بندگان خدا مصرف کنید.منتى هم نباید داشت »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری:مرحوم بهجت میفرمودند این دعا را زیاد بخوانید:«یا الله یارحمان یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک»... درهر طبقه‌ای که دل انسان و ایمان انسان ودینداری انسان هست،تنزل ازآن طبقه برگشت است«ثبت قلبی علی دینک» یعنی دین را درهمان طبقه‌ی عالی نگه دار وتثبیت کن »  
۱۳۹۳/۱۰/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک نقش عاشورا در حماسه 9دی

« ولایت/رهبری:درقضیه9دی هم بازپای امام حسین درمیان بود،پای عاشورادرمیان بود.اگرآن حرکات سخیف ودرواقع گریه‌آورازسوی این گروه‌های ایضاسخیف،درعاشوراپیش نمی‌آمد،این حرکت عظیم واین تحرک عمومی مردم معلوم نبودبه این شکل به وجودبیاید.اینجاهم پای عاشورادرمیان بود.1390/09/21 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۵     ۱۹:۰۰